Video


Länkar till diverse videofilmer om Live Steam-hobbyn och BMÅS.

 


Ångtåg på Österlen.

Trevlig liten film om en museijärnväg i full skala (12:17).


Burrell traction engine skala 4½".

Video av Hans Åhsgren (6:11).


D&RGW RR lok C 19 nr 346 "Kenosha Pass" på Sandlidsbanan i Borås.

Video av Hans Åhsgren (5:41).

 

Nederländskt besök på BMÅS under Ångdagarna i augusti 2018.

Video av Hans Åhsgren (3:24).


Glimtar från Borås Miniatyrånglokssällskap 1991 och -92.

Video av Bo Arabäck från BMÅS tidigt nittiotal (57:52).


Film om Live Steam från Karlstad del 1.
Film om Live Steam från Karlstad del 2.

Video av Gunnar Erikson om järnvägar stora som små (del 1 / 26:00, del 2 / 26:00).

Upplagd på DuRöret av Göran Rosén.


Jobb i lokverkstaden del 1.

Jobb i lokverkstaden del 2.

Turn Wright Machine Works.

Video om järnvägsrelaterat arbete i en liten verkstad (del 1 / 14:18, del 2 / 12:50).


Vinterträff på Hindertorps Trädgårdsjärnväg hos Rolle i Rockhammar.

Video från vinterträffen 2012-03-17. Hans Åhsgren (7:00).

 

MALU Bahn på Echtdampf – Hallentreffen i Karlsruhe 2012.

Video från Karlsruhe. Hans Åhsgren (1:06).

 

Trafikdag på BMÅS 2011-08-20.

Video av Roger Schmidt — uppladdad 2012-02-05 (4:36).

 

BMÅS 30-årsjubileum — Del 1.

Video av Lars Ljungberg 2010-08-07 (9:26).

 

BMÅS 30-årsjubileum — Del 2.

Video av Lars Ljungberg 2010-08-07 (9:12).

 

BMÅS 30-årsjubileum — Lokparad.

Video av Lars Ljungberg 2010-08-07 (6:36).

 

Holländskt besök på BMÅS.

Video av Tom Waghto 2008 (4:28).

 

Live Steam — NS 4014 in Sweden.

Video av Tom Waghto 2008 (1:13).

 

En lite annorlunda film från BMÅS.

Video av Henrik Rosensten-Berg 2007 (6:38).

 

Modellteknisk Förening i Borås.

Video av Bo Arabäck från föreningens utställning på Sven Erikssonsgymnasiet 1997-10-10 (9:47).

Denna version har bättre upplösning och ytterligare några stillbilder.

 

En järnvägsresa på Sandlid – Rustansbergs järnväg. — Del 1.

Stig Claesson visar sitt lok Britannia.
Många andra medlemmar såsom Anders Hässler, Gunnar von Kraemer med flera.
Video av Bo Arabäck från Ångdagarna 1991-08-03. (5:36).

 

En järnvägsresa på Sandlid – Rustansbergs järnväg. — Del 2.

Ytterligare medlemmar såsom Bengt och Nils Jansson med loket Black 5.
Den unge Pär Ryberg med dressinen drar fram Femman till lokstationen.
Karl-Gustav Ryberg, Sigurd Wennersten och Jan Bragée.
Britannia och Femman går dubbelkopplat med ett mycket långt och tungt tåg.
Video av Bo Arabäck från Ångdagarna 1991-08-03. (7:25).

 

Rustansberg.

Nils Grafström har byggt ett litet underbart samhälle vid Rustansbergs station.
Patron Aschanius styr över samhället från sin herrgård. Där finns även kyrka och skola, ångsåg och
vattendriven kvarn samt en liten smalspårig skogsbana, m.m.

Video av Bo Arabäck från Ångdagarna 1991-08-03. (4:22).

 

 

Tåg ut – Klart slut

Detta är en dokumentärfilm om järnvägslinjerna Falköping – Landeryd och Borås – Ulricehamn.

Filmen är gjord av Kjell Walter m fl. 

Skildringen innefattar banornas tillkomsthistoria, ekonomi och ägarförhållanden.

Slutligen gör vi en resa på de båda sträckorna under det sista trafikåret. Linjerna lades ner den 2 juni 1985.

Filmen tillhandahållen på YouTube av Bo Arabäck ©. (42 minuter).

 


UPP