Projektsidor

Gunnar Lindbergs MY-lok

 

Gunnar Lindberg bygger en modell av littera MY från Nohab.


En modell med bensinmotor, hydrauloljepump och hydraulisk drivning av alla sex axlarna.

 


 

Klicka på bilderna för visning i större fönster. / Stäng fönstret för att återgå hit.
Click the pictures for a larger view in new window. / Close the window to return.

 


 

alt

Sidovy av Nohabs lok MY.

 

alt

Lokskylt lok Nr 2441

  

altalt  

alt

Bilderna ovan är hämtade från MY-sidor på internet.

 

altalt

Genom idogt pumpande kan man få karossen att stiga till väders och blotta innanmätet, vilket är nog så komplicerat.

 

altalt

I den ena änden av loket är motorn placerad med sitt svänghjul och startmotor.

Genom en utväxling med kilremmar drivs en hydraulpump belägen mitt i loket.

 

altalt

En domkraft och en saxlyft höjer och sänker karossen.
I andra änden ligger hydraultanken placerad, en svårt inpassad konstruktion.

 

altalt

Luftrenaren till motorn i förgrunden med insugningsrör och förgasare.
Över svänghjulet går avgasröret och bakom ligger ljuddämparen.
Avgaserna släpps ut under själva chassit.
Ovanpå motorn kommer bensintanken att få sin plats.
En kartongmodell är under utprovning för att få en optimal storlek på tanken.

 

altalt

Hydraulpumpen längst till vänster därefter karosslyften, slangkopplingar och hydrauloljefilter.

Till höger en genom ett fönster avläsbar kombinerad nivå- och temperaturmätare för hydrauloljan.

 

altalt

Slangkopplingar mellan saxlyften. Simulerade utblås för kylluftsfläktarna runt avgasrören.

Som alla ser är det mycket trångt om utrymme under karossen och Gunnar utnyttjar allt.

Foto: Göran Rosén

 


UPP