Projektsidor

NS 4713 – NOHAB littera M3b (Sidan / Page 02)


Svenskt 7¼" ånglokomotiv byggs i Nederländerna

ZG 13  —  NS 4713

{Delar / Parts 11—20}

 

Svensk export av ånglok 

till Nederländerna. 

ZG 13 godstågslok blir NS 4713.

 

Export of Swedish steam locomotives

to the Netherlands.

ZG 13 freight locomotive becomes NS 4713.

 

Våra två medlemmar Michiel van Gremberghe och George van Rooijen bygger tillsammans ett ånglok med spårvidden 7¼”. Det är av en typ som ursrungligen tillverkades i Sverige för de Nederländska järnvägarna – NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN.

Loket är baserat på det svenska godstågsloket littera M3b och byggdes av Nydquist & Holm AB,

(NOHAB), i Trollhättan.

Beteckningen från Nohab för dessa exportlok 
var ZG 1 t.o.m. 35, och de fick sin nya identitet 
NS 4701–4735 vid leveransen till Nederländerna.

Nohab tillverkade även en snälltågsvariant som i Sverige betecknades litt. H3s och som för den Nederländska marknaden benämndes ZS 1–15.  NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN gav dem sedan beteckningen NS 4001–4015.

a

Our two members Michiel van Gremberghe and George van Rooijen are constructing a steam locomotive in 7¼” gauge. This freight locomotive was originally made by Nydquist & Holm AB (NOHAB) in Trollättan, Sweden and based on the Swedish littera M3b.

Nohab built these locomotives for export to NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. 
Nohab's designation of these export locomotives were ZG 1 up to and including 35. The freight locomotives became NS 4701–4735 in the Netherlands.

Express locomotives in the series ZS 1–15
were also built by Nohab and exported. These were identified as NS 4001–4015.

  


 


 

Klicka på bilderna för större format. / Använd vänster pil för att återgå hit.

 Click on the picture for a larger view. / Use left arrow to go back.

ns 4700 w

Bilder på loket i serien NS 4700.

 abc

ZG1 4700 w

Photos of the series 4700 locomotive.

 


 

Nedanstående bilder från George eller Michiel såvida inte annat noteras.

Photos below from George or Michiel unless otherwise noted.

———

Del 11 — 2020-01-14 — Part 11 

Buffertbalken består av flera olika plåtdelar. Dessa är tillskurna med laser och svetsade till varandra genom slitsar och tungor. Två horison-tella plåtar bildar tillsammans med två vertikala en fyrkantsprofil. Den främre plåten är högre och bär upp sadeln för sotskåpet.

abc

The buffer beam is a construction that is made of sheet metal. These are laser cut and assemb-led and welded with tabs into slots.

Two horizontal and two vertical plates together form a tube. The front plate is higher and supports the platform for the smoke box.

 

2020-01-12 11 1 w

abc

2020-01-12 11 2 w

 

 Bilden visar några av de laserskurna

delarna för buffertbalken.

     


Some laser-cut parts for the buffer beam.

      

     

abc

 Den bakre vertikala plåten monterad med de två horisontella under. Dessutom syns delar för infästning av buffertbalken till ramsidorna.


 The rear vertical sheet assembled to the two horizontal parts underneath. The buffer beam joining brackets to frame can also be seen. 

 

2020-01-12 11 3 w

abc

2020-01-12 11 4 w

 

Delarna måste de låsas fast plant vid svetsbordet för att förhindra deformationer p.g.a. lokal värmeutvidgning vid häftsvetsning.


During tack welding, the assembly must be clamp flat on the welding table to prevent deformation due to local heat.

abc

Här ser man tydligt hur buffertbalken

fästes till ramsidorna.

    


You can clearly see how the buffer beam is attached to the frame plates.

    

  

2020-01-12 11 5 w 

abc

2020-01-12 11 6 w 

 

Buffertbalken vid tigsvetsningen.

     


 The buffer beam during TIG welding.

     

abc

Buffertbalken är fäst till den temporära

ramens högra sida.


The buffer beam on the temporary

frame, right side. 

 

2020-01-12 11 7 w 

abc

 2020-01-12 11 8 w

 

Buffertbalken är fäst till den temporära

ramens vänstra sida.


The buffer beam on the temporary

frame, left side. 

abc

Buffertbalken sedd framifrån.

   


 Buffer beam as seen from the front.

     

Slut del 11 —End part 11 


 

 

abc

 

 UPP