Projektsidor

Orenstein & Koppel — Nacka

  

Ett nytt lokbygge i Nacka — en modell från Orenstein & Koppel


Det byggs och renoveras lok lite här och där under 2018.

Här visar vi bilder från ett av de nya loken av typen.

 

OoK

 

Klicka på bilderna för visning i större fönster. / Stäng fönstret för att återgå hit.
Click the pictures for a larger view in new window. / Close the window to return.

 

2018-02-02 1100861 bt w

Främre tubplåten och eldstadstubplåten
borras samtidigt för bästa passform.

Foto: Björn Torsler (BT)

abcdefg

2018-02-06 0615 bb w

Passningen på fyrboxens alla delar provas innan fasning och svetsning.

Foto: Björn Bergman (BB)

  

2018-02-06 0616 bb w

Stagbultarna är väl dimensionerade.


Foto: BB

abcdefg

 2018-02-06 0618 bb w

Försänkta hål för sidostagbultar vid

yttre mantelplåten.

Foto: BB

 

2018-02-06 0619 bb w

Bakre fyrboxgaveln med eldstadshålet.

Hålen för stagbultarna försänkes för att underlätta svetsningen.

BB

abcdefg

2018-03-02 1100862 bt w

Delarna fasas för svetsfogen.

Blir jämnt och bra gjort i fräsen.


BT

 

 2018-03-02 1100863 bt w

Samma fasning sedd från andra sidan fräsbordet.

BT

abcdefg

2018-06-04 btr jigg En enkel men lättarbetad jigg för att nästa stagbultarna till pannplåtarna på vattensidan. Därefter svetsas de täta och i rätt position på yttersidans försänkning.


Ritn: GR

 

 2018-03-13 4529 bb w


Inre bakgaveln med sina försänkta hål för stagbulten som sitter i jiggen.

BB

abcdefg

2018-03-13 4532 bb w Med tvingar hålls allt på plats inför fastsvetsningen medelst nästning på stagbultssidan.

 BB

 

 2018-03-13 4531 bb w

På denna sida skall sedan svetsningen göras när jiggen är borttagen så att allt blir vattentätt och inga läckor uppträder.

BB

abcdefg

 2018-03-13 4533 bb w
Stagbultar samt balkstag för eldstadstaket.


BB

 

 2018-03-13 4528 bb w

 Locket till ångdomen med de båda säkerhetsventilerna.
Under locket finns ett skvalpskydd som fungerar som skydd så att inte vattnet sugs upp när ventilerna öppnar fullt.

BB

abcdefg

2018-03-13 4526 bb w
Här är hela ångdomen innan den svetsas fast i ångpannan. En temperatutsäker kulventil används som regulator – en mycket bra och säkert fungerande lösning. Skvalpskyddet förhindrar även att inget vatten kommer med och in i regulatorn.
 BB

 

 

2017-10-23 0604 bb w


Tendern är nästan färdig och grundmålad. 

BB

abcdefg

2017-10-23 0605 bb w

En plastlåda är perfekt som vattentank i tendern. Lätt att skölja ur vid rengöring samt lätt att se vattenmängden i tanken.

BB

 

 2018-03-13 4534 bb w

Tendern är nu i stort sett färdig.
Två ventiler för vatten till injektorena och
en låsbar broms — mycket fint gjort.

BB

abcdefg

2018-03-13 4535 bb w
 Tenderns undersida visar snygg rördragning och bromsanordningen på en hjulaxel.

BB

 

 2018-03-13 4537 bb w

Så här såg loket ut fredagen‎ den ‎‎

16 mars 2018. 

BB

abcdefg

2018-06-17 0659 bb ok-bt w
Pannan passas in i den färdiga ramen.
BB

 

 2018-06-17 0661 bb ok-bt w

Bakre eldstadsgaveln med eldstadsluckan.

BB

abcdefg

 2018-06-17 0664 bb ok-bt w
 Främre delen med sotskåpet.
 BB

 

 2018-06-17 0666 bb ok-bt w

Kolabingen på vänster sida av eldstaden.

BB

abcdefg

 2018-06-17 0896 bt ok-bt w

Svängluckan med sin låskläpp.

BB

 

 2018-06-17 0897 bt ok-bt w

Låskläppen för svängluckan. 

BT

abcdefg

 2018-06-17 0898 bt ok-bt w

Svänglucka och ledaxel på panngaveln. 

BT

 

 2018-08-02 10015 BT w

 Påklädningen av pannan till Björn Torslers  fina O&K-lok med hjulställningen 0-2-0.

BT

abcdefg

2018-08-02 10016 BT w

Bakre panngaveln med eldstadslucka och förskruvningar för pannans armaturer.

BT 

 

2018-08-02 10017 BT w

Ångdomen...

BT

abcdefg

2018-08-02 10021 BT w

...sedd från två håll.

BT

 

 2018-08-02 10019 BT w

Pannklädsel slutar med eldstaden.

Återstår banden runt beklädnaden.

BT

abcdefg

2018-08-02 10018 BT w

Isoleringsplåtarna slutad vid sotskåpet
med sin skorstenssadel.

BT 

 

 2018-08-29 4568 bb w

 Sidovy – pannan monterad och slidstyrningen av Marchall-typ är på plats. 

BB

abcdefg

2018-08-29 10022 bt w

 Roster och asklåda är placerade mellan bakre rambalkarna.

BT

 

2018-08-29 10026 bt w

Asklådan med roster tämligen lätt demonterbara från ramen.

BT

abcdefg

2018-08-29 10027 bt w

En elegant spak för öppning av asklådans botten. Allt utfört i rostfritt material.

Rosterstavarna har smalare bredd undertill.

BT


 2018-08-29 10028 bt w

Öppnad asklåda vid tömning.

BT

abcdefg

2018-08-29 10030 bt w

Hyttgolvet med urtag för asklåda och roster.

Här ser man även att omkastaraxeln är fjädrande upphängd och följer bakre drivaxelns fjädringsrörelse.

BT


2018-10-05 10039 bt w

Det börjar närma sig färdigt lok.

Sidovy av Björn Torslers O&K-lok.

BT

abcdefg

2018-10-05 10037 bt w

Föredömligt rent och snyggt placerade kontroller i denna lokförarhytt.

BT


 2018-10-05 10040 bt w

 BT

abcdefg

2018-10-05 10038 bt w

BT 

Björns lok är nu provkört med ånga och det fungerade OK.
Ja varför inte? — Det är ju ändå ett O&K lok!

2018-11-21 4582 bb w

Provisorisk påeldning med gas – kol kommer.

 

BB

abcdefg

2018-11-21 4578 bb wBjörn Torsler med sitt nya lok under ånga.

BB


2018-11-21 ok-bt bb w

Det hela avlöpte med beröm godkännt 
och alla, inklusive Saga själv, var
glada och förnöjda.

BB

abcdefg

2019-02-02 0041 bb bt w

Nu har loket SAGA erhållit sina nya fina skyltar från skyltproducenterna i 
Falköping och Borås.

BT

Skyltproduktion med gemensamma krafter från Västergötland — inte illa!

 2019-02-02 0048 bb bt w

Denna tillverkningsskylt är verkligen suverän.

Hoppas att det sitter en på andra sidan också. 

BT

 

2019-02-02 0043 bb bt w O&K-skylten pryder alltid en fin sotskåpslucka.

BT


2019-02-07 4584 bb w

De nya armaturerna för vattenståndsglasen passar bra in på bakre panngaveln.

BB

abcdefg

2019-02-07 4586 bb w

Närbild av nedre armaturen på höger sida.

BB

Björn har installerat skivbroms på tendern.

2019-09-23 0476 bb w

 Främre delen av tendern med kopplings-anordning, sälerhetskedjor, vatten-anslutning, koltagslucka och bromshandtag.

BB

abcdefg

2019-09-23 0475 bb w

Själva bromshandtaget som rör sig över toppen för permanent låsning av bromsen.

Det finns ju även en skruvbroms i lokhytten

BB


2019-09-23 0471 bb w 

 Skivbromsen sitter stabilt monterad och verkar på tenderns främre axel.

BB

abcdefg

 2019-09-23 0474 bb w

Dragrörelsen överförs medelst en wire till klämmomentet på bromsskivan.

BB

Provkörning i fina höstvädret.

2019-10-19 0493 bb w 

Björn T hos Björn B, en lyckad provkörning i Nacka. Nu väntar nya äventyr för SAGA.

BB

abcdefg

2019-10-19 0494 bb w

Björn Torsler ser till pannan under påeldningen vid Bergmans trädgårdsbana.

BB


 2019-10-19 0495 bb w

Nu väntar sanningens ögonblick.

Vi kan avslöja att det gick alldeles utmärkt!

BB

abcdefg

lagerkrans w
 
 
 
 

abcdefg

 
Björn Torsler har nu kommit i "mål" med sitt lokbygge.
Han är verkligen att gratulera till det fina arbetet.