Regler & Säkerhet / Rules & Safety

 

Allmänna regler för BMÅS och vår verksamhet.

General rules.


Respektive länk öppnar ett dokument i PDF-format. / Stäng dokumentet när du läst färdigt.

The following documents are written in Swedish. / Close the document when ready.


 

Säkerhetsordning (SÄO) — Safety regulations.

 

Allmänna besöksregler — Visitors rules.

 

Signaler och Säkerhet på BMÅS — Signals and safety.