Om / About / BMÅS

Om / About / BMÅS

 

Om / About / BMÅS


 

Borås MiniatyrÅngloksSällskap och järnvägen Sandlid–Rustansberg. Med spårvidden 7¼” eller 184 mm kan lokföraren sitta på loket för att köra och resenärerna kan färdas säkert i vagnarna. Både fordon och bana går att bygga på ett för en järnväg riktigt sätt och signalanläggningar kan använda den spårledningsteknik som används på normalspåriga järnvägar.

 

De flesta fordon är byggda i skala 1:8, men även andra fordon i större skalor går att använda, så länge de håller vår spårvidd.

 

Föreningen bildades hösten 1980, med syftet att förvalta och vårda arvet efter Rustan Lange samt fullfölja och utveckla hans idé:
”Att på en föreningsägd bana genomföra riktig tågtrafik med enskilda medlemmars privatägda lok.”

 

Sandlid–Rustansbergs Järnväg är föreningens bana och var 1986 färdig för trafik i sin hela längd över 1 km. En del av de saker, som än i dag används, har varit i bruk ända sedan 1956 och ingick i den anläggning som Rustan Lange hade på utställningen ”TÅG 62” i Göteborg.


 

Gamla bilder från utställningen Tåg 62 i Göteborg, inskickade av Stig och Peter Andrén.

 

tag-62-stig-andren-02 w

Duchess of Buccleuch vid ett uppehåll på stationsområdet på Tåg 62. Läs mer på Bmås Historia om detta banbrytande lokomotiv.

Stig Andrén med sonen Peter, då sex år gammal, bild 3) röd markering, besökte utställningen.
Bilderna ägs av Stig och Peter Andrén © och har ställts till Bmås förfogan för visning på vår hemsida. Peter kanske har fler bilder att visa.

tag-62-stig-andren-01 w

Vändskiva, lokstall och personvagnar

känner vi igen från vår bana i Borås.

tag-62-stig-andren-03 w

Samtliga foto: Stig och Peter Andrén 

 


 


Klicka på en av länkarna nedan för ny info-sida. / Använd vänster pil för att återgå hit.

 Click a link below for info page. / Use left arrow to go back.


BMÅS styrelse / Board members 2024
Lokomotiv / Locomotives
Vagnar / Railway carriages
Byggnader / Buildings
BMÅS – historia
BMÅS – the history
Från Rustan Langes idé till dagens BMÅS
Skrönor från BMÅS
Spårplan / 2019 / Track layout

© BMÅS/GR