Projektsidor

Projekt Vändskiva

 

Projekt Vändskiva

 

En projektgrupp har tillsatts med uppdrag att tillverka en ny vändskiva inför nästa säsong. 

Gruppen består av:

Karl-Gustav Ryberg (KGR, sammankallande), Anders Augustinsson (AA), 

Bengt AT Johansson (AT/BatJ) och Hans Åhsgren (HÅ).

 

Den modellenliga vändskiva, som Rustan Lange lät tillverka inför utställningen ”Tåg 62”,

har påverkats av drygt 50 års flitigt bruk, den har fått ett flertal skavanker och behöver nu ersättas.


Ersättningskivan kommer inte att vara lika modellenlig.

Konstruktionsarbetet har börjat och ritningarna ska vara klara sista november.


Arbeten i vändskivegropen är påbörjade och kommer att fortgå under hösten.

Vändskivan måste vara klar till våren. Gruppen har haft möte och diskuterat tidsplanen.

 


 Klicka på bilderna för visning i större fönster. / Stäng fönstret för att återgå hit.

Click the picture for a larger view in new window. / Close the window to return.


 

 Sammanfattning från gropen.

Utförda arbeten och uppmätning för nivelering av

anslutningsspåren 2019-10-03 –– 13.

2019-09-27 153056 batj w

Utgångsläget vid arbetets början.

Den gamla vändskivebryggan borttagen. Löpringen och trävirket finns kvar.

Notera balken med sina båda byglar för spåren. Denna balk med sitt lod, ger centrum för

den nya bryggans svängtapp.

BatJ

 

2019-10-03 115713 batj w

Utgrävningen har börjat och Anders Lööf [AL]

kikar efter kineserna i centrumhålet, eller  möjligen så skådar han jordens navel.

BatJ

 

Fredag 11 oktober.

AA hade rullat 5 st 3 mm plåtsektorer som svetsades ihop. Perfekt passform gjorde att vi helt

plötsligt stod med en exakt placerad ring som gjutform, med bara någon millimeters variation i höjd.

Nivån på grunden har nu sänkts med 30 mm från tidigare höjd.

2019-10-03 175550 batj w

Vändskivegraven är "djup" och allt trä borttaget. 

Centrumröret är nedgrävt på plats. 
Det är ett 65 cm långt rör med hål runt om i mantelytan, 
så att betongen kan fästa i omgivande jordmassor vid gjutningen.

BatJ

 

2019-10-11 134709 batj w

 AA arbetar i gropen medan AL styr höjden från sin upphöjda position. Här ser man ringen av 3 mm bandjärnssektioner som gjutform.

[Förkortningar såsom AA, se ovan.]       BatJ 

 

2019-10-12 091605 batj w

AA svetsar ihop armering till centrumpelaren, 
som skall gjutas i det nedgrävda plaströret
för centrumtappen.
 

BatJ

 

2019-10-11 175348 2 batj w 

Första varvet med armeringsjärn placeras på stödbrickor mellan gjutformen och den gamla murade ringen. Ytterligare armering formas och läggs på plats. Stödjärn svetsades mellan armeringsjärn och gjutformsring.

BatJ


Lördag 12 oktober.

Dags för gjutning. 28 säckar färdig grovbetong gick det åt.

Vibrerad och avslätad med en bräda diagonalt över formkanterna och sedan ytslätad.

2019-10-12 144011 batj w

Ett partytält införskaffades för att skydda betongen. Det var tur det, för det kom några rejäla skurar när vi var nästan färdiga.

BatJ

 

2019-10-11 180043 batj w

Dagen avslutades, som i alla såpor,

med ett utslagslotteri — AT fick åka hem. 

BatJ 


Söndag 13 oktober.

Bottenringen har lagts lägre än den gamla. Det beslutades på stående fot att spara

den gamla löpringen och ersätta den med en ny med 3030 mm fyrkantprofil.

Gamla skivan kommer att sparas i nuvarande skick, efter diskussion mellan AA, AL, HÅ och AT.

Vi sänkte bottenringen ytterligare 20 mm för att ge god plats för bärhjulen på bryggan.

Nya mått angivna under RÖK (rälens övre kant): Betongring 260 mm, centrum 353 mm.

2019-10-13 L1O3sXpQ al w

Bengt AT Johansson finlirar med mursleven.

AL

 

2019-10-13 HVsx6SIw al w

Dagen ägnades åt att fylla betong i den springa som uppstod, eftersom vi sänkte löpringens nivå.

AL

abc

Efter tre dagars gott arbete avslutades delprojektet traditionsenligt.

2019-10-13 n6lJx5EA al w

De i "vändskivans krets" arbetande bröderna

njuter sitt otium efter dagens slut.

AL

 

 

2019-10-13 122117 batj w

2019-10-13 131828 batj wGropen är täckt,

betongen får hårdna.


Det blir väl 

en pool till våren.


Men dock med

absolut dykförbud!!

 


 

Rapportör och fotograf

där ej annat anges: BatJ

 

2019-11-10 ring batj w

BatJ

 

 

Till vänster en bild på den nya löpringen för vändskivan monterad och justerad. 

Den är tillverkad i fyra delar av solid järnprofil 

30 x 30 mm men tung ändå. 

Ringens höjdläge justerades med shims

till +/–0,5 mm.

 

Arbetsgruppen för nya vändskivan hade sammanträde hos Anders Augustinsson

i Hammar den 26 november.


Här dryftades idéer kring utformningen av vändskivan. Bengt AT Johansson hade tagit fram en tredimensionell modell av den ena yttre

delen av vändskivans brygga.


Denna visade klart och tydligt funktionen

och utgjorde diskusionsunderlag för

den vidare utformningen.

BatJ 

 

aa 001 haa w

Hjärntrusten samlad!
Från vänster: Bengt Johansson,
Anders Augustinsson, Hans Åhsgren,

Gunnar Lindberg, Anders Lööf
och Roger Schmidt med son.

 

aa 002 haa w

Bengt förevisar sin 3D-modell av en del
av vändskivans brygga. Tydligen vridbar till sin konstruktion och utrustad med en lås-anordning för bryggans olika positioner.

 HÅ


Här kommer några bilder på den nya vändskivan som gruppen håller på att konstruera och tillverka.
Återstår nu endast en del designarbete på låsinrättningar, manövreringsspakar mm.
Jag är efter omständigheterna nöjd, den kommer nog i slutändan att 
efterlikna en riktig däckad svensk vändskiva tämligen väl.

aa 005 haa w

Gunnar Lindberg i sedvanlig tänkarpose. Lagerbockarna på bildskärmen på väggen förbryllar kanske något.

 

 

2020-01-12 tt al 10 wProjekterad vändskiva
ritad i ett 3D ritprogram.

AL

 

2020-01-12 tt al 11 w 

 Vändskivans bryggkonstruktion

sedd uppifrån med trädäcket eliminerat.

Låsmekanism finns vid båda sidorna

av spåret på skivan.

AL

 

2020-01-12 tt al 12 w 
Konstruktionen sedd från undersidan
 med trädäcket på plats.
Åtta bärhjul stöder på löpringen, 
för att göra skivan stabil att beträda. 
AL


I Anders Augustinssons verkstad.

2020-01-20 aa 165055 w

Herr kassören Anders Lööf håller försiktigt i vändskivebryggan så att den inte flyger iväg.

AA 

 

2020-01-24 aa 104359 w
Här har man tvingat fast den upp och ner vid svetsbordet i Anders Augustinssons verkstad.
AA

 

2020-04-08 haa v-s 01 w

Praktiskt med centralsmörjning vid varje sida av vändskivebryggan, här skall inget rosta igen.

En lucka täcker smörjnipplarna mellan rälerna.

I öppningen syns även axeln för låsmekanismen.

2020-04-08 haa v-s 02 w
Trädäckets sidoramar färdiga och är varmför-zinkade. Ramarna hakas fast med tre vertikala tungor passande i spår i bryggans fästvinklar.
Två stödhjul bär upp varje del i ytterkanten.


Arbetsdagen 2020-04-09.

2020-04-09 batj v-s w

Vändskivans brygga lyfts upp till lokstationens nivå av en vänlig gaffeltrucksförare.

Vikten är över 250 kg. 

Batj

2020-04-09 gr 0362 w
Närmare bild på ena ändan av bryggan.
Här ser man de båda bärhjulen samt ytterligare en lagerbox, alla med smörjledningar från smörjnipplarnas centralplacerig på ovansidan.
GR

 

2020-04-09 gr 0364 w

Andra sidan av vändskivans brygga. 

GR

2020-04-09 gr 0365 w
 Samma som till vänster. Notera fästvinklarna
för sidoramen.
GR

 

 2020-04-09 gr 0366 w

I väntan på att bli placerad i vändskivegraven.

Hela bryggan är som allt annat varmförzinkad.

Här syns de tre fästvinklarna för ena sidoramen.

En vinkel på mitten och de andra på var sida ovanför de två lagerboxarna för låsmekanismen.

Mellan rälerna t h syns luckor för smörjningen.

GR

2020-04-09 gr 0388 w
 Bryggan med sina båda räler.
GR gm BatJ


2020-04-10 Långfredagen dominerades av ett centrum.

2020-04-10 batj centum-styr

 Ett hål i betongen i mitten markerar centrum. 

Med hjälp av en styrpinne i centrumaxeln

kan denna placeras i rätt position.

BatJ

2020-04-10 batj centrum-aa
Sedan var der bara för Anders A
att borra lämpliga hål i det i centrum
gjutna betongfundamentet.

BatJ

 

2020-04-10 batj centum w 

Gängade fästbultar kemades fast i betongcentrum och allt fick härda med uppstyrande centrumaxel på plats.

Bredvid ligger den gamla rostiga axeln.

BatJ

2020-04-10 batj gamla-vskiv
 Anders A och Roger Schmidt kör den gamla vändskivan upp till centrallagret för förvaring till dess att en renovering kan komma till stånd.
Den kommer troligen att kunna användas på stationen i Rustansberg vid ett senare tillfälle.
BatJ

  

2020-04-10 batj ro-gu w

Roger S och Gunnar L transporterar den

gamla löpringen till förvaring tillsammans

med gamla vändskivan.

 BatJ

2020-04-10 lu barhang w
Dage avslutades med ett förmodligen otillåtet  men gemytligt "barhäng" vid den nya vändskivan.
Tursamt nog håller sig lille Schmidt bra offside.
LU

 

Ett otroligt stort arbete är nedlagt på planering,

konstuktion och tillverkning av både vändskiva och lyftbord.

Detta gäller även de markarbeten som är genomförda under höst, vinter och vår.

En stor eloge till alla de eldsjälar som tagit sig an och genomför detta stora lyft för BMÅS!

Detta har kommit en bra bit på väg mot fullbordan, men mycket återstår att göra under våren.

GR

2020-04-18 Arbetsdag. 

 2020-04-18 ilu 153412 w

 Vändskivebryggan ligger nu på plats efter ett duktigt arbete. Enligt vad det sägs rullar den tydligen så lätt att ett barn kan vrida den runt,

trots den höga vikten

 ILU

20200419 batj vs 090931 w
Ena halvan av ramverket för däckningen
är lagd på plats. Det skall bli intressant att se hur låsfunktionen skall installeras så småningom.
BatJ

 2020-06-27 Arbetshelg.

2020-06-27 105528 rs w

Bengt AT Johansson och Anders Augustinsson knäböjer inför arbetet med spåranslutningen

från lyftbord och till vändskiva.

RS

2020-07-01 002 batj w

Vändskivan skall förses med trädäck. Halkskydd kan säkert behövas. Andra sidan blir färdig när låsmekanismen är installerad av Anders Lööf.
BatJ

2020-08-03 Näst sista rycket för att få vändskivan färdig.

Nu "fattas" bara låsmekanismen, så kan vi börja vända lok på riktigt.

2020-07-31 0515 gr w

Anders A och Bengt AT arbetar med den återstående trädäckningen på vändskivan.

GR

2020-08-03 v-skiva batj w

Efter att trädäcket är placerat på båda sidor av spårbryggan ser det ut så här. Prydligt!

BatJ

 

 

 

 

 

Foto: Anders Augustinsson (AA), Bengt AT Johansson (AT/BatJ), Anders Lööf (AL),

Göran Rosén (GR), Roger Schmidt (RS), Ing-Marie & Leif Utter (ILU) och Hans Åhsgren (HÅ).

 

UPP