Medlemsansökan

Undertecknad:
får härmed anhålla om inträde och medlemskap i Borås Miniatyrånglokssällskap.
Till underlag för min anhållan lämnas nedanstående uppgifter:
Bostadsadress:
Postnummer:
Postadress:
Telefon bostad:
Telefon arbete eller mobil:
E-mail:

Jag kan deltaga aktivt i versamheten: Ja Nej

Vårt medlemsblad BMÅS-NYTT utkommer 4–5 gånger per år och kan laddas ner från hemsidan eller levereras per post.
Jag kan ladda ner tidningen via hemsidan.
Jag kan ta emot tidningen per föreningsbrev.


Typ av medlemskap:
Enskilt medlemskap SEK 150:-Familjemedlemskap SEK 225:-
Gällande make/maka och hemmaboende barn under 18 år

Ett medlemskap i BMÅS stödjer verksamheten och som medlem erhåller man bland annat föreningens tidskrift BMÅS-NYTT
samt fria resor i föreningens ordinarie trafik.

Vi sänder ut inbetalningsavi.


Kontrollfråga för att undvika spam, hur många hjul har en cykel (fyll i 2)?