Projektsidor

NS 4713 — NOHAB litt. M3b

 

 

 

 

Svenskt 7¼" ånglokomotiv byggs i Nederländerna

ZG 13  —  NS 4713

 

 Del 1 — 2018-11-04 — Part 1

 

Svensk export av ånglok till Nederländerna.

ZG 13 godstågslok blir NS 4713.


  Våra två medlemmar Michiel van Gremberghe och George van Rooijen bygger tillsammans ett ånglok med spårvidden 7¼”, av en typ som ursrungligen tillverkades i Sverige för de Nederländska järnvägarna – NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. Loket är baserat på det svenska godstågsloket littera M3b och byggdes av Nydquist & Holm AB (NOHAB) i Trollhättan.

  Beteckningen från Nohab för dessa exportlok
var ZG 1 t.o.m. 35, vilka fick sin nya identitet
NS 4701–4735 vid leveransen till Nederländerna.

  Nohab tillverkade även en snälltågsvariant som i Sverige betecknades litt. H3s och som för den Nederländska marknaden benämndes ZS 1–15.  NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN gav dem sedan beteckningen NS 4001–4015.

ab

Export of Swedish steam locomotives to the Netherlands.

ZG 13 freight locomotive becomes NS 4713.

 

  Our two members Michiel van Gremberghe and George van Rooijen are constructing a steam locomotive in 7¼” gauge. This freight locomotive was originally made by Nydquist & Holm AB (NOHAB) in Trollättan, Sweden and based on the Swedish littera M3b.

  Nohab built these locomotives for export to NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN.
  Nohab's designation of these export locomotives were ZG 1 up to and including 35. The freight locomotives became NS 4701–4735 in the Netherlands.

  Express locomotives in the series ZS 1–15,
were also built by Nohab and exported. These were identified as NS 4001–4015.Introduction by Michiel van Gremberghe and George van Rooijen.

Svenska. /  English.

 

Klicka på bilderna för större format. / Använd vänster pil för att återgå hit.

 Click on the picture for a larger view. / Use left arrow to go back.


Bilder från George eller Michiel såvida inte annat noteras.

Photos from Georg or Michiel unless otherwise noted.

 

ns 4700 wns 4701 wZG1 4700 w

Bilder på olika lok i serien NS 4700.


Photos of the series 4700 locomotive.

GRj

 abc

TGOJ-61-george michiel w

George och Michiel framför ett M3b-lok fotograferat i Grängesbergs Järnvägsmuseum.*


George and Michiel in front of a M3b loco in  Grängesbergs Railway Museum* in Sweden.

 

nvm 4721 w


Ovanstående lokbilder hämtade från nätet.


Drawings from internet. 

abc

2018-08-04 018 gr w

 Experimentmodell av NS 4713, visat vid vår utställning under ångdagarna 2018.


Experimental model of the loco NS 4713.   GR

 

* Grängesbergs Järnvägsmuseum (se sidan 3)  har ett lokomotiv litt. M3b under renovering, 
likvärdigt med NS 4713, som skall byggas i modell av George och Michiel.

---------------------

* Grängesbergs Railway Museum (see page 3) is restoring a Swedish locomotive M3b,
which is of the same type as NS 4713, which will be built as a live steam model by George and Michiel.


 

Del 2 — 2018-12-04 — Part 2 

När vi först började med projektet i december 2017, sökte vi genom 3D-modellen av loket och tendern. Vi letade efter delar som vi kunde tillverka på CNC-fräsen.Eftersom boggierna till tendern redan var byggda började vi tillverka delar för bromsanordningen för densamma.Till loket fräste vi bindjärnen för hornblocken och några tvärbalkar till ramen. För fjädrings-systemet tillverkade vi balansarmar och dessas upphängningsfästen.

abc

When we started the project in December 2017, we first searched the 3d model of the locomotive and tender for parts that we could make on the CNC milling machine.Because the bogies of the tender were already completely modeled, parts of the brake system were milled.For the locomotive, the horn stays and some cross brackets could be milled for the frame and for the spring system, the balance hinges and balances.

 

 2018-12-05 002 1 w

Fräsarbete på en sida av ett bindjärn, detta vänds om för bearbetning av andra sidan. 


 Milling a horn stay, which later is turned around
for some more milling on the other 
side.

abc

Samtliga bilder / Follwing photos

by Michiel and George.

2018-12-05 002 2 w 

Bindjärnen färdigbearbetade.


 The horn stays are finished.

(also known as horn clips, horn ties or keepers)

 

2018-12-05 002 3 w

 Balansarmar till fjädringssystemet, i olika stadier av bearbetning samt färdiga.


The Balances of the spring system in various stages of manufacturing.

abc

 2018-12-05 002 4 w


Fräsning av en tvärbalk till ramen.


Milling a crossbeam or stretcher for the frame.


 

2018-12-05 002 5 w

 Två olika typer av tvärbalkar.


Two different crossbeams for the frame.

abc

 2018-12-05 002 6 w

Tvärbalkarna sedda från andra sidan.


The other side of the two stretchers.

 

 2018-12-05 002 7 w

Monterade delar – upphängningsbeslag, blockhävarmar och bromsblock till tendern.


Brake suspension, brake hangers and
brake blocks for the tender.

abc

 2018-12-05 002 8 w

Samma som motstående bild,
men sedd från annat håll.


Brake assembly for the tender
seen from a different view.
 


 

Del 3 — 2019–01–02 — Part 3

Den bärande stommen i tenderns boggi består av delar tillverkade i rostfritt material, laserskurna till rätt passform.

Delar i konstruktionen vilka måste böjas tillverkas även de medelst laserskärning.

Delarna som sätts samman för svetsning placeras i rätt position genom utskurna slitsar och tungor. 

abc

The supporting construction of the tender 

bogie consists of stainless steel parts that
are laser cut.

The parts that had to be bend are also done
by the laser cutter.

The parts are assembled for welding with lip and slit joints.


 

2019-01-04 003 1 w

 

Skärmbild av en boggi till tendern,
tagen från konstruktionsprogrammet.


This is a screenshot of the CAD model
of the tender bogie.


abc

2019-01-04 003 2 w

Delarna till tenderns boggier som de ser ut levererade från laserskärningen.

Vissa delar sitter redan ihopmonterade.


The parts of the tender bogies as they
are delivered by laser cutter,
some parts are already assembled.

 

 2019-01-04 003 3 w

Vid svetsningen är det viktigt att delarna hålls i rätt läge på svetsbordet. Detta för att i möj-ligaste mån undvika vridningar och skevheter under själva svetsarbetet. 


During welding it is important to clamp the parts firmly on the welding table, in order to prevent  distorting during welding, as much as possible. 

abc

2019-01-04 003 4 w

 Centrala delen av boggin, den s.k. vaggbalken och omgivande I-balkar svetsas samman som en enhet. Det är också viktigt att svetsa fogarna i rätt ordning för att få den färdiga delen rak .


The center construction is welded together
as a whole part.

The welding order is very significant.

 

2019-01-04 003 5 w

Vaggbalken och de omgivande I-balkarna görs i en enhet, till skillnad från originalet,
där vaggbalken kunde röra sig fritt mellan de omgivande balkarna, avfjädrad och uppburen
av det underliggande fjäderpaketet
.
 


 Hollow section beam and I NP beams are one assembly, this in contrast to the original where the hollow section beam moves between the beams and supported by the springs. 

abc

2019-01-04 003 6 w


Centrala delarna av boggin monterade 

innan slutliga nitningen påbörjas. 

 


 

The central parts of the bogie assembly
before riveting commencement.

 Del 4 — 2019–02–11 — Part 4

Efter att de tidigare delarna i boggin monterats var det dags att nita samman alla rambalkarna med kopparnitar. Det är viktigt att göra detta i rätt ordningsföljd, eftersom vissa av nitförbanden är omöjliga att komma åt efter hand som monteringen fortskrider.Lagerboxarna sätts på plats mellan rambalkarna med genomgående långa bultar.

abc

When all the parts of the tender bogie were put together the frame could be assembled. This is done by means of copper rivets.The order is very important here because some rivets are no longer reachable at a later stage.Then the bearing blocks between the frame beams are mounted with long fitting bolts.

 

 

bild 004 1 w


Den sammannitade boggiramen med 
monterade lagerboxar.
The riveted frame with the
bearing blocks fitted.

abc

 bild 004 2 w

De första delarna i bromsanordningen – bromshävarmar med bromsblock och upphängningsbeslag är monterade.
The first parts for the brake gear and the suspending brackets are also installed.

 

 bild 004 3 w

För att balansera tendern i tvärled finns två beslag, ett på vardera sidan av vaggbalken. Dessa CNC-frästa beslag gör tillsammans med två gummiblock, att boggin kan vrida sig till
viss del runt sin mittentapp.


The CNC milled component for the transverse control of the tender frame. This part holds a  rubber block which permits a certain necessary rotating movment of the bogie.

abc

 bild 004 4 w 

Det CNC-frästa konkava, centrala stödlagret med sin passning mot mittentappen gör att boggin kan vrida sig vid behov.

The middle support and pivot point of the rotating movement of the bogie.
This part is CNC milled.
 


 

 bild 004 5 w

 Boggins axelboxar är CNC-frästa från två håll. Hjulen på bilden är 3d-printade i plast och kommer att ersättas med hjul i metall.


Bearing block – double sided CNC milled. The wheels are 3d printed and are temporary, later come the steel wheels. 

abc

bild 004 6 w 
Mellan blockhävarm och bromsblock syns en stabiliseringsarm, vilken gör att inte broms-blocket ligger an mot hjulet när det ej bromsas. 

Between hanger and brake block a control arm is shown which keep the brake block in position and prevents rubbing against the wheel.


Del 5 — 2019–04–01 — Part 5

Nästa stora steg i bygget av boggierna till tendern är tillverkning av hjulen. Dessa är inte svarvade utan frästa i en CNC-fräs.

Detta gör att den vackra triangelformen på hjulringens innersida kunde tillverkas. 


abc

The next major step in the construction of the bogies is the manufacture of the wheels.

The tender wheels are not turned but are completely CNC machined. 

Partly because of that the beautiful triangular shape of the wheel tire could be obtained.

 

 2019-03-31 005 1 w

Tenderns hjul samlade på fräsmaskinens magnetbord. För säkerhets skull gjorde vi ett extra hjul som reserv.


 The tender wheels together on the milling machine, to be sure one extra.

abc

2019-03-31 005 2 w


Ett hjul under fräsning på utsidan. Därefter kommer inre halvan av hjulet att fräsas.


One of the wheels during milling

of the outer side.

 

2019-03-31 005 3 w


Färdigt tenderhjul, fräst på båda sidor.


The wheel is ready – CNC-milled on both sides.


abc

2019-03-31 005 4 w

En tenderaxel med båda hjulen,

distansringar samt kullager. 


 A tender axle with both wheels, spacing sleeves and ball bearings.

 

 2019-03-31 005 5 w

Hjulen säkras mot axeln medelst en tvärkil.


The wheels on the axle are secured by a key.

abc

2019-03-31 005 6 w

Alla fyra tenderaxlarna med lager. 


 All four tender axels with bearings.

 

 2019-03-31 005 7 w

Provmontering av tenderaxlarna.


The tender axels test mounted in the bogies.

abc

2018-08-04 014 gr w

Prototypboggier visade på BMÅS 2018-08-04.


Prototype bogies at the BMÅS exibition tent. 

 


 


Del 6 — 2019–05-10 — Part 6. 

Här har vi tillverkat en större mängd små-detaljer, som har sin plats i och på boggierna
till tendern.

Delarna består av fjäderpaket (attrapper) och manöverarmar för bromssystemet på boggierna.

abc

Finally, a large number of smaller parts have been made, all of which have a given place
in or on the bogies.
 

These are parts for the springs (dummy) and the rods for the brake system. 

 

2019-05-08 006 1 w

 Delar till bromssystemet.


Components of the brake system.

abc

 2019-05-08 006 2 w

De CNC-frästa kedjelåsningarna, (schackel).


The CNC machined D chain lock (schackle).

 

 2019-05-08 006 3 w

Fräsning av fjäderattrapperna – fas 1.


Milling the dummy spring package – phase 1.

abc

 2019-05-08 006 4 w

Fräsning av fjäderattrapperna – fas 2.


Milling the dummy spring package – phase 2.

 

2019-05-08 006 5 w

Fräsning av fjäderattrapperna – fas 3.


Milling the dummy spring package – phase 3.

abc

2019-05-08 006 6 w

Färdiga fjäderattrapper monterade i boggi. 


Complete dummy spring packages in the bogie. 

 

2019-05-08 006 7 w

Staget som håller bromsskon i rätt position.


The spacer that holds the brake block in position.

abc

2019-05-08 006 8 w

Alla delar på plats i mitten av boggin.


All parts together in the middle of the bogie.

 

 2019-05-08 006 9 w

Delar till bromssystemet på plats i boggin.


Parts of the brake rigging at their position.

abc

2019-05-08 006 11 w

Delar till bromssystemet på plats i boggin. 


Parts of the brake rigging at their position.

 

 2019-05-08 006 10 w

abc

 

Delar till bromssystemet på plats i boggin.


Parts of the brake rigging at their position.


 


 


 


Del 7 — 2019-06-19 — Part 7.

Allt eftersom flera delar blev färdiga för montering i ramverket, fann vi att cad-modellen inte var helt färdigutvecklad för slutlig tillverkning av ramsidorna. För att kunna montera alla de färdiga ramdelarna beslöt vi oss för att fräsa ut ramsidorna i ett plastmaterial för provmontering och vidareutveckling.

abc

After a while, more and more parts were

ready for the frame, the cad model was still insufficiently worked out to fabricate the frame plates. In order to be able to assemble all

those loose parts, we have decided to mill a makeshift plastic frame. 


 

2019-06-17 007 1 w

Först fräses de större öppningarna ut i plasmaterialet och därefter borras alla skruvhål.


 First the cut-outs and the holes in the plastic plate were milled and drilled.

abc

2019-06-17 007 2 w


Ramsidans ytterkonturer fräses fram.


 The outer contours of the plastic 

frame are milled.

 

 2019-06-17 007 3 w

Speciella pallbockar för ramen skrevs ut med 3D-skrivaren. Detta för att kunna placera ramsidorna i sina rätta lägen. 


 Supports are printed with the 3D printer,

to be able to perfectly set up the frame.

abc

 2019-06-17 007 4 w

 

Först monteras de större stagplåtarna, bindjärnen samt diverse mindre tvärstag.


 First, the end pieces, horn stays and various smaller cross connections were mounted.

 

2019-06-17 007 5 w


Fjäderbalanserna (A) för hjulens fjädring och tryckutjämning syns här monterade i ramverket. (Syns bättre på föregående och nästa bild.)


The balances for the suspension

could then be mounted.

(Better view on previous and next photo.)


abc

2019-06-17 007 6 w

De första och största ramstagen är färdiga

och monterade. På dessa sitter hållare för tvärstyckenas styrskenor (a), kulisserna (b)

och omkastningsaxelns lagerbockar (c).


 In the meantime, the first larger transverse frame is ready, on which the outer slide bars (a), the expansion links (b) and the reversing shaft (c) [or weight shaft] will be mounted.

 

2019-06-17 007 7 w

abc

 

Många delar 3D-printas för att först kunna kontrolleras till form och dimensioner. 

Many parts are first 3D printed to

check shape and dimensions.


 Del 8 — 2019-08-11 — Part 8.

Nästa steg i utvecklingen var att montera flera ram- och tvärstag i ramen till stöd för fyrboxen och ramstag för gångborden ävensom för främre delen av hyttgolvet.

abc

The next step was to further fill the frame with more cross frames around the firebox, which support the front of the firebox as well as the foot plates and the front of the floor of the cab.

 

2019-08-11 008 1 w

Placeringen av ram- och tvärstagen framför fyrboxen ser man här bakifrån.


The position of the frames around the firebox as seen from behind.

abc

2019-08-11 008 2 w

 

Här ses dessa ram- och tvärstag framifrån.


The position of the frames around the firebox

as seen from the front.

 

2019-08-11 008 3 w

Detta ramstag är placerat vid fyrboxen och hyttens golv är ligger ovanpå de båda stagen, ett på var sida av själva ramen.

Livdelen av staget förgrenar sig runt mittre

bulten (mot ramsidan) i nedre delen.


This frame is located next to the firebox,

the floor of the cab is supported on the top.

The web of the frame is guided around

the middle bolt at the bottom.

abc

2019-08-11 008 4 wDen sammansatta tvärbalken och de båda ramstagen framför fyrboxen. Ramstagen bär upp gångborden.


The assembly of the frame on the front of the firebox, the two frames on the outside support the foot plates.

 

 

2019-08-11 008 5 w

Bärytorna för pannans bakre glidlagringar

sitter på tvärbalken som också utgör fäste

för de två ramstagen.


The foundation for the sliding support of the boiler is located on the cross frame.

abc

2019-08-11 008 6 w


Bilden visar även balansarmarna för fjädringen

Alla dessa delar är tillverkade med CNC-teknik.


The balances for the suspension can be seen.

All these parts are CNC machined.

 

  

Del 9 — 2019-10-19 — Part 9.

För att kunna montera alla delarna för fjäd-ringen på loket, var det nödvändigt att skriva ut yttre formen på lagerboxarna i lämpligt material. Alla delar i broms- och fjädringsmekanismen är CNC-frästa i metalliskt material. 

abc

To be able to assemble the parts for the springing system, the outer shape of the axle boxes were 3D printed. All parts for the brakes and the springing function were CNC machined.


 

2019-10-17 009 1 w

Bilden av den delvis monterade ramen visar till-hörande delar i broms- och fjädringsmekanismen.


 This photo of the assembly shows the components of the spring and braking system.

abc

2019-10-17 009 2 w

 

 


 

 

 

 

 

 

abc

 

 

 

 

 

 

 

abc

 

 

 

 

 

 

 

abc

 

 

 

 a

UPP