Projektsidor

Revision Bridget BMÅS

 

Revision av Bridget — 2012.


Följande punkter är under omarbetning. 


  • Ombyggnad av ventilstället.
  • Installation av ytterligare en injektor och vattenventil med tillhörande rördragning.
  • Axelpumpen tas bort och därmed ombyggnad av drivningen för lubrikatorn.
  • Nya oljeledningar direkt till plansliderna från lubrikatorn.
  • Revision av slidventilerna
  • Konstruktion av extern smörjmöjlighet för sliderna.
  • Diverse ommålning.


 Klicka på bilderna för visning i större fönster. / Stäng fönstret för att återgå hit.

Click the pictures for a larger view in new window. / Close the window to return.

 

 


 

alt

Bridget på sitt arbetsbord med roteringsstället bultade till buffertplankorna.

abcdefg

alt

Att rotera loket är en enkel sak och man kommer lätt åt alla de olika detaljerna på undersidan.

 

alt

Här ser man ångavloppsrören och de därunder liggande mindre tilloppsrören . De tidigare oljerören från lubrikatorn till tilloppsrören syns även.

abcdefg

alt

En smörjkopp med lock har blivit installerad på excenter-ringen. Excenterstången är ombyggd för att passa till lubrikatorn. Axelpumpen är slopad, men fick tidigare sin drivning av samma excenter.

 

alt

Slidskåpet med plansliden. Här ser man att smörjningen var otillfredsställande och att glidytorna blivit rostiga vilket ju även påverkar plansliden.

abcdefg

alt

Plansliden och dess slidbygel med slidstång urmonterad för rengöring och ny inslipning av glidytorna.


 

alt

Glidytan för plansliden är rengjord men ytterligare inslipning behövs för att täta mot plansliden.

abcdefg

alt

För att komma åt att ta bort slidlocket måste man demontera både hytt och gångbord. 

alt

Konstruktion för extra möjlighet för att smörja sliderna.
Här smörjer man lätt och snabbt sliderna och därmed cylindrarna före och efter varje körning för att undvika rostangrepp*.

abcdefg

alt

Ny dragning av oljerör från lubrikatorn till slidskåpet. Oljeröret från pumpen mynnar i det vertikala röret rakt över plansliden och förbättrar på så sätt smörjningen för sliden och cylindern*.

 

109 hs

Det nya ventilstället är nu på plats och rören är dragna till hjälpbläster, injektorer och ångvissla.

abcdefg

alt

Eldstadsluckan behövde justeras
och fungerar nu perfekt.


  

alt

De båda pumparna i lubrikatorn har nästan inte fungerat alls under förra årets körningar.
De ser ut så här efter rengöring och renovering.

Efter renovering av pumparna kontrollerades de och tryck över 100 psi uppmättes. Trycket 60 psi bibehölls från båda pumparna under mer än 15 minuter efter avslutad pumpning med hävarmen. De oscillerande pumphusen hålls nu hårdare mot själva pumparmaturen medelst fjädrar.

abcdefg

alt

 

111 hs

Lamporna är monterade och anslutna till batteriet genom ledningsrör och kopplingsbox. Strömbrytare för av och på samt hel- och halvljus är placerade vid batteriet bak i bunkerförrådet. 

abcdefg

alt

Här ser man dragstängerna till bromsblocken.
Dessutom syns manifolden för gasbrännarna samt tilloppsledningen för gasen.


 

* Allt detta har sagts tidigare!

Bridget är nu helt funktionsdugligt igen och inga skador fanns efter den temporära låsningen av cylindrarna.
En enkel extra smörjning av slider och cylindrar i de nya smörjtuberna ovanpå slidskåpen förhindrar kärvande cylindrar. Detta är tidigare nämnt på hemsidan.

Några droppar cylinderolja före och efter körning förhindrar detta.

Något att tänka på inför kommande säsong.

 

 

Foto: Göran Rosén

 


 UPP