Standarder för 7¼" jvg

 

Standardmått för en 7¼" järnväg

 

En sammanställning av viktiga standardmått som är nödvändiga att känna till om man skall bygga något fordon för en 7¼” (184 mm) järnväg.

 

Om du använder dig av de mått som finns med här, kommer ditt järnvägsfordon att rulla utan problem på de banor
som finns runt om i världen.

 

I U.S.A. är det lite bekymmersamt för där är det lite större spårvidd på banor i hela västra delen.
De använder 7½” och bygger i skalan 1,6" : 1' = 1,6 tum : 1 ft, dvs i skala 1:7,5.

 

Även för spårvidden 7¼” kan man bygga i olika skalor, men hjul- och spårstandard är ändå de samma.

 

Sandlidsbanan är anpassad efter skala 1:8 av normalspår. Banan kan dock trafikeras av mindre smalspårsmodeller om profilen, dvs bredden på modellen, inte är för stor.

 

Du som tänker att börja bygga något fordon, tag gärna kontakt med någon av de duktiga byggare vi har inom föreningen.

Det är mycket jobb och det är ju bra att vara på rätt spår från början.

 

Lycka till med ditt bygge! Vi ser fram mot att få se ditt fordon på vår föreningsbana.

 

Mycket Välkommen!

Karl-Gustav Ryberg / ordförande i BMÅS

 


 

Hjulprofilstandard

alt

B = Back to Back, avståndet mellan hjulflänsarnas insidor, min 172 — max 173 mm.

D = Flänshöjd, max 6,3 mm.

W = Hjulbredd, min 19,7 mm, max 21 mm.

P = Punkt för hjuldiameter och startpunkt för RR 6,4 mm.

Z = Flänsbredd, 2,8 mm.

X = Fas, 45° x 1 mm.

FR = Radie, 1,7 mm.

RR = Radie, 2,5 mm.

 

 

Spårstandard och viktiga mått för växelbyggnad

alt

 

G = Spårvidd, 7¼", dvs. 184 mm (max +4 mm i kurvspår).

C = Mellan ledräl ytterkant och räl innerkant, min 176,4 mm.

S = Mellan ledräler ytterkant, max 170 mm.

F = Utrymme för flänsbredden, max 8 mm.

H = Utrymme för flänshöjd, min 6,5 mm.

 


Sandlidsbanans huvudspår är byggt med 18 meters kurvradie som minsta kurvradie.

Växlarna har 15–16 meters kurvradie. Vissa sidospår kan även ha 15–16 meters kurvradie.

Skall du bygga en bana som skall trafikeras av lok med tre kopplade axlar, anses 16 meters kurvradie som ett minimum för friktionsfri trafik.

Om banan byggs med 10 meters radie, kan endast små, tvåaxliga lok trafikera banan. För att lok med tre eller fler kopplade axlar skall gå bra i kurvspår får ofta en eller fler axlar var förskjutbara i sidled. Till och med hjul utan flänsar kan förekomma.

 

 

Buffertar

alt

A = Centrumavstånd mellan buffertar 215–220 mm.

H = Centrumhöjd över räl för buffertar och koppelkrok, 130 mm.

 

Buffertarna sticker ut 80 mm från buffertplankan och har en diameter på ca 50 mm.

Den vänstra är flat medan den högra är kupad med en radie på 80 mm, sett från buffertplankan.

Tänk på att göra koppelkroken och länken tillräckligt kraftiga, den samlade tågvikten på Sandlidsbanan
kan uppgå till runt två ton.

 

Nedladdningsbar PDF-fil av ovanstående.


 UPP