Uppdateringar

 

Uppdateringar av hemsidan.

 

2020-01-06

Sidorna Lokomotiv och Järnvägsvagnar har tillkommit under meny Om BMÅS.

2019-12-21

Sidan Rullande Materiel är under omarbetning och uppdatering.

2019-12-09

BMÅS-NYTT Nr 4 2019 upplagd.

2019-12-02

Bilder och text på projekt Vändskiva. (Ny sida)

2019-11-14

Del nr 10 från Nederländerna och lokbygget NS 4713.

2019-10-20

Del nr 9 från Nederländerna och lokbygget NS 4713.

2019-10-17

Projekt ny vändskiva har startat. Bilder på ny sida.

2019-10-05

BMÅS-NYTT Nr 3 2019 upplagd. Senaste protokollet inlagt på medlemssidorna.

2019-09-07

Tidslinjen 2019 är uppdaterad med nya bilder från årets sista trafikdagar.

2019-08-19

Tidslinjen på Bilder-sidan är uppdaterad med nya bilder från Ångdagarna.

2019-08-12

Del 8 från Nederländerna och lokbygget NS 4713 finns på Projekt-sidan.

2019-07-31

Nya bilder på tidslinjen 2019.

2019-07-05

Tidslinjen 2019 uppdaterad. SÄO uppdaterad.

2019-06-19

Del 7 från Nederländerna och lokbygget NS 4713.

2019-06-01

BMÅS-NYTT Nr 2 2019 upplagd. Tidslinjen 2019 bilder från Medlemmarnas Dag.

2019-05-10

Del 6 från Nederländerna och lokbygget NS 4713. Detaljer för tenderbromsen.

2019-05-01

Nya bilder på O&K från FRÖVI.

2019-04-29

Styrelsen har delvis ny sammansättning.

2019-04-01

Del 5 från Nederländerna och lokbygget NS 4713.

2019-03-04

BMÅS-NYTT Nr 1 2019 och protokoll finns på hemsidan att se för medlemmar.

2019-02-27

2019 års trafikkalender, för besökare och för medlemmar, föreligger.

2019-02-18

Helt ny sida med info om bygget av en Mogul, BR Class 2 #78030.

2019-02-14

Del 4 från Nederländerna och lokbygget av NS 4713.

2019-02-02

Tre nya bilder på skyltarna som pryder O&K-loket från Nacka.

2019-01-04

Del 3 från Nederländerna och lokbygget av NS 4713.

2018-12-08

Projektsidan uppdaterad med del 2 av det holländska lokbygget NS 4713.

2018-12-04

BMÅS-NYTT Nr 4 2018 finns publicerad på hemsidan.

2018-11-05

Nytt lokbygge i Holland — NS 4713 av GvR och MvG. Projektsidan.

2018-11-03

Videofilm från järnvägen på Österlen. Nya bilder på startsidan med länkar.

2018-10-10

Annons — Trädgårdsjärnväg till salu. — Se annonssidan.

2018-10-07

Fyra nya bilder på Björn Torslers O&K-lok.
2018-10-06 Nya bilder på Hans Åhsgrens bygge av ett Hunslet lokomotiv.
2018-09-29 Nya bilder på tidslinjen 2018 – Rolles nya kolabox – Personalkuren tar form.
2018-09-20 BMÅS-NYTT Nr 3 2018 finns publicerad på hemsidan.
2018-09-05 Nya bilder från trafikdagarna 1:e och 2:a september – Tidslinjen 2018.

2018-08-23

Nya bilder från Ångdagarna – Tidslinjen 2018.

2018-08-02

Uppdaterad förstasida samt nya bilder på O&K-loket i Nacka.

2018-07-11

BMÅS-NYTT Nr 2 2018 publicerad på hemsidan, (för inloggade medlemmar).

2018-06-27

Ångpanneprotokoll sparbara i pdf-form finns tillgängliga för införande och
sparande av nya uppgifter — bara för registrerade inloggade medlemmar. 

2018-06-18

Allmän översyn av hemsidan. Projektbilder på O&K i Nacka.
Bilder på Tidslinjen 2018.

2018-03-12

BMÅS-NYTT Nr 1 2018 finns publicerad på hemsidan.

Bilder på två stycken O&K lokbyggen. (se Projektsidor/Project)

2018-03-10

Preliminär Aktivitetskalender m.m. publicerad.

2018-02-19

Ny filmversion av Modellteknisk Förenings utställning 
på Sven Erikssonsgymnasiet i Borås 1997-10-10. (se meny Video.)

2017-11-29

BMÅS-NYTT Nr 4 2017 finns publicerad på hemsidan.

2017-10-04

Senaste bilderna från avrustningen kan du se på Bilder/Photos, tidslinjen 2017.

2017-09-14

BMÅS-NYTT Nr 3 2017 finns publicerad på hemsidan.

2017-09-09

Nya bilder på tidslinjen 2017 och på startsidan efter Ångdagen 2017.

2017-07-28

Nya bilder på tidslinjen 2017.

2017-07-11

BMÅS-NYTT Nr 2 2017 finns publicerad på hemsidan.

2017-05-10

Uppdateringar efter årsmötet 2017-04-29.

2017-03-20

BMÅS-NYTT Nr 1 2017 finns publicerad på hemsidan.

2017-03-06

Aktivitets- och trafikkalender publicerad.

2017-02-04

Allmän översyn av texter och länkar.

2016-12-06

Bilder från Ångdagarna 2016 inlagda på tidslinjen 2016.

2016-12-05

BMÅS–NYTT Nr 4 2016 finns publicerad.

2016-10-08

Två nya bilder från Chryslerkurvans renovering.

2016-09-17

Ny annons inlagd på annonssidan.

2016-09-12

Nygammal video från 1991 och -92 publicerad under videomenyn.

2016-09-04

Första sidan uppdaterad och flera nya bilder inlagda på tidslinjen 2016.

2016-07-22

Ny bild startsidan samt nya bilder av Otto på projektsidan Orenstein & Koppel.

2016-07-03

BMÅS–NYTT Nr 3 2016 finns publicerad.

2016-06-19

Bildsidor för 2015 och 2016 uppdaterade.

2016-06-16

Bilder på nya hus (Om/About/Bmås—Byggnader).

2016-05-12

BMÅS–NYTT Nr 2 2016 finns publicerad.

2016-05-03

Ny annons inlagd på annonssidan.

2016-02-26

BMÅS–NYTT Nr 1 2016 finns publicerad. Aktivitetskalender mm uppdaterad.

2015-11-09

BMÅS–NYTT Nr 4 2015 finns publicerad.

2015-09-28

Bilder publicerade från arbetsveckan och ångdagarna.

2015-07-23

Annons tillagd på annonssidan (Kalle Kindgren).

2015-07-10

BMÅS–NYTT Nr 3 2015 finns publicerad.

2015-05-10

BMÅS–NYTT Nr 2 2015 finns publicerad.

2015-04-26

Sex nya bilder från Rustansberg.

2015-04-15

Två nya filmer uppladdade på Videomenyn.

2015-04-09

Två nya bilder på spåren vid rustansbergs station.

2015-03-07

Ny annons publicerad. Gjutgods för lok och större walking beam ångmaskin.

2015-03-04

BMÅS–NYTT Nr 1 2015 finns publicerad.

 


 Större uppdateringar noteras medan smärre tillägg kan ske underhand utan notering.

 


 UPP