Projektsidor

Signaler

 

Nya signalsystemet på banan 

 

För att kunna köra fler än ett lok åt gången behövs signaler. Signalerna ska efterlikna de tidsenliga signaler vid Sandlidsbanan.

 


 Klicka på bilderna för visning i större fönster. / Stäng fönstret för att återgå hit.

Click the pictures for a larger view in new window. / Close the window to return. 


 

s1 

Dvärgljusignalhus i 1:7 skala 

RS

 

s2

Med första lampan

RS

 

s3
Alla lampor tända 
RS


signal 17 

5-skens huvudljussignal av SJ-standardmodell

RS

  

 


 

 


 

 

 

UPP