Projektsidor

NS 4700 — NOHAB litt. M3b

 

Svenskt 7¼" ånglokomotiv byggs i Nederländerna

ZG 13  —  NS 4713

 

Svensk export av ånglok till Nederländerna.

ZG 13 godstågslok blir NS 4713.


  Våra två medlemmar Michiel van Gremberghe och George van Rooijen bygger tillsammans ett ånglok med spårvidden 7¼”, av en typ som ursrungligen tillverkades i Sverige för de Nederländska järnvägarna – NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. Loket är baserat på det svenska godstågsloket littera M3b och byggdes av Nydquist & Holm AB (NOHAB) i Trollhättan.

  Beteckningen från Nohab för dessa exportlok
var ZG 1 t.o.m. 35, vilka fick sin nya identitet
NS 4701–4735 vid leveransen till Nederländerna.

  Nohab tillverkade även en snälltågsvariant som i Sverige betecknades litt. H3s och som för den Nederländska marknaden benämndes ZS 1–15.  NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN gav dem sedan beteckningen NS 4001–4015.

ab

Export of Swedish steam locomotives to the Netherlands.

ZG 13 freight locomotive becomes NS 4713.

 

  Our two members Michiel van Gremberghe and George van Rooijen are constructing a steam locomotive in 7¼” gauge. This freight locomotive was originally made by Nydquist & Holm AB (NOHAB) in Trollättan, Sweden and based on the Swedish littera M3b.

  Nohab built these locomotives for export to NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN.
  Nohab's designation of these export locomotives were ZG 1 up to and including 35. The freight locomotives became NS 4701–4735 in the Netherlands.

  Express locomotives in the series ZS 1–15,
were also built by Nohab and exported. These were identified as NS 4001–4015.Introduction by Michiel van Gremberghe and George van Rooijen.

Svenska. /  English.

 

Klicka på bilderna för större format. / Använd vänster pil för att återgå hit.

 Click on the picture for a larger view. / Use left arrow to go back.


Bilder George eller Michiel såvida inte annat noteras.

Photos from Georg or Michiel unless otherwise noted.

 

NS-4700 wns 4700 wZG1 4700 w

Bilder på olika lok i serien NS 4700.


Photos of the series 4700 locomotive.

GRj

 abc

TGOJ-61-george michiel w


George och Michiel framför ett M3b-lok fotograferat i Grängesbergs Järnvägsmuseum.*


George and Michiel in front of a M3b loco in  Grängesbergs Railway Museum* in Sweden.

 

nvm 4721 w


Ovanstående lokbilder hämtade från nätet.


Drawings from internet. 

abc

2018-08-04 018 gr w

 Experimentmodell av NS 4713, visat vid vår utställning under ångdagarna 2018.


Experimental model of the loco NS 4713.   GR

 

* Grängesbergs Järnvägsmuseum (se sidan 3)  har ett lokomotiv litt. M3b under renovering, 
likvärdigt med NS 4713, som skall byggas av George och Michiel.

---------------------

* Grängesbergs Railway Museum (see page 3) is restoring a Swedish locomotive M3b,
which is of the same type as NS 4713, which will be built by George and Michiel.
 


 Del 2 — 2018-12-04 — Part 2 

När vi först började med projektet i december 2017, sökte vi genom 3D-modellen av loket och tendern. Vi letade efter delar som vi kunde tillverka på CNC-fräsen.Eftersom boggierna till tendern redan var byggda började vi tillverka delar för bromsanordningen för densamma.Till loket fräste vi bindjärnen för hornblocken och några tvärbalkar till ramen. För fjädrings-systemet tillverkade vi balansarmar och dessas upphängningsfästen.

abc

When we started the project in December 2017, we first searched the 3d model of the locomotive and tender for parts that we could make on the CNC milling machine.Because the bogies of the tender were already completely modeled, parts of the brake system were milled.For the locomotive, the horn stays and some cross brackets could be milled for the frame and for the spring system, the balance hinges and balances.

 

 foto 1 w

Fräsarbete på en sida av ett bindjärn, detta vänds om för bearbetning av andra sidan. 


 Milling a horn stay, which later is turned around
for some more milling on the other 
side.

abc

Samtliga bilder / Follwing photos

by Michiel and George.

foto 2 w 

Bindjärnen färdigbearbetade.


 The horn stays are finished.

(also known as horn clips, horn ties or keepers)

 

foto 3 w

 Balansarmar till fjädringssystemet, i olika stadier av bearbetning samt färdiga.


The Balances of the spring system in various stages of manufacturing.

abc

 foto 4 w


Fräsning av en tvärbalk till ramen.


Milling a crossbeam or stretcher for the frame.


 

foto 5 w

 Två olika typer av tvärbalkar.


Two different crossbeams for the frame.

abc

 foto 6 w

Tvärbalkarna sedda från andra sidan.


The other side of the two stretchers.

 

 foto 7 w

Monterade delar – upphängningsbeslag, blockhävarmar och bromsblock till tendern.


Brake suspension, brake hangers and
brake blocks for the tender.

abc

 foto 8 w

Samma som motstående bild,
men sedd från annat håll.


Brake assembly for the tender
seen from a different view.
 

 


 Del 3 — 2019–01–02 — Part 3

Den bärande stommen i tenderns boggi består av delar tillverkade i rostfritt material, laserskurna till rätt passform.

Delar i konstruktionen vilka måste böjas tillverkas även de medelst laserskärning.

Delarna som sätts samman för svetsning placeras i rätt position genom utskurna slitsar och tungor. 

abc

The supporting construction of the tender 

bogie consists of stainless steel parts that
are laser cut.

The parts that had to be bend are also done
by the laser cutter.

The parts are assembled for welding with lip and slit joints.


 

bild-3 1 w

Bild/Photo 3_1.


Skärmbild av en boggi till tendern,
tagen från konstruktionsprogrammet.


This is a screenshot of the CAD model
of the tender bogie.


abc

bild-3 2 w

 Bild/Photo 3_2.

Delarna till tenderns boggier som de ser ut levererade från laserskärningen.
Vissa delar sitter redan ihopmonterade.


The parts of the tender bogies as they
are delivered by laser cutter,
some parts are already assembled.

 

 bild-3 3 w

Bild/Photo 3_3.

Vid svetsningen är det viktigt att delarna hålls i rätt läge på svetsbordet. Detta för att i möj-ligaste mån undvika vridningar och skevheter under själva svetsarbetet. 


During welding it is important to clamp the parts firmly on the welding table, in order to prevent  distorting during welding, as much as possible. 

abc

bild-3 4 w

Bild/Photo 3_4.

 Centrala delen av boggin, den s.k. vaggbalken och omgivande I-balkar svetsas samman som en enhet. Det är också viktigt att svetsa fogarna i rätt ordning för att få den färdiga delen rak .


The center construction is welded together
as a whole part.

The welding order is very significant.

 

bild-3 5 w

Bild/Photo 3_5.

Vaggbalken och de omgivande I-balkarna görs i en enhet, till skillnad från originalet,
där vaggbalken kunde röra sig fritt mellan de omgivande balkarna, avfjädrad och uppburen
av det underliggande fjäderpaketet
.
 


 Hollow section beam and I NP beams are one assembly, this in contrast to the original where the hollow section beam moves between the beams and supported by the springs. 

abc

bild-3 6 w

Bild/Photo 3_6.


Centrala delarna av boggin monterade
innan slutliga nitningen påbörjas.
 

 


 

The central parts of the bogie assembly
before riveting commencement.

 

 

2018-08-04 014 gr w

abc

 

 Detta är en bild av prototypen till ovanstående boggikonstuktion.


This is a photo of the prototype of the bogie. Built for evaluation of the construction.  

 

 

 

Foto: GRn

 


 

Del 4 — 2019–02–11 — Part 4

Efter att de tidigare delarna i boggin monterats var det dags att nita samman alla rambalkarna med kopparnitar. Det är viktigt att göra detta i rätt ordningsföljd, eftersom vissa av nitförbanden är omöjliga att komma åt efter hand som monteringen fortskrider.Lagerboxarna sätts på plats mellan rambalkarna med genomgående långa bultar.

abc

When all the parts of the tender bogie were put together the frame could be assembled. This is done by means of copper rivets.The order is very important here because some rivets are no longer reachable at a later stage.Then the bearing blocks between the frame beams are mounted with long fitting bolts.

 

 

bild 004 1 w


Den sammannitade boggiramen med 
monterade lagerboxar.
The riveted frame with the
bearing blocks fitted.

abc

 bild 004 2 w

De första delarna i bromsanordningen – bromshävarmar med bromsblock och upphängningsbeslag är monterade.
The first parts for the brake gear and the suspending brackets are also installed.

 

 bild 004 3 w

För att balansera tendern i tvärled finns två beslag, ett på vardera sidan av vaggbalken. Dessa CNC-frästa beslag gör tillsammans med två gummiblock, att boggin kan vrida sig till
viss del runt sin mittentapp.


The CNC milled component for the transverse control of the tender frame. This part holds a  rubber block which permits a certain necessary rotating movment of the bogie.

abc

 bild 004 4 w 

Det CNC-frästa konkava, centrala stödlagret med sin passning mot mittentappen gör att boggin kan vrida sig vid behov.

The middle support and pivot point of the rotating movement of the bogie.
This part is CNC milled.
 


 

 bild 004 5 w

 Boggins axelboxar är CNC-frästa från två håll. Hjulen på bilden är 3d-printade i plast och kommer att ersättas med hjul i metall.


Bearing block – double sided CNC milled. The wheels are 3d printed and are temporary, later come the steel wheels. 

abc

bild 004 6 w 
Mellan blockhävarm och bromsblock syns en stabiliseringsarm, vilken gör att inte broms-blocket ligger an mot hjulet när det ej bromsas. 

Between hanger and brake block a control arm is shown which keep the brake block in position and prevents rubbing against the wheel.

Slut del 4 – End part 4

 

abc

 

UPP