Projektsidor

Motorvagnen från Galtarö

 

Motorvagnen från Galtarö

 

Det är den motorvagn som Rustan Lange ordnade fram till Majblommans barnkoloni när han började bygga Ramsjö – Lillesjö Järnväg 1978 i Hulsingtorp. Han lät en verkstad i Skara bygga ett motorvagnståg, så att barnen själva skulle kunna sköta trafiken på den del som återstod av banan på Galtarö. 

 

Motorvagnsekipaget har nu omhändertagits av Roland Birat-Pettersson som påbörjat en renovering och konvertering av drivenheten. Här följer nu Rolles första rapport.

 

Många delar saknas eller har ändrats under tidens gång, boggier saknas liksom upphängningen av åkvagnarna på drivenheten. Kanske är det ombyggt, fönstren saknas och sedan har vagnarna försetts med koppel o buffertar.

 

Under vintern har jag jobbat lite med motorvagnen. Jag har skruvat isär hela drivenheten och skurit bort allt som inte ska vara där nu. När väl allt var bortskruvat så var det enkelt att avfetta alla delarna så att det gick att hantera dessa på ett trevligt sätt.

 

Hjulaxlarna fick sig en omgång i svarven så att de blev runda igen, lagren är rentvättade och tätningen utbytt. När jag tog isär lagerboxarna upptäckte jag att det endast fanns fett i ett av de fyra lagren. Axelboxarna har därför modifierats så att man kan fylla på fett utan att behöva ta isär dem.

 

Det nya motor- och drivsystemet har på börjats. Drivningen blir enligt modell snöslunga med rotationstallrik med gummitrissa som reglering. Boggier till vagnarna är också under tillverkning.

 

ROLLE — Roland Birat-Pettersson

 


Klicka på bilderna för visning i större fönster. / Stäng fönstret för att återgå hit.
Click the pictures for a larger view in new window. / Close the window to return.


 

mv barn galtaro w

abcdefg

mv 001 gl w

Barn i motorvagnen på Majblommans barnkolloni.

 

Foto från Galtarö 

 

 Motorvagnen i Gävle. Här ser man även de senare monterade buffertarna.

Foto från Gävle

  

mv 5557 rbp w

abcdefg

mv 6163 rbp w

Motorvagnens drivenhet hos Rolle,
innan renoveringen påbörjades. 

 

 Axelboxar till drivenheten i rengöringbadet, tillsammans med bromsoken m.m..

  

mv 6164 rbp w

abcdefg

mv 6168 rbp w

 

Chassit för drivenhet sedd från ovan.

 Drivaxlarna med bromsskivor och kuggkransar.

 

 

 

mv 6167 rbp w

abcdefg

oernskylt 5553 w

Sidovy av chassi för drivenhet.

 

Tillverkarens maskinskylt. 

 

mv 6204 rbp w

abcdefg

mv 6062 rbp w

Fjädring och axelbox för drivenhet under modifiering. Notera skruven, under K i SKF,
för påfyllning av smörjfett till lagret.

 

 

Nygjutna axelboxar för åkvagnarnas boggier.

Boxarna är nu under bearbetning. En likadan skruv för smörjning, som på föregående bild, kommer att finnas på de nya axelboxarna.

 

mv 6217 rbp w

abcdefg

mv 6233 rbp w

Den nya motorn med den variabla drivningen för båda drivaxlarna. Denna konstruktion driver i båda riktningarna. 

 

För att bygga nya boggier för de två åkvagnarna i motorvagnen från Galtarö tillverkades ett bock-verktyg för att bocka till delar av konstruktionen.

 

 mv 6253 rbp w

abcdefg

 mv 6242 rbp w

 Här ser vi grunddelarna till ena sidan av en boggi .

 

 

 

 Svarvning av axelbox för inpassning av kullager.

I samma uppsättning svarvas även spåret för en låsring för att låsa kullagret i axelboxen.

 

 mv 6245 rbp w

abcdefg

mv 6256 rbp w 

Axelbox utan lager med tätningen av rågummi som klämms fast av täckbrickan till höger.

 

 

 

Axel med monterade hjul. Tvåradiga sfäriska kullager monterade och låsta med låsring på utsidan. Låsringen för kullagret i axelboxen syns framför rågummitätningen.

 

 mv 6265 rbp w

abcdefg

 mv 6258 rbp w

Färdig omålad boggi på räls. Här ser man gummikutsen för fjädringen.

 

Färdig boggi provmonterad på vagn.

 

 

 mv 6339 rbp w

abcdefg

 mv 6346 rbp w

Vagnkorgarna färdiga för grundmålning.

 

En av färgerna sprutmålad.

 

mv 6345 rbp w 

abcdefg

mv 6342 rbp w 

Boggi för montering under en av vagnkorgarna.

 

 

 

 

 

 

Boggin till höger kan monteras som en jacobsboggi mellan de båda vagnarna om man vill ta bort drivenheten. Man får då två vagnar som tillsammans kan användas i ett vanligt tågset.

 

 abcdefg


Foto: Roland Birat-Pettersson,
där ej annat anges.

 

UPP