Projektsidor

Orenstein & Koppel — Nacka

  

Ett nytt lokbygge i Nacka — en modell från Orenstein & Koppel


Det byggs och renoveras lok lite här och där under 2018.

Här visar vi bilder från ett av de nya loken av typen.

 

OoK

 

Klicka på bilderna för visning i större fönster. / Stäng fönstret för att återgå hit.
Click the pictures for a larger view in new window. / Close the window to return.

 

2018-02-02 1100861 bt w

Främre tubplåten och eldstadstubplåten
borras samtidigt för bästa passform.

Foto: Björn Torsler (BT)

abcdefg

2018-02-06 0615 bb w

Passningen på fyrboxens alla delar provas innan fasning och svetsning.

Foto: Björn Bergman (BB)

  

2018-02-06 0616 bb w

Stagbultarna är väl dimensionerade.


Foto: BB

abcdefg

 2018-02-06 0618 bb w

Försänkta hål för sidostagbultar vid

yttre mantelplåten.

Foto: BB

 

2018-02-06 0619 bb w

Bakre fyrboxgaveln med eldstadshålet.

Hålen för stagbultarna försänkes för att underlätta svetsningen.

BB

abcdefg

2018-03-02 1100862 bt w

Delarna fasas för svetsfogen.

Blir jämnt och bra gjort i fräsen.


BT

 

 2018-03-02 1100863 bt w

Samma fasning sedd från andra sidan fräsbordet.

BT

abcdefg

2018-06-04 btr jigg En enkel men lättarbetad jigg för att nästa stagbultarna till pannplåtarna på vattensidan. Därefter svetsas de täta och i rätt position på yttersidans försänkning.


Ritn: GR

 

 2018-03-13 4529 bb w


Inre bakgaveln med sina försänkta hål för stagbulten som sitter i jiggen.

BB

abcdefg

2018-03-13 4532 bb w Med tvingar hålls allt på plats inför fastsvetsningen medelst nästning på stagbultssidan.

 BB

 

 2018-03-13 4531 bb w

På denna sida skall sedan svetsningen göras när jiggen är borttagen så att allt blir vattentätt och inga läckor uppträder.

BB

abcdefg

 2018-03-13 4533 bb w
Stagbultar samt balkstag för eldstadstaket.


BB

 

 2018-03-13 4528 bb w

 Locket till ångdomen med de båda säkerhetsventilerna.
Under locket finns ett skvalpskydd som fungerar som skydd så att inte vattnet sugs upp när ventilerna öppnar fullt.

BB

abcdefg

2018-03-13 4526 bb w
Här är hela ångdomen innan den svetsas fast i ångpannan. En temperatutsäker kulventil används som regulator – en mycket bra och säkert fungerande lösning. Skvalpskyddet förhindrar även att inget vatten kommer med och in i regulatorn.
 BB

 

 

2017-10-23 0604 bb w


Tendern är nästan färdig och grundmålad. 

BB

abcdefg

2017-10-23 0605 bb w

En plastlåda är perfekt som vattentank i tendern. Lätt att skölja ur vid rengöring samt lätt att se vattenmängden i tanken.

BB

 

 2018-03-13 4534 bb w

Tendern är nu i stort sett färdig.
Två ventiler för vatten till injektorena och
en låsbar broms — mycket fint gjort.

BB

abcdefg

2018-03-13 4535 bb w
 Tenderns undersida visar snygg rördragning och bromsanordningen på en hjulaxel.

BB

 

 2018-03-13 4537 bb w

Så här såg loket ut fredagen‎ den ‎‎

16 mars 2018. 

BB

abcdefg

2018-06-17 0659 bb ok-bt w
Pannan passas in i den färdiga ramen.
BB

 

 2018-06-17 0661 bb ok-bt w

Bakre eldstadsgaveln med eldstadsluckan.

BB

abcdefg

 2018-06-17 0664 bb ok-bt w
 Främre delen med sotskåpet.
 BB

 

 2018-06-17 0666 bb ok-bt w

Kolabingen på vänster sida av eldstaden.

BB

abcdefg

 2018-06-17 0896 bt ok-bt w

Svängluckan med sin låskläpp.

BB

 

 2018-06-17 0897 bt ok-bt w

Låskläppen för svängluckan. 

BT

abcdefg

 2018-06-17 0898 bt ok-bt w

Svänglucka och ledaxel på panngaveln. 

BT

 

 2018-08-02 10015 BT w

 Påklädningen av pannan till Björn Torslers  fina O&K-lok med hjulställningen 0-2-0.

BT

abcdefg

2018-08-02 10016 BT w

Bakre panngaveln med eldstadslucka och förskruvningar för pannans armaturer.

BT 

 

2018-08-02 10017 BT w

Ångdomen...

BT

abcdefg

2018-08-02 10021 BT w

...sedd från två håll.

BT

 

 2018-08-02 10019 BT w

Pannklädsel slutar med eldstaden.

Återstår banden runt beklädnaden.

BT

abcdefg

2018-08-02 10018 BT w

Isoleringsplåtarna slutad vid sotskåpet
med sin skorstenssadel.

BT 

 

 2018-08-29 4568 bb w

 Sidovy – pannan monterad och slidstyrningen av Marchall-typ är på plats. 

BB

abcdefg

2018-08-29 10022 bt w

 Roster och asklåda är placerade mellan bakre rambalkarna.

BT

 

2018-08-29 10026 bt w

Asklådan med roster tämligen lätt demonterbara från ramen.

BT

abcdefg

2018-08-29 10027 bt w

En elegant spak för öppning av asklådans botten. Allt utfört i rostfritt material.

Rosterstavarna har smalare bredd undertill.

BT


 2018-08-29 10028 bt w

Öppnad asklåda vid tömning.

BT

abcdefg

2018-08-29 10030 bt w

Hyttgolvet med urtag för asklåda och roster.

Här ser man även att omkastaraxeln är fjädrande upphängd och följer bakre drivaxelns fjädringsrörelse.

BT


2018-10-05 10039 bt w

Det börjar närma sig färdigt lok.

Sidovy av Björn Torslers O&K-lok.

BT

abcdefg

2018-10-05 10037 bt w

Föredömligt rent och snyggt placerade kontroller i denna lokförarhytt.

BT


 2018-10-05 10040 bt w

 BT

abcdefg

2018-10-05 10038 bt w

BT 

Björns lok är nu provkört med ånga och det fungerade OK.
Ja varför inte? — Det är ju ändå ett O&K lok!

2018-11-21 4582 bb w

Provisorisk påeldning med gas – kol kommer.

 

BB

abcdefg

2018-11-21 4578 bb wBjörn Torsler med sitt nya lok under ånga.

BB


2018-11-21 ok-bt bb w

Det hela avlöpte med beröm godkännt 
och alla, inklusive Saga själv, var
glada och förnöjda.

BB

abcdefg

2019-02-02 0041 bb bt w

Nu har loket SAGA erhållit sina nya fina skyltar från skyltproducenterna i 
Falköping och Borås.

BT

Skyltproduktion med gemensamma krafter från Västergötland — inte illa!

 2019-02-02 0048 bb bt w

Denna tillverkningsskylt är verkligen suverän.

Hoppas att det sitter en på andra sidan också. 

BT

 

2019-02-02 0043 bb bt w O&K-skylten pryder alltid en fin sotskåpslucka.

BT


2019-02-07 4584 bb w

De nya armaturerna för vattenståndsglasen passar bra in på bakre panngaveln.

BB

abcdefg

2019-02-07 4586 bb w

Närbild av nedre armaturen på höger sida.

BB

Björn Torsler har kommit i mål med sitt lokbygge.
Nu återstår provkörning på bana med koleldning,
men detta får vänta till senare då väder och vind blir mer gynnsamma.
Vi gratulerar Björn till det fina arbetet.

 

abcdefg