Regler & Säkerhet / Rules & Safety

 

Allmänna regler för BMÅS och vår verksamhet.

General rules.


 

Respektive länk öppnar ett dokument i PDF-format.

Stäng dokumentet när du läst färdigt.

-------------------------

The following documents are written in Swedish.

Close the document when ready.

 


 

Säkerhetsordning (SÄO) — Safety regulations.

 

Allmänna besöksregler — Visitors rules.

 

Signaler och Säkerhet på BMÅS — Signals and safety. 

 

Promemoria för ångloksägare inför varje ny säsong.