Bli medlem / Membership

Medlemsansökan


Undertecknad:
Jag får härmed anhålla om inträde och medlemskap i
Borås Miniatyrånglokssällskap.Till underlag för min
anhållan lämnas nedanstående uppgifter.
Bostadsadress:
Postnummer:
Postadress:
Telefon bostad:
Telefon arbete eller mobil:
E-post:

Jag kan deltaga aktivt i versamheten: Ja Nej

(OBS vilande fr.o.m 2020/09) Vårt medlemsblad BMÅS-NYTT utkommer 4–5 gånger per år och kan laddas ner från hemsidan eller levereras per post.
Jag kan ladda ner tidningen via hemsidan.
Jag kan ta emot tidningen per föreningsbrev.


Typ av medlemskap:
Enskilt medlemskap SEK 150:–Familjemedlemskap SEK 225:–
  Bankgiro 129 – 5518Gällande make/maka och hemmaboende barn under 18 år

OBSERVERA!
Den EU-gemensamma GDPR (General Data Protection Regulation), dataskyddslagen, gäller även hanteringen av BMÅS medlemsregister.
Medlemsregistret innehåller uppgifter som behövs för administration och kontakt med dig som medlem.
Registret lämnas inte ut till tredje man, utan används endast i det syfte som nämns ovan.

 Jag samtycker till att kontaktuppgifterna i ansökan registreras i BMÅS medlemsregister.

Ett medlemskap i BMÅS stödjer verksamheten och som medlem erhåller man bland annat föreningens tidskrift BMÅS-NYTT
samt fria resor i föreningens ordinarie trafik.

Inbetalningsinformation kommer per e-post.

Kontrollfråga för att undvika spam, hur många hjul har en cykel (fyll i 2)?