Bilder / Photos

 

Lok- och fordonsparad vid vårt 30-årsfirande i augusti år 2010.

  

Under lördagen den 7 augusti anordnades en parad med alla närvarande fordon.

Här nedan ser du dem i den ordning de uppträdde inklusive respektive förare.

 

Klicka på bilderna för större format i nytt fönster. / Stäng fönstret för att återgå hit.
Click the pictures for a larger view in new window. / Close the window to return.

alt

Pumpdressin.

Byggd i aluminium och försedd med planetväxel, vilket gör att ett pumptag blir två varv på drivhjulen.

Dressinförare: Natalie Ryberg

abcdefg

alt

Motordressin med spårstoppare.

Rustan Lange tillverkade dressinen år 1962. Den är inne på sin sjätte motor och har varit en riktig slitvarg under byggandet av tre stycken 7¼"-banor: Galtarö Järnväg, Ramsjö-Lillesjö Järnväg samt Sandlidsbanan.

Dressinen tillhör BMÅS.
Spårstopparen är byggd och konstruerad av Bengt Jansson och Gunnar Lindberg. Den har Hydraulisk funktion med en Hondamotor som kraftkälla.

Dressinförare: Jonas Amoson

 

alt

"Knallepilen" eller "Pigge & Gnidde".

De båda har som förebild i en idé som väcktes under 10–20-talet om att tillverka små ackumulatorlok för en privatbana i Skåne.

Idén förverkligades först när Kalle Karlsson fick kännedom om den och byggde två 7¼"-modeller efter de första skisserna.

Lokförare: Jeanette Gustavsson

abcdefg

alt

Bridget...

...är ett freelance ånglok, som är ritat av den engelske konstruktören Ken Swan.

Loket byggdes av Sten Lorick, en av grundarna till BMÅS. År 2002 köpte BMÅS loket efter att både Sten och hans hustru Astrid avlidit.

Loket har under flera år reviderats till brukbart skick och har numera försetts med en fullt fungerande gasoleldning.

Sten har även byggt vagnen bakom Bridget.

Lokförare: Pär Ryberg

 

alt

K-lok med blandat tåg.

Det vill säga personvagnar, kylvagn, kinavagnar, öppna godsvagnar litt. Ibr litt. Im, kanonvagnen.

Loket byggdes ursprungligen av Östen Nilsson efter Martin Evens ritningar till 3½"-loket Rob Roy, men han anpassade lokets skala för 7¼" spårvidd.

Thomas och Henrik har försvenskat loket och det föreställer nu ett K-lok.

Lokförare: Thomas Berg

abcdefg

alt

Adams Radial Tank, 4-4-2.

Byggare är Graham Dutton, a real Yorkshireman, från Mirfield, West Yorkshire i England


Lokförare: Graham Dutton

 

alt

BR Class 2 tenderlok, Nr. 78037.

Tenderloket är en modell av ett av de minsta standardloken i England, avsedd för blandad trafik. Detta lok har en tender till skillnad från loket till höger.

Lokförare: Hans Åhsgren

abcdefg

alt

BR Class 2 tanklok, Nr. 84028.

Tankloket är en vacker variant av samma loktyp som den till vänster. Bägge loken ägs av Hans Åhsgren. Detta lok har sidovattentankar.

Lokförare: Per Ljungberg

 

alt

Britannia med Rustans resandevagnar.

En trotjänare på Sandlid–Rustansbergs Jvg sedan lång tid tillbaka.

Detta lok är en modell av prototypen med namnet Britannia, Nr. 70000, den första i serien av 55 lok.

Lokförare: Göran Rosén OBV

abcdefg

alt

Svalan

Loket är en modell av det tvåaxliga lok som Orenstein & Koppel gjorde för spårvidden 600 mm. Det levererades år 1906 till Årby Bruks Trävaru AB.
Loket är byggt av Roland Birat-Pettersson.

Lokförare: Edgar Smallegange från Holland

 

alt

Klorus.

Ytterliggare en modell av ett lok från Orenstein & Koppel, men tillverkat för 750 mm spårvidd.
John Phielix tog med sitt fina lok och vagnar från Holland.

Lokförare: John Phielix

abcdefg

alt

William Shakespeare.

Här ser vi Nr. 70004 med några glada resande i BMÅS resandevagnar.


Lokförare: Bengt Jansson

 

alt

VGN 6 är en modell av en General Electric 44 ton.

En 2-cylindrig bensinmotor om 440 cm3 driver en generator som alstrar ström till lokets drivmotorer. Den elektriska transmissionen och regleringen är löst på samma sätt som det är gjort på det fullstora loket.

Lokförare: Jan Söderlund

abcdefg

alt

Det smalspåriga torvbaneloket,

med axelföljd C, dvs 0–6–0, hade i verkligheten spårvidden 700 mm. Loket drog här många resande på egna personvagnar och ägs av Mogens Hansen från Danmark.


Lokförare: Mogens Hansen

  

alt

Sockerbetsloket
med hjulställning D, dvs 0–8–0.

Detta är en modell av ett lok som trafikerade en betbana fram till ett sockerbruk. De vagnar som drogs av loket har sina förebilder i de vagnar som tillhörde en sådan bana.

Loket och vagnarna kommer från Danmark och tillhör Bo Dya.

Lokförare: Bo Dya

abcdefg

alt

NS 4014 är ett trecylindrigt lok.

Detta är en modell av ett av de 15 lok holländska regeringen, som befann sig i exil i London under kriget, beställde av NOHAB.

Loket motsvarar de H3s, snälltågslok, som även byggdes åt Bergslagernas Järnväg. Loket och byggaren tillika ägaren George van Roijen har besökt oss tidigare. Båda kommer från Holland.

Lokförare: George van Roijen

 

alt

0–4+4–0 Mallet.

Modell av ett tyskt smalspårslok med spårvidden 750 mm. Lok nr 99 633 och lokägaren Ralf Peter Stolle (RAPS) kommer från Tyskland och har besökt oss tidigare år.
Loket väger närmare 900 kg och är ett mästerligt bygge med en ofantlig dragkraft.

Lokförare: Ralf Peter Stolle.

abcdefg

alt

Herman
modell av Österrikiskt Kriegslok 52 3316.

Loket är försett med Giesl Exhaust Ejector, ett blästerrör med flera munstycken under en skorstenen med en långsmal oval form. Loket har en löpaxel fram och fem drivaxlar med tämligen små hjul för ökad dragkraft. Hjulställningen är 1E eller 2–10–0 enligt den engelska beteckningen. Tendern rullar på två stycken tvåaxliga boggier.

Loket är byggt i England av ytterligare en
"real Yorkshireman" från samma klubb som
Graham Dutton tillhör.

Lokförare: Richard Gommersall

 

alt

Lessebo.

Rolands lok Lessebo Har han byggt efter det första mallet-lok som byggdes i Sverige, nämligen av Munktell i Eskilstuna 1891.

Loket gick i arbete vid Lessebo pappersbruk nere i Småland, men finns för närvarande på Mariefreds Museijärnväg.

Lokförare: Roland Birat-Pettersson

abcdefg

 

parad 1326 

Prins August med tidsenliga vagnar.

Till sist visades även ett mästerligt bygge upp, Prins August. Fordonen deltog dock inte i själva paraden utan stod endast uppställda på ett stickspår.

Bakom loket syns de båda informatörerna:

Börje Hedberg och Rutger Friberg. 

 


UPP