Projektsidor

Projekt Lyftbord

 

Projekt Lyftbord

 

En projektgrupp har tillsatts med uppdrag att införskaffa och montera
ett lyftbord för lastningen av rullande materiel

Gruppen består av:

Karl-Gustav Ryberg (KGR, sammankallande), Anders Augustinsson (AA), 

Bengt AT Johansson (AT/BatJ) och Hans Åhsgren (HÅ).

 

Den anordning som fram till i år 2020 hjälpligt har fungerat behöver nu ersättas.

Markarbeten är påbörjade och kommer att fortgå under våren.

 


 Klicka på bilderna för visning i större fönster. / Stäng fönstret för att återgå hit.

Click the picture for a larger view in new window. / Close the window to return.


 

 Arbetsgruppen för nya vändskivan och nytt lyftbord hade sammanträde 

hos Anders Augustinsson i Hammar den 26 november.

Vi besökte även Anders Augustinssons privata hobbyverkstad med bilar, maskiner och tåg.

Där såg vi också vårt nya hydrauliska lyftbord.

Detta kommer att förenkla arbetet med av- och pålastning av rullande materiel.

 aa 001 haa w

Hjärntrusten samlad!
Från vänster: Bengt Johansson, 
Anders Augustinsson, Hans Åhsgren,

Gunnar Lindberg, Anders Lööf 
och Roger Schmidt med son.

 

 

aa 006-haa w

Detta är Sällskapets nya lyftbord som skall

installeras vid av- och pålastningen.
Det kommer att underlätta mycket eftersom bordet är långt och kan medelst elektrisk och hydraulisk kraft höjas mycket högt.

 

2020-02-01 aa 132051 w

Lyftbordets fundament med löpskenor och med ramen för skyddshuset längst fram i bild.

Elskåpet på konsoller till vänster.

Foto och konstruktionsritningar: AA

 

2020-02-03 aa lyftbord toppvy gr w
 
Toppvy av lyftbordet med skyddshus till höger.

 

Lyftbordet kan även moteras spegelvänt mot ritningarna ovan och till höger.


Skyddshuset kommer att bevara apparaturen vad gäller åverkan av väder och vind

samt klåfingriga besökare.

 

 

2020-02-03 aa lyftbord sidovy gr w
Sidovy av lyftbordet med skyddshus till höger.

 

Stora schaktningar pågår inför utplaceringen av lyftbordet vid lastrampen.

Grävmaskinisten tillika dumperpiloten Anders Lööf samt Bengt AT Johansson härjar med dumper och grävaggregat för att få bort de stora stenarna.

Ett stort och drygt arbete!

2020-02-15 batj 003-MA w

"Grävlingen" får bekänna färg.

 

2020-02-15 batj 004-Ug w
Foto: BatJ


AL och jag grävde för lyftbordet igår.

Inget berg men nästan.../...å massor av sten.../...vi grävde mera efter detta.

Ända tills det svartnade för ögonen. Det var solen som gick ner!

Blir spännande å se hur mycket mer vi behöver gräva och jämna ut.  /AT 

2020-02-15 batj 001-sA w

Förmodligen minst andra gången dessa stora stenblock flyttas omkring på Sandlid. 

BatJ

2020-02-15 batj 002-ow w
Stenarna kan inte lyftas,
men väl släpas till nya förvaringsplatser.
BatJ 

 

2020-02-15 batj 005-hQ w

 Förhoppningsvis är gropen tillräckligt stor för att husera den ram som Anders Augustinsson levererade till Bmås med under helgen.

Ett "plockepinn" som skall byggas ihop till ett fundament för lyftbordet, rostskyddsbehandlat och klart för montering.

BatJ

    2020-02-15 batj 007-2Q w  BatJ

 

2020-03-28 batj 171200 w

Anders Lööf paddar mjälan i

gropen för lyftbordet.

BatJ

2020-03-29 batj 125013 w
 Efter påfyllning av makadam kommer paddan till användning igen, nu för att få grundlagret i våg och i rätt höjd över havet. Gunnar L. inspekterar.
BatJ

 

2020-03-29 batj 132016 w

Ribborna visar rätt höjd. 

BatJ

2020-04-07 gr 0356 w
Bädden preparerad och klar.
GR

2020-04-09 Arbete under påskhelgen.

2020-04-07 gr 0358 w

Lyftbordets ramdelar klara för att monteras samman samt gjutas fast i bottenplattan.

GR

2020-04-07 gr 0360 w
Vy mot Sandlid Central med lyftbordets skyddshuv tänkt placerad mot anslagstavlan.
GR

 

2020-04-09 gr 0370 w

Första grundbalken placeras på makadambädden.

Bengt AT Johansson och Anders Augustinsson bär medan Jim och Gunnar Lindberg är åsyna vittnen.

GR

2020-04-09 gr 0372 w
Balk nummer två släpas på plats.
Anders A i ena änden och två övriga i andra.
GR

 

2020-04-09 gr 0375 w

Anders monterar tvärbalken skyddshuvssidan.

GR

2020-04-09 gr 0378 w
Mätning på alla håll för att få balkarna rätt.
 GR

 

2020-04-09 gr 0380 w

Ram och fäste för skyddshuv och elskåp sätts

på plats. Anders, AT och Jim jobbar.

GR

2020-04-09 gr 0384 w
Det börjar ta form, snart dags för gjutning.
Anders drar fast bultarna för gott.
GR

 

 2020-04-09 batj insp w              BatJ

 Skärtorsdagens viktiga arbete övervakades av speciellt inkallad inspektör med eget tjänste-fordon. Här fångad under dokumentering för framtida tveksamma behov.

OBS!
Fotografiet går ej att förstora p.g.a. sekretess! 

 

Ett otroligt stort arbete är nedlagt på planering,

konstuktion och tillverkning av både vändskiva och lyftbord.

Detta gäller även de markarbeten som är genomförda under höst, vinter och vår.

En stor eloge till alla de eldsjälar som tagit sig an och genomför detta stora lyft för BMÅS!

Detta har kommit en bra bit på väg mot fullbordan, men mycket återstår att göra under våren.

GR

2020-04-18 Arbetsdag.

2020-04-18 ilu 112507 w

Gunnar Lindberg, Roger Schmidt och Anders Augustinsson arbetar med grundgjutningen

för lyftbordets löpbalkar.

ILU

2020-04-19 batj lb 091000 w
Kabelrör med kabel framdraget till elskåpet
vid lyftbordets skyddshuv. Minnesplatta med anteckning om arbetetsdatum är nedgjuten.
BatJ

 

2020-05-09 175156 batj w
"Kontemplerande församling" vid arbete med lyftbordets fundament. AL, GL & AA.

BatJ

2020-05-09 175406 batj w

Här har man lyckats få till det – snickrat en trästomme för skyddshuven till lyftbordet.

Smilande nunor: Anders A och L samt Gunnar L.

BatJ

 

2020-05-21--23 Flera arbetsdagar då mycket blev gjort. 

2020-05-10 120154 batj w

G Lindberg, A Lööf och A Augustinsson har

avslutat arbetet med att lägga på plåttaket.

BatJ

2020-05-21 0426 gr w
Elektriska manöverskåpet sitter innanför
en blivande lucka i husets gavelsida.
GR

 

2020-05-21 0440 gr w

AA reglar gavelsidan med luckan för elskåpet. 

GR

2020-05-21 0459 gr w

Thomas Berg spikar panel på lyftbordshuset.

GR

 

2020-05-22 0461 gr w

Lyftbordshuset från sidan mot ängen.

GR

2020-05-22 0476 gr w
Framsidan med öppning för lyftbordet.
GR

 

2020-05-22 0485 gr w

AA och TB spikar vita knutar – prydligt!

GR

2020-05-22 0490 gr w
Omgärdande mur kommer att bli bra.
GR

 

2020-05-21 0431 gr w

Stödmur runt lyftbordsgraven behövs.

GR

2020-05-21 0432 gr w
Denna lilla stödkant låser murstenarna.
GR

 

2020-05-23 001 al lb w

Detta ser snyggt ut med böjd mur.

AL

2020-05-23 002 al lb w
Makadambädden är fin för t.ex. tappad skruv.
AL

 

2020-05-21 0434a gr w

Drivmotor för bordets sidoförflyttning.

GR

2020-05-21 0438 gr w
Drivning sker på båda rälerna genom denna axel.
GR

 

2020-05-21 0451 gr w

Bordet rullar på fyra bärhjul, varav detta är ett drivande hjul närmast elmotorn. De båda hjulen på rälen här är flänsade för styrningen i längsled.

GR

2020-05-21 0452 gr w
Motsvarande hjul på andra rälen, varav detta
också är drivande, är ej flänsade för att eventuella spänningar inte skall uppstå.
GR

 

2020-05-21 0435 gr w

Det flänsade icke drivande bärhjulet.

GR

2020-05-21 0430 gr w
Det oflänsade motsvarande bärhjulet. 
GR

 

2020-05-21 0449 gr w

Elliot Schmidt följer ofta med pappa Roger

till Bmås och skyfflar fyllnadsjord som en karl.

GR

2020-05-22 0480 gr w
Dessutom kör han tåget med stenmursstenar
från upplaget, tillsammans med Björn Karlsson.
 GR

 

2020-05-22 0472 gr w 

När Ing-Marie Utter går lös på en stackars björk,

som står ivägen för ett kommande murarbete...

GR

 


2020-05-22 0496 gr w 
...så kan det bli mera ved för den öppna spisen under kyliga vår- och höstkvällar någon gång.
GR

 

2020-05-21 0422 gr w

Vårt lilla "grävaggregat" får arbeta hårt...

GR


2020-05-22 0474 gr w
...och Anders hittar alltid nån stenuschling.
GR

 

2020-05-22 0466 gr w

Den som jobbar hårt på järnvägen måste då

och då få något i kistan, här vankas mat.

GR

2020-05-21 0454 gr w 
AT förbarmade sig över trälarna och hade
den goda smaken att providera tårta! God!
 GR


2020-06-07 Arbetet fortsätter idogt!

2020-06-07 0505 gr w

Kaffebordet har inte förlorat sin tjusning trots att

två veckor har gått sedan förra arbetshelgen.

GR


2020-06-07 0508 gr w

Lyftbordet har kommit upp sig, helt säkert har "någon" passat på att få ett lyft i tillvaron.

GR

 

2020-06-07 0506 gr w

Anslutningspåret från lyftbordet och in till vändskivan kommer att vila på denna konstruktion som alltså placeras upp och ned.

GR


2020-06-07 0507 gr w

Det börjar ordna sig, flaggstången har kom-mit på plats och rabatten prunkar snart av

blommor, inhägnad av kantsten.

GR

 

2020-06-07 0509 gr w

Anders Augustinsson arbetar med inkopplingen av lyftbordet till den nya matarledningen. Den skall grävas ner från klubbhuset och upp till ett kopp-lingsskåp placerat vid vägen in till containrarna.

Suveränt med kunniga medlemmar!    GR 


2020-05-01 125412 pr elbox w
 Detta är fördelningsskåpet vid Sandlid.     PR

 

Arbetsdagar 2020-06-27 och några dagar framåt.

2020-06-27 105528 rs w

Bengt AT Johansson och Anders Augustinsson knäböjer inför arbetet med anslutningen av det nya spåret från lyftbordet till vändskivan.

RS


2020-06-27 154856 rs w
Spårläget justeras av banpersonalen. Som tur är är han iklädd varselbyxor, då tåg snart väntas.
RS

 

2020-07-01 001 batj w

Spårförlängningen ut mot lyftbordet, svetsat av Anders Augustinsson, är satt på plats. Spåret från vändskivan är nu lagt och inpassat även till sidan mot lyftbordet. Provkörning fungerade helt OK.

BatJ


2020-06-27 172701 aa w

Anders Augustinssons lok "Ettan" rullar ut

på lyftbordet för ett första försök.

 Elliot Schmidt ser intresserat på premiärturen.

AA

 

2020-06-27 173402 rs w

 Anders provkör nya spåret in från lyftbordet. 

Elliot tycker att det dånar och håller

för öronen, tacka vet jag ellok!

RS


2020-06-28 093016 aa w

Elliot kör tillsammans med pappa Roger ett av flera tåg med murblock till nya muren vid lyftbordet. Här håller han inte för öronen.

AA

 

2020-06-28 093037 aa w

Turligt nog hade vi murblock kvar sedan bygget av muren i båge runt spåren vid vändskivan. 

AA


2020-07-01 003 batj w
Muren skall byggas ända fram till huset
för lyftbordet och manövercentralen.
 BatJ

 

2020-07-01 002 batj w

Vändskivan skall förses med trädäck. Halkskydd kan säkert behövas. Andra sidan blir färdig när låsmekanismen är installerad av Anders Lööf.
BatJ

 


 

 

 Sidan är fortfarande under arbete

 


flera bilder kommer efterhand... 
GR

 Ritningar och foto: Anders Augustinsson (AA), Bengt AT Johansson (AT/BatJ), Anders Lööf (AL),
Göran Rosén (GR), Pär Ryberg (PR), Roger Schmidt (RS), Ing-Marie & Leif Utter (ILU) och Hans Åhsgren (HÅ).

UPP