Projektsidor

Mogul 78030 — NY SIDA!

 

BR Class 2 – Mogul

Jan Bragée bygger sedan länge loket 78030 med hjulställningen 2–6–0.

Här berättar han lite om sitt mästerbygge.


2018-03-25 1145 jb wabcd2018-03-04 1141 jb w

  

Jag började bygga år 1979. Det var Rustan Lange som gav mig ritningar på detta lok i skala 1:12, för att skala upp till 1:8, samt några originalritningar. Det visade sig snart att skillnaderna mellan originalritningarna och de i skala 1:12 var allt för stora, så det blev till att göra egna ritningar med stöd från originalet. Detta har varit en av anledningarna till att byggandet har tagit så lång tid.

Som framgår av bilderna så är tendern färdig liksom panna, ramverk, maskin och mycket mer. Jag har tillverkat två stycken överhettarelement i rostfritt och de går hela vägen in i fyrboxen. De har en invändig diameter på 6 mm får att få upp hastigheten på ångan och på så sätt höja överhettningstemperaturen. Ett vanligt konstruktionsfel på modellånglok är att överhettarelementen har för stor invändig diameter, vilket leder till dålig överhettning. För att få så bra värmeöverföring som möjligt så måste flödet vara turbulent och det får man bara om strömningshastigheten är tillräckligt hög. 

Lokbygget har bjudigt på ett antal olika utmaningar. En av dessa var ångbromsventilen. 
För många år sedan skrev den kände lokbyggaren Keith Wilson i en artikel i Model Engineer 
att, citat: ”Only masochists would make one”. 
Detta tog jag som en utmaning. Originalventilen var på sedvanligt engelskt manér ganska komplicerad med en servoventil som var kopplad till vakuumsystemet på loket. Vid tillsättande av bromsen öppnade en annan ventil som släppte fram ånga till bromscylindern. 

Jag konstruerade om hela systemet och lät bromshandtaget påverka en kam som i sin tur trycker en kolvslid upp eller ner. Denna öppnar och stänger ångkanaler som leder ångan till och från bromscylindern. Jag har testat ventilen med tryckluft och den fungerar utmärkt. 

Som lokförare är det ju hytten jag ser mest när jag kör loket så därför lägger jag ner lite extra jobb på att få den så skalenlig som möjligt, men ändå körvänlig.

Hälsningar Janne Bragée

Above presentation shown as a PDF written in english.


Klicka på bilderna för visning i större fönster. / Stäng fönstret för att återgå hit.

Click the pictures for a larger view in new window. / Close the window to return.


 Såvida annat ej anges, samtliga bilder och text: Jan Bragée ©.

 

2011-01-16 0089 jb w

British Rail Class 2 #78030.


 

abc

 

2011-01-16 0090 jb w

Delar av vänster slidstyrning.


Part of the left side valve gear. 

 

2011-01-16 0093 jb w

Bakgavelplåten med eldstadsluckor m.m.. 


Backhead with reverser and sliding fire doors.

abc

2016-01-16 0094 jb w

Akterkastellet på den färdiga tendern.


Rear side of tender.

 

2016-01-16 0095 jb w
BR Timken står för lagerhållningen i tendern.


Axelbox coverplate with text BR Timken.

abc

2012-02-20 0051 jb-2 w

Ångpannan har provtryckts med 14 kg/cm2. 


 Pressure testing up to 200 psi.

 

 2016-01-05 0532 jb-1 w

Med denna lyftanordning blir det lätt... 


 This winch contraption makes...

abc

2016-01-06 0533 jb-1 w

...att sätta ångpannan på rätt plats.


 ...it easy to pace the boiler on the chassies.

 

2012-11-20 0100 jb-2 w
Skalenliga backventiler tillverkades...


 Check valves made to scale...

abc

 2012-11-26 0103 jb-2 w

 ...av en hel del smådelar, som efter...


 ...consists of several different parts...

 

2013-01-21 0113 jb-2 w
...silverlödning och blästring blev så här bra.

Backventilerna leder in vattnet i ångpannan.


 ...that become these beautifull creations.

abc

2011-01-19 0003 jb w

Ångbromsventilen är mycket komplicerad,
men har fungerat med tryckluft.


Steam brake valve is a very complicated thing.

 

2016-05-17 0636 jb-1 w
Ångdomen är driven från 1 mm kopparplåt över den frästa och svarvade träformen.


 The steam dome cover is batted from 1 mm copper plate over the wooden pattern.

abc

2017-10-29 1077 jb-3 w

 Smörjpress, huset är fräst ur en massiv bit, spärrnållager för överföring av rörelsen.


 Mechanical lubricator milled from solid brass.

One way bearings transmit the power.

 

2017-10-29 1076 jb-3 w

 Pyskranarna är styrda medelst ånga... 


 Cylinder drain cocks are operated by...

abc

2017-10-29 1075 jb-3 w

...från denna ångventil. 


 ...steam from this valve.

 

 2017-10-29 1069 jb-3 w

Injektorer med egen design på husen. Munstycken designade med hjälp av
D.A.G. Browns bok om injektorer.
Återstår att se om de fungerar.


This is my own design of the injector housing.

The book by D.A.G. Brown about miniature injectors helped me design the steam and throat cones.

abc

 2017-10-29 1070 jb-3 w

Byggde en injektor till mitt lilla lok TICH och den fungerar fortfarande 40 år senare. Byggde en ny i våras som också fungerar, så hoppet finns att dessa också skall mata vatten.


 I made an injector for my TICH loco about 40 years ago and it still works.

I built one more recently that also works fine,
so I hope for the best

  

 2016-01-24 0554 jb-2 w

Pannan är isolerad med glasfiberväv.


The boiler is isolated with woven glass fibre.

abc

2016-01-23 0545 jb-2 w

Rördragning i sotskåpet.


 Tubing in the smokebox.

 

2017-10-29 1074 jb-3 w

Omkastarskruven – den verkliga cylinder-

fyllningen kan avläsas på skalan.
Varje sifferpar stansades på en separat plåtbit och löddes fast på mässingsplåten.

Låsningen av skruven sker genom att det ena vevhandtaget vrids upp mot skruven varvid en liten pinne inne i handtaget går in i ett spår i ett hjul som ligger under kåpan i skruvens centrum.


The reversing gear – the valve setting can be read direct on the indicator. Every digit is punched separate on a brass sheet which is then solderd on the indicator frame

Locking of the crank can be done by folding one of the handles.

abc

2016-05-19 0645 jb w


En förnöjd Janne tar en liten provtur inne i bygglokalen, det går bra så länge slangen och rälsen räcker till.

 


 

A satisfied builder enjoys a short test run.
Only hampered by short rails and likewise flexible hose for the compressed air.


 

 

 2019-02-22 1257 jb w

Lokets nummer skall nu målas på hyttens sidor. Jag letade först upp rätt font, Gill Sans, på nätet och kopierade in i Auto Cad där jag ritade in konturerna. Därefter exporterade jag dessa till programmet Inventor och skapade en 2mm tjock extruderad platta med siffrorna. 

Denna 3D-printades till en schablon.


Loco number has to be pained on the cab.

I seached for the correct typeface to be used and found Gill Sans on the net. I copied this to AutoCad and then proceeded to draw the contoures. In the program Inventor I extruded the drawing to a matrix two millimetre thick. This was then 3D printed into a stencil.

abc

2019-02-22 1259 jb w

 Med hjälp av denna så skar jag ut siffrorna i maskeringstejp som applicerades på hyttsidan.

Siffrorna sprutmålades sedan med en Badger Air Brush. När färgen torkat ca 3 timmar tog jag bort tejpen och fick detta resultat.


Based on this I cut the masking tape for the painting of the cab with a Badger Air Brush. 

I left it to dry for three hours before peeling
off the tape. The result can be seen here.


 

 

 

abc

 

 

UPP