Uppdateringar 3 (2019–2022)

 

Uppdatering sida 3 av hemsidan 2019 ––


Tidigare uppdateringar: 2012 – 2014 och 2015—2018.


Använd backtangent för att komma tillbaka till denna sida från någon av ovanstående länkar.


2020-08-20

Årsmötes datum spikat.

2020-07-31

Nya bilder. Startsidan, tidslinjen samt lyftbordet.

2020-07-18

Nya bilder bl.a. på Anders Augustinssons lok Lotta. (Se projektsidan.)

2020-06-09

BMÅS-NYTT Nr 2 2020 upplagd.

2020-06-05

Del nr 13 från Nederländerna och lokbygget NS 4713 publicerad.

2020-05-28

Uppdatering startsida, tidslinjen och lyftbord.

2020-05-23

BMÅS meddelar att all publik verksamhet är inställd under hela år 2020.

2020-05-14

Tomas Svenske bygger ett lok från LSWR, Adams tank B4 class. / Tidslinjen.

2020-04-19

Nya bilder på projektsidorna för lyftbord och vändskiva.

2020-03-24

Info på Start- och Aktivitetssidan om inställda trafikdagar p.g.a. coronaviruset.

2020-03-19

Del nr 12 från Nederländerna och lokbygget NS 4713 publicerad.

2020-03-15

Allmänna justeringar av formgivningen gällande vissa sidor.

2020-03-08

BMÅS-NYTT Nr 1 2020 upplagd.

2020-02-17

Tidslinjen 2020 några publicerade bilder.

2020-02-11

2020 års trafikkalender finns nu inlagd på vanlig plats.

2020-02-10

Nya bilder på startsidan samt projektsidan / Vändskivan.

2020-01-23

Ny sida — Littera T4 Thomas Berg beskriver projektet. Se Projektsidor.

2020-01-20

Sidan Lokomotiv / Locomotives har uppdaterats.

2020-01-18

Sidan Järnvägsvagnar / Railway carriages har skapats under meny Om BMÅS.

2020-01-14

Del nr 11 från Nederländerna och lokbygget NS 4713.

2020-01-06

Sidan Lokomotiv / Locomotives har tillkommit under meny Om BMÅS.

2019-12-21

Sidan Rullande Materiel är under omarbetning. Se ovan, lok respektive vagnar.

2019-12-09

BMÅS-NYTT Nr 4 2019 upplagd.

2019-12-02

Bilder och text på projekt Vändskiva. (Ny sida)

2019-11-14

Del nr 10 från Nederländerna och lokbygget NS 4713.

2019-10-20

Del nr 9 från Nederländerna och lokbygget NS 4713.

2019-10-17

Projekt ny vändskiva har startat. Bilder på ny sida.

2019-10-05

BMÅS-NYTT Nr 3 2019 upplagd. Senaste protokollet inlagt på medlemssidorna.

2019-09-07

Tidslinjen 2019 är uppdaterad med nya bilder från årets sista trafikdagar.

2019-08-19

Tidslinjen på Bilder-sidan är uppdaterad med nya bilder från Ångdagarna.

2019-08-12

Del 8 från Nederländerna och lokbygget NS 4713 finns på Projekt-sidan.

2019-07-31

Nya bilder på tidslinjen 2019.

2019-07-05

Tidslinjen 2019 uppdaterad. SÄO uppdaterad.

2019-06-19

Del 7 från Nederländerna och lokbygget NS 4713.

2019-06-01

BMÅS-NYTT Nr 2 2019 upplagd. Tidslinjen 2019 bilder från Medlemmarnas Dag.

2019-05-10

Del 6 från Nederländerna och lokbygget NS 4713. Detaljer för tenderbromsen.

2019-05-01

Nya bilder på O&K från FRÖVI.

2019-04-29

Styrelsen har delvis ny sammansättning.

2019-04-01

Del 5 från Nederländerna och lokbygget NS 4713.

2019-03-04

BMÅS-NYTT Nr 1 2019 och protokoll finns på hemsidan att se för medlemmar.

2019-02-27

2019 års trafikkalender, för besökare och för medlemmar, föreligger.

2019-02-18

Helt ny sida med info om bygget av en Mogul, BR Class 2 #78030.

2019-02-14

Del 4 från Nederländerna och lokbygget av NS 4713.

2019-02-02

Tre nya bilder på skyltarna som pryder O&K-loket från Nacka.

2019-01-04

Del 3 från Nederländerna och lokbygget av NS 4713.

 


 Större uppdateringar noteras medan smärre tillägg kan ske underhand utan notering.

 


 UPP