Projektsidor

Orenstein & Koppel — Lotta

   

Anders Augustinsson bygger ett smalspårslok.

 

Loken är av typen Orenstein & Koppel, vanligen förkortat O&K, med axelföljd B* eller 0-4-0.**

Anders Augustinsson övertog bygget från en annan Anders (Lööf) och har nu
med stor iver fortsatt bygga och kommit långt, som vi kan se här nedan.

Anders kommer att leverera fler tidigare bilder så snart han får tid och möjligheter.

Vi ser fram emot detta med förväntan.

** UIC     = Union internationale des chemins de fer.

** 0–4–0 = The Whyte notation.

   


 Klicka på bilderna för visning i större fönster. / Stäng fönstret för att återgå hit.

 Click the pictures for a larger view in new window. / Close the window to return.

 

 

ok lotta

LOTTA med axelföljden B (0–4–0).


Panntillverkning sker från början till två lok, Bengt Janssons Otto och Anders Lööfs Lotta.

alt

Laserskurna delar till två ångpannor

framställdes samtidigt av Industrisvets AB

i Sjömarken i närheten av Borås.

GR


JoL 93

Tjockt material ger tunga pannor och

därmed stor släpfriktion mellan

drivhjul och räls.

GR

 Två ångpannor svetsades samtidigt i pannverkstaden, här fyrboxarna.

alt


alt

 

alt

Kraftigt material i eldstad, stagbultar, samt...


JoL 1037

...panna borgar för goda säkerhetsmarginaler.

 

alt

 

alt

 Fina pannor med komplicerade svetsar.

alt

alt

 

alt


alt

Tio foto ovan: Roland B Pettersson 

bj 019 w

Ovan: Ett litet behändigt tubvalsningsverktyg.

 

Till höger: 
Verktyget valsar tuberna i främre tubgaveln.

 

Nedan och nedan till höger: 
Det kan vara svårare att komma åt med 

valsverktyget inne i eldstaden när det gäller

den bakre tubgaveln.

Men med sinnrik användning av kardanknut

och förlängningar låter det sig göras. 

 

bj 012 w

  

bj 013-1 w

bj 018-1 w

Fyra foto ovan: Bengt Jansson


Anders Augustinsson har kommit väldigt långt med sitt bygge på kort tid.

Snart kommer fler bilder från hans första tid med loket.

 2020-05-06 201608 aa w

Loket sett snett bakifrån.

Höger sidotank ej monterad.

AA

2020-05-06 201639 aa w

 Sidovy av loket LOTTA upplyft med en gaffeltruck för fotografering.

AA

 

2020-05-06 201700 aa w

 LOTTA med öppet sotskåp och delar av rördragning, lubrikator och omkastare i bild.

AA

2020-06-16 191219 aa w

Anders jobbar nu med att färdigställa sin

tender/åkvagn inför kommande provkörningar på banan. Han har ju dessutom fullt upp med allt övrigt arbete på vändskiva och lyftbord.

AA

Våren år 2020 tenderarbete.

2020-06-20 123553 aa w

Rostfri matarvattentank placerad på tenderns chassi. Rymd 30 liter, med bra påfyllningsstos.

AA

2020-06-20 124359 aa w

Tanken är "skohornad" ner mellan tenderns sidor. Här var det tydligen trångt, men det gick!

AA

Nya bilder från ångloket Lotta i Hammar – 2020-07-09—14. 

2020-07-10 104505 aa w

Stjärnekerhjul till tendern. Frästa i lokverkstaden i Hammar.

AA

2020-07-09 114142 aa w

Delar till matarvattenfiltrering

och tankavluftning.

AA

 

2020-07-12 193738 aa w

Slutmontering av tendern.

AA

2020-07-14 175558 aa w

Provkörd med luft den 14 juli. Tillverkning av pannklädsel m.m. Börjar nu se ljuset i tunneln.

AA

 

2020-07-14 175624 aa w

Utsikt från buffertplankan. Notera påfyllningsstosen med skruvlock

och luftningsröret med båge.

AA

2020-07-14 175658 aa w

Hytten börjar bli komplett. Två manometrar för trycket i pannan och ånglådan samt dubbla vattenståndsrör, kan vara bra att ha.

AA

  

forsta-800x600

Första besöket vid Sandlid, väcker

intresse från åskådare

RS

lottaochotto-800x600


Syskonloken återförenas vid Sandlid

RS

 

 

  

20210227 104509

Luftbroms moterat på Tendern

AA

 

 

 

 


UPP