Projektsidor

NS 4713 – NOHAB littera M3b (Sida/Page 02)

 

Svenskt 7¼" ånglokomotiv byggs i Nederländerna

ZG 13  —  NS 4713

{Delar / Parts 11—20}

 

Svensk export av ånglok 

till Nederländerna. 

ZG 13 godstågslok blir NS 4713.

 

Export of Swedish steam locomotives

to the Netherlands.

ZG 13 freight locomotive becomes NS 4713.

 

Våra två medlemmar Michiel van Gremberghe och George van Rooijen bygger tillsammans ett ånglok med spårvidden 7¼”. Det är av en typ som ursrungligen tillverkades i Sverige för de Nederländska järnvägarna – NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN.

Loket är baserat på det svenska godstågsloket littera M3b och byggdes av Nydquist & Holm AB,

(NOHAB), i Trollhättan.

Beteckningen från Nohab för dessa exportlok 
var ZG 1 t.o.m. 35, och de fick sin nya identitet 
NS 4701–4735 vid leveransen till Nederländerna.

Nohab tillverkade även en snälltågsvariant som i Sverige betecknades litt. H3s och som för den Nederländska marknaden benämndes ZS 1–15.  NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN gav dem sedan beteckningen NS 4001–4015.

a

Our two members Michiel van Gremberghe and George van Rooijen are constructing a steam locomotive in 7¼” gauge. This freight locomotive was originally made by Nydquist & Holm AB (NOHAB) in Trollättan, Sweden and based on the Swedish littera M3b.

Nohab built these locomotives for export to NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. 
Nohab's designation of these export locomotives were ZG 1 up to and including 35. The freight locomotives became NS 4701–4735 in the Netherlands.

Express locomotives in the series ZS 1–15
were also built by Nohab and exported. These were identified as NS 4001–4015.

  


 


 

Klicka på bilderna för större format. / Använd vänster pil för att återgå hit.

 Click on the picture for a larger view. / Use left arrow to go back.

ns 4700 w

Bilder på loket i serien NS 4700.

 abc

ZG1 4700 w

Photos of the series 4700 locomotive.

 


 

Nedanstående bilder från George eller Michiel såvida inte annat noteras.

Photos below from George or Michiel unless otherwise noted.

———

Del 11 — 2020-01-14 — Part 11 

Buffertbalken består av flera olika plåtdelar. Dessa är tillskurna med laser och svetsade till varandra genom slitsar och tungor. Två horison-tella plåtar bildar tillsammans med två vertikala en fyrkantsprofil. Den främre plåten är högre och bär upp sadeln för sotskåpet.

abc

The buffer beam is a construction made of sheet (plate) metal. These are laser cut and assemb-led and welded together with tabs into slots.

Two horizontal and two vertical plates together form a tube. The front plate is higher and supports the platform for the smoke box.

 

2020-01-12 11 1 w

abc

2020-01-12 11 2 w

 

 Bilden visar några av de laserskurna

delarna för buffertbalken.

     


Some laser-cut parts for the buffer beam.

      

     

abc

 Den bakre vertikala plåten monterad med de två horisontella under. Dessutom syns delar för infästning av buffertbalken till ramsidorna.


 The rear vertical sheet assembled to the two horizontal parts underneath. The buffer beam joining brackets to frame can also be seen. 

 

2020-01-12 11 3 w

abc

2020-01-12 11 4 w

 

Delarna måste de låsas fast plant vid svetsbordet för att förhindra deformationer p.g.a. lokal värmeutvidgning vid häftsvetsning.


During tack welding, the assembly must be clamped flat on the welding table to prevent deformation due to local heat.

abc

Här ser man tydligt hur buffertbalken

fästes till ramsidorna.

    


You can clearly see the construction
with which the buffer beam is
attached to the frame plates.

  

2020-01-12 11 5 w 

abc

2020-01-12 11 6 w 

 

Buffertbalken vid tigsvetsningen.

     


 The buffer beam during TIG welding.

     

abc

Buffertbalken är fäst till den temporära

ramens högra sida.


The buffer beam on the temporary

frame, right side. 

 

2020-01-12 11 7 w 

abc

 2020-01-12 11 8 w

 

Buffertbalken är fäst till den temporära

ramens vänstra sida.


The buffer beam on the temporary

frame, left side. 

abc

Buffertbalken sedd framifrån.

   


 Buffer beam as seen from the front.

     

———

Del 12 — 2020-03-19 — Part 12 

Detta avsnitt visar delar som ingår i broms-systemet. Bromsblocken påverkar den andra, tredje och fjärde av drivhjulsaxlarna.

Axel nummer ett kan röra sig I sidled 5 mm

och kan därför inte bromsas med bromsblock.

Alla bromsblock sätts an mot hjulen framifrån.

 

In this episode we show some parts of the brake system. The brake blocks act on the second, third and fourth pair of drivers.

The first axle has a side movement of 5 mm,

so it is not possible to fit braking blocks.

All brake blocks act on the front of the wheels.

 

2020-03-18 12 1 w

Delarna till bromssystemet är gjorda med CNC-teknik. Bromsbommarna var svåra att tillverka

p.g.a. att bearbetningen gjordes i tre plan.

Bilden visar delar till axel fyra och tre.

abc

2020-03-18 12 2 w

Some of the separate parts in the braking system, all CNC machined. The traverses or brake cross beams were complicated to make due to the three-way surfaces. Rear axle beam.

Bilderna visar hur delarna sätts samman till en enhet med tappar, brickor och saxsprintar.

The composition of the parts by means of pins and washers.

2020-03-18 12 3 w

Bromsbommen för tredje hjulparet med dragstängernas gaffeländar och de två bromsutjämnarna (de med tre hål för sprintar). 


Traverser or brake cross beam for the third axle.

Fork ends for the pull rods and the two short compensating levers with three holes for pins.

abc

2020-03-18 12 4 w

Delar av bromsrörelsen med tre bromsbommar.

Bromsrörelsen sätts an från vänster bakom fjär-de axeln och går vidare genom bromsutjänarna.


All three cross beams with compensating levers and pull rods. Braking is set from the left fork joint and to the right cross beam at second axle.

 

2020-03-18 12 5 w

Fjärde axelns bromsbom med utjämningen.

Bromskraften drar bromsbommen med blocken bakåt (nedåt i bild) från bromscylindern till gaffelstycket. Kraften går vidare uppåt i bild genom dragstängerna till nästa bromsbom.


Compensating system for the fourth pair of drivers. Steam brake cylinder acts from below and the force is connected to third axle through the pullrods with the forked joints.

abc

2020-03-18 12 6 w

Bromsbom för tredje drivaxeln. Bromskraften kommer nedifrån i bild och förs vidare 

uppåt i bild till den andra drivaxeln.

Märk att bromsutjämnarna har olika långa hävarmslängder mot dem till vänster.


Cross beam with compensating system for the third pair of drivers. Braking force is transmitted to the next pair of drivers through the pull rods.

Compensating lever are different from left pic.

 

2020-03-18 12 7 w

 Andra drivaxelns bromsbom med direktkopplade dragstänger från axel tre.


Cross beam for the second axle.

Note the direct attachment of the pull rods.

No need for any compensating here. 

abc

2020-03-18 12 8 w

Fjärde axelns bromsrörelse sedd från ovansidan.

Notera sadelstödet för första utjämningsarmen.


The cross beam for the fourth axle as seen

from above. Note the saddle stop for the fork joint on first compensating lever in the system.

 

Slut del 12 — End of part 12


Return to part 1

 

 UPP / TOP