Projektsidor

Orenstein & Koppel — Otto

  

Bengt Jansson och Anders Lööf bygger två stycken smalspårslok.

 

Loken är av typen Orenstein & Koppel, vanligen förkortat O&K.

Det ena är treaxligt med axelföljd C, (0-6-0) och det andra tvåaxligt med axelföljd B, (0-4-0).

 

Klicka på bilderna för visning i större fönster. / Stäng fönstret för att återgå hit.
Click the pictures for a larger view in new window. / Close the window to return.


JoL 26

 

Dessa tre bilder tagna i Bengts verkstad med min mobiltelefonkamera.

GR

abcdefg

JoL 24

JoL 28

 

avesta hs

Avesta med axelföljd C till vänster och...

abcdefg

ok lotta

...Lotta med axelföljd B till höger.

JoL 85

Chassi till Bengts O&K med tre drivaxlar.
Tyngden på hyttgolvet hjälper till att hålla
balans på loket innan pannan är på plats.

abcdefg

JoL 86

En något närmare bild på vänster cylinder,
slidstyrning och balanserad fjädring.


 

JoL 89

Vänster
cylinder
med
planslid
och
slidstyrning.

JoL 90

 

alt

Laserskurna delar till båda pannorna.
Tjockt material...


abcdefg

alt

...ger tunga pannor och därmed
bra adhesion mot rälsen.

 

alt

De båda pannrören är imponerande.

abcdefg

JoL 98

 Sotskåpets sadel sitter temporärt på plats.

 Foto: GR

 Svetsning av pannorna.

alt

abcdefg

alt

Fyrboxarna liknar ena pinnaso.*

altKraftigt material i eldstad, stagbultar, förstärkningar samt panna...

abcdefg

JoL 1037

... borgar för goda säkerhetsmarginaler.


 

alt

abcdefg

alt

Fina pannor med komplicerade svetsar.

 

altalt

abcdefg

alt

alt

Prima ångpannor svetsade med omtanke och specialkompetens i den fristående Ångpanneverkstaden. 

Foto: RBP


010

Pannan på provisorisk plats på Avestas ramverk. Notera de båda sadlarna för panna och sotskåp.

abcdefg

 bj 1 w

Nu har pannan och hytten kommit på rätt plats och viss rördragning är på gång.

 


bj 2 w

Hytten snett bakifrån.

abcdefg

bj 3 w

Hyttens interiör, än är det mycket kvar.

  

bj 7 w

Ventilstället/förgreningsröret, pådraget och omkastaren syns tydligt på denna bild.


abcdefg

bj 5 w

Den utvändigt placerade regulatorn kan ses vid ångdomens sida och längre ner på tillopsröret sitter den s.k. luftinsläppnings-ventilen. Bakom lubrikatorn syns en backventil på pannan där vatten från injektorn kommer in i pannan.

  


bj 6 w

Här syns smörjkoppen för planslidens kolvstång, smörjpressen (lubrikatorn) samt oljeröret med backventil för oljetillförseln till slidventilen.

abcdefg

bj 4 w

Ångvisslan ser ut att ha tre eller fyra toner och användes kanske även sparsamt på svenska privatbanor.

 

bj 019 w

Ovan:
Ett litet behändigt tubvalsningsverktyg.

 

Till höger:
Verktyget valsar tuberna i främre tubgaveln.

 

Nedan och nedan till höger:
Det kan vara svårare att komma åt med valsverktyget inne i eldstaden när det gäller bakre tubgaveln. Men med sinnrik användning av kardanknutar och förlängningar låter det sig göras.

abcdefg

bj 012 w

bj 013 w

abcdefg

bj 018 w

Foto: Bengt Jansson

 

avesta 728 w

Bengt har börjat slutmonteringen
av sitt lok, som nu har bytt namn till Otto.

abcdefg

avesta 729 wSotskåpsluckan.

 
 

avesta 730 w

Pådraget, regulatorn, består av en kulventil som klarar ångans höga temperatur.

abcdefg

avesta 732 w Luftinsläppningsventilen sitter på tilloppsröret ovanför förgreningen till vänster cylinder.

 

avesta 733 w

Pådraget och ventilstället.


abcdefg

avesta 737 wPådraget, ventilstället, armaturen
för vattenglasen och eldstadsluckan.

 


avesta 736 w

Eldstadsluckan.

abcdefg

0791 gr w

Otto ser så här ut idag den 9 oktober 2013.

 

 

0793 gr w

Otto idag den 9 oktober 2013.

abcdefg

0797 gr w

Tenderns ramverk är under uppbyggnad.

  

0799 gr w

Kvartsvy av tenderram, 9 oktober 2013.

abcdefg

0800 gr w

Lagerblock och fjädrar på tender.

  

0834 gr otto

Tendern sedd bakifrån.Nu fattas bara något mjukt att sitta på samt den inre vattenreservoaren med påfyllningsrör.

abcdefg

0837 gr otto

Bengt visar den öppnade verktygslådan bak på Ottos tender. Lägg märke till koppel-anordningen med sina två säkerhetskedjor.

  

2016-06-12 1148 gr w

Loket OTTO går bra på spåret och är nu i flitig användning under året 2016.

GR

abcdefg

2016-06-12 4046 bb w

Bengts lok OTTO på slaggraven 2016.

BB


 

2016-07-03 516585 otto w

Otto på bangården med Per Ljungberg
vid spakarna.

Foto: ???

abcdefg

2016-07-03 625830 otto w

Per med Otto samt Rolle och Kia
med KTsJ 14. Elförsten till höger.

Foto: ???

lottaochotto-800x600

Otto och syskonloket lotta.

Foto: RS                            

 


 
 

Foto: Bengt Jansson – BJ

Roland Birat-Pettersson – RBP

Göran Rosén – GR

Björn Bergman – BB

Roger Schmidt - RS


*[Pinnaso betûder ilekott på väschötska.]

UPP