Projektsidor

Rogers motorlok

 

Roger Schmidt bygger ett frilanslok.

 

Detta är ett tvåaxligt industrilok med drivning på båda axlarna.

En början, men fler bilder kommer efterhand.

 


 Klicka på bilderna för visning i större fönster. / Stäng fönstret för att återgå hit.

Click the pictures for a larger view in new window. / Close the window to return. 


 

2020-05-07 182239 rs w

En elmotor sitter mellan hjulaxlarna. Denna driver en mellanaxel utrustad med en klokoppling för att kunna frigöra hjulen så att det går lättare att manuellt rulla loket.   

RS

 

2020-05-07 182335 rs w

En förbränningsmotor har hamnat i bild av misstag och har inte med detta lok att göra.

Loket skall drivas av en elmotor med inbyggd planetväxel och av två ackumulatorer.

RS

 

2020-05-07 182315 rs w
Här ser man mellanaxelns lagring i ramverket.
Kedjetransmissionen går från elmotorn till mellan-axeln med klokopplingen och från denna axel medelst två kedjor, en till vardera drivaxel.
RS


Detta är min andra korrigerade tolkning av drivningens konstruktion, som man kan se på bilderna.

 (red. anm. Göran Rosén)


  

 


 

 

 

UPP