Bilder / Photos

 

Bilder från arbetsveckan, Medlemmarnas Dag och den
därpå följande trafikdagen 
2014

 

 


Klicka på bilderna för visning i större fönster. / Stäng fönstret för att återgå hit.
Click the pictures for a larger view in new window. / Close the window to return.

 

Våra medlemmar anlände på tisdagens eftermiddag för att ta igen sig lite efter den långa resan från Gävle och Stockholm.


2014-05-20 bb 3742 w

Direkt på onsdagens morgon började man det arbete som var planerat. Här kapar man slipers inför framtida revideringar etc.

abc

2014-05-20 bb 3743 w

1800 st slipers kapades till och forslades upp till centralförrådet för vidare behandling.


2014-05-20 bb 3755 w

Olle från Gävle och Janne från Stockholm impregnerade i stort sett alla samt... 

 

2014-05-20 bb 3765 w

...staplade dem i ordning på lastpallar och täckte över dem till skydd för väta uppifrån.

2014-05-20 bb 3751 w

Vår gamla flaggstång hade blivit åkommen av alger och smuts och behövde ses över.

 

2014-05-20 bb 3752 w

Björn Bergman och Gunnar Thane Lange skötte arbetet med den äran.

2014-05-20 bb 3763 w

Rolle med loket KTsJ 14 har vi sett tidigare i år men nu fick de båda göra tjänst i söndagstrafiken. Loket är en prima dragare.

 

2014-05-20 bb 3771 w

Det kan vi se här när han är färdig för att ge sig ut på en runda med ett präktigt lastat vagnset frå Sandlid.

2014-05-20 bb 3767 w

Här står förväntansfulla resenärer i kö för att få resa. Tillströmningen av resande var lugn och lagom stor för att det inte skulle vara någon trängsel och onödig väntan.

En perfekt dag för besökare och personal på tåg och stationer.

 

2014-05-20 bb 3749 w

Bengt Janssons nya lok OTTO var på plats men komm aldrig i drift undet trafiken. Det visade sig dock senare att när alla läckande kopplingar och fulla asklådor voro åtgärdade gick loket bra och kommer på något sätt göra stor nytta i vår trafik.

Foto: Björn Bergman

 

UPP