Boktips / Literature

 

Boktips


På denna sida med boktips presenterar vi ett antal böcker som kan var nyttiga för de järnvägsintresserade i allmänhet samt de live steam-intresserade i synnerhet.


 Om du har tips som du tycker saknas på den här sidan, skicka då ett mail till mig,
Göran Rosén
(Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) och berätta.

Skicka gärna med en bild på omslaget av boken om du har möjlighet.


Att bygga ett modellånglok i skala 1:8, med spårvidd 7¼".

Jan-Eric Nyström från Finland har byggt flera ånglok under ett par år. Han har skrivit utförliga artiklar om arbetet och en av dessa har nu blivit sammanställda till en bok i PDF-format av Daris A Nevil och publicerade av International Brotherhood of Live Steamers.

Denna bok handlar om tillblivelsen av en modell av ett ånglok av amerikansk typ byggd av Baldwin med hjulställningen 4-4-0.

I länken här nedan finns ett koncentrat av allt om Jan-Erics lok nummer 3003.
http://ibls.org/files/Wandering_Locomotive_Books/Jan-Eric_Nystrom_Baldwin_3003.pdf.

PDF-sammanställningen är på 151 sidor innehåller utförlig text och en mängd illustrationer tillika en del originalritningar och historik. En guldgruva för tekniskt intresserade.

G Rosén

Järnvägsbolag

Statens Järnvägar 1856–1906 i fyra band, Kungliga järnvägsstyrelsen. Utgiven till Statens Järnvägars 50-års jubileum 1 december 1906. Är en mycket grundlig genomgång av SJ:s verksamhet under perioden. Samtliga lok- och vagntyper som dittills hade förekommit nämns. De då nya loken behandlas grundligt. Den som har ett grundmurat intresse för järnväg och som därmed är beredd att betala vad böckerna kostar, kommer att finna att de är värda sitt pris.

Statens Järnvägar 1906–1931 i två band, Kungliga järnvägsstyrelsen. Utgör supplement till ovannämnda bok. Är lika grundlig men behandlar bara 25 år. Kan rekomenderas till alla som är intresserade av järnväg, eftersom den är möjlig att få tag på till ett rimligt pris.

Statens Järnvägar hundra år, Kungliga järnvägsstyrelsen. Den officiella jubileumsboken utgiven till hundraårsjubileet 1956. Detta är en av flera publikationer som utkom detta år med anledning av jubileet. Jämfört med de två tidigare jubileumsböckerna är denna inte alls lika grundlig. Den berättar hela historien från 1856 till 1956 men bara översiktligt. När det gäller rullande material tas bara det senaste upp. Dock finns djupgående beskrivningar av elektrifieringen och samtrafiksproblemen med de inlösta smalspårssträckorna och föreslagna lösningar. På det hela taget en tämligan intressant bok framförallt för en nybörjare som vill skaffa sig en överblick över svensk järnvägshistoria fram till och med femtiotalet.

Efter hundra år, Kungliga järnvägsstyrelsen. Bilderbok med fotografier av Lennart Nilsson. Boken delades ut som gåva till alla som 1956 var anställda av SJ. En högkvalitativ bilderbok som skildrar järnvägen och dess miljöer i mitten av femtiotalet. Idag kan denna bok lätt införskaffas på en loppmarknad för ett tämligen lågt pris.

 

Ånglok

Ångloklära SJ:s lärobok om ånglok för lokförare. Går inte bara igenom hur man kör ånglok utan framförallt hur ånglok är konstruerade och vilka för- och nackdelar det finns med olika möjliga konstruktioner. Handlar visserligen om riktiga ånglok men den som ska bygga skalaånglok har säkerligen mycket nyttig information att hämta från denna bok. Tar även upp ånglokshistoria. Mycket intressant och läsvärd. Är utgiven i flera olika upplagor.

 

Modellånglok

The Model Steam Lokomotive. En komplett avhandling om konstruktion och bygge av modellånglok skriven av engelsmannen Martin Evans.

(Argus Books England, finns troligen även på Reeves 2000 England).


Ellok

Svenska Ellok, SJK-förlag nr 67 Ett praktverk om samtliga i Sverige byggda ellok, från de första elektriska industribaneloken till X2. Varje lokgrupp är omsorgsfullt beskriven. Boken berättar om konstruktionsarbetet, utifrån vilka perspektiv man valde vissa lösningar, de problem som uppstod under arbetets gång, hur många lok som byggdes och hur länge de kom att användas. Ett självklart referensverk för den järnvägsintresserade.

 

Motorlok

Bjurströmslokomotorer, SJK småbaneavdelningen Berättar om Lambert Bjurströms tillverkning av lokomotorer tillsammans med Aktiebolaget Slipmaterial i Västervik. Tar upp hur landets första organiserade tillverkning av motorlok uppstod, hur den utvecklades och varför den till slut lades ner. Beskriver samtliga förkommande typer. Ett bra material att utgå ifrån för den som vill bygga en enklare skalamodell.

 

Signaler och säkerhet

Säo — säkerhetsordningen. Trafikregler på svensk järnväg. Tar upp betydelsen av signaler och trafikmärken på järnvägen. Kommer med ojämna mellanrum i ny upplaga. Däremellan kompletteras den med ändringstryck. Alla som har säkerhetstjänst inom järnvägen har ett exemplar. Numera är det banverket som står för utgivningen. Läsvärd för den som vill sätta sig in i hur tågtrafiken regleras men kanske inte något för en nybörjare. Det finns mer lättläst litteratur.

 


 UPP