Projektsidor

Projekt vändskiva och lyftbord

 

Projekt vändskiva och lyftbord

 

En projektgrupp har tillsatts med uppdrag att tillverka en ny vändskiva inför nästa säsong. 

Gruppen består av:

Karl-Gustav Ryberg (KGR, sammankallande), Anders Augustinsson (AA), 

Bengt AT Johansson (AT/BatJ) och Hans Åhsgren (HÅ).

 

Den modellenliga vändskiva, som Rustan Lange lät tillverka inför utställningen ”Tåg 62”,

har påverkats av drygt 50 års flitigt bruk, den har fått ett flertal skavanker och behöver nu ersättas.


Ersättningskivan kommer inte att vara lika modellenlig.

Konstruktionsarbetet har börjat och ritningarna ska vara klara sista november.


Arbeten i vändskivegropen är påbörjade och kommer att fortgå under hösten.

Vändskivan måste vara klar till våren. Gruppen har haft möte och diskuterat tidsplanen.

 


 Klicka på bilderna för visning i större fönster. / Stäng fönstret för att återgå hit.

Click the picture for a larger view in new window. / Close the window to return.


 

 Sammanfattning från gropen.

Utförda arbeten och uppmätning för nivelering av

anslutningsspåren 2019-10-03 –– 13.

2019-09-27 153056 batj w

Utgångsläget vid arbetets början.

Den gamla vändskivebryggan borttagen. Löpringen och trävirket finns kvar.

Notera balken med sina båda byglar för spåren. Denna balk med sitt lod, ger centrum för

den nya bryggans svängtapp.

BatJ

 

2019-10-03 115713 batj w

Utgrävningen har börjat och Anders Lööf [AL]

kikar efter kineserna i centrumhålet, eller  möjligen så skådar han jordens navel.

BatJ

 

Fredag 11 oktober.

AA hade rullat 5 st 3 mm plåtsektorer som svetsades ihop. Perfekt passform gjorde att vi helt

plötsligt stod med en exakt placerad ring som gjutform, med bara någon millimeters variation i höjd.

Nivån på grunden har nu sänkts med 30 mm från tidigare höjd.

2019-10-03 175550 batj w

Vändskivegraven är "djup" och allt trä borttaget. 

Centrumröret är nedgrävt på plats. 
Det är ett 65 cm långt rör med hål runt om i mantelytan, 
så att betongen kan fästa i omgivande jordmassor vid gjutningen.

BatJ

 

2019-10-11 134709 batj w

 AA arbetar i gropen medan AL styr höjden från sin upphöjda position. Här ser man ringen av 3 mm bandjärnssektioner som gjutform.

[Förkortningar såsom AA, se ovan.]       BatJ 

 

2019-10-12 091605 batj w

AA svetsar ihop armering till centrumpelaren, 
som skall gjutas i det nedgrävda plaströret
för centrumtappen.
 

BatJ

 

2019-10-11 175348 2 batj w 

Första varvet med armeringsjärn placeras på stödbrickor mellan gjutformen och den gamla murade ringen. Ytterligare armering formas och läggs på plats. Stödjärn svetsades mellan armeringsjärn och gjutformsring.

BatJ


Lördag 12 oktober.

Dags för gjutning. 28 säckar färdig grovbetong gick det åt.

Vibrerad och avslätad med en bräda diagonalt över formkanterna och sedan ytslätad.

2019-10-12 144011 batj w

Ett partytält införskaffades för att skydda betongen. Det var tur det, för det kom några rejäla skurar när vi var nästan färdiga.

BatJ

 

2019-10-11 180043 batj w

Dagen avslutades, som i alla såpor,

med ett utslagslotteri — AT fick åka hem. 

BatJ 


Söndag 13 oktober.

Bottenringen har lagts lägre än den gamla. Det beslutades på stående fot att spara

den gamla löpringen och ersätta den med en ny med 3030 mm fyrkantprofil.

Gamla skivan kommer att sparas i nuvarande skick efter diskussion mellan AA, AL, HÅ och AT.

Vi sänkte bottenytan ytterligare 20 mm för att ge god plats för bärhjulen på bryggan.

Nya mått angivna under RÖK (rälens övre kant): Betongring 260 mm, centrum 353 mm.

2019-10-13 L1O3sXpQ al w

Bengt AT Johansson finlirar med mursleven.

AL

 

2019-10-13 HVsx6SIw al w

Dagen ägnades åt att fylla betong i den springa som uppstod, eftersom vi sänkte löpringens nivå.

AL

abc

Efter tre dagars gott arbete avslutades delprojektet traditionsenligt.

2019-10-13 n6lJx5EA al w

De i "vändskivans krets" arbetande bröderna

njuter sitt otium efter dagens slut.

AL

 

 

2019-10-13 122117 batj w

2019-10-13 131828 batj wGropen är täckt,

betongen får hårdna.


Det blir väl 

en pool till våren.


Men dock med

absolut dykförbud!!

 


 

Rapportör och fotograf

där ej annat anges: BatJ

 

2019-11-10 ring batj w 

En bild på den nya löpringen som monterades och justerades. Gjord i fyra delar av 30 x 30 mm i solid järnprofil men tung ändå. Ringen justerades med shims till +/-0,5 mm i höjdläge.

BatJ

 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Arbetsgruppen för nya vändskivan hade sammanträde hos Anders Augustinsson

i Hammar den 26 november.


Här dryftades idéer kring utformningen av vändskivan. Bengt AT Johansson hade tagit fram en tredimensionell modell av ena yttre delen av vändskivans brygga.


Denna visade klart och tydligt funktionen och utgjorde diskusionsunderlag för den vidare utformningen.


Vi besökte även Anders Augustinssons privata hobbyverkstad med bilar, maskiner och tåg. Där såg vi också föreningens nya hydrauliska lyftbord, som kommer att förenkla av- och pålastningen av loken.

BatJ 

 

aa 001 haa w

Hjärntrusten samlad!
Från vänster: Bengt Johansson,
Anders Augustinsson, Hans Åhsgren,

Gunnar Lindberg, Anders Lööf
och Roger Schmidt med son.

 

aa 002 haa w

Bengt förevisar sin 3D-modell av en del
av vändskivans brygga. Tydligen vridbar till sin konstruktion och utrustad med en lås-anordning för bryggans olika positioner.

 HÅ

 

aa 005 haa w

Gunnar Lindberg i sedvanlig tänkarpose. Lagerbockarna på bildskärmen på väggen förbryllar kanske något.

 

 

aa 006-haa w

Detta är Sällskapets nya lyftbord som skall

installeras vid av- och pålastningen.
Det kommer att underlätta mycket eftersom bordet är långt och kan medelst elektrisk och hydraulisk kraft höjas mycket högt.

 

2020-02-01 aa 132051 w

Lyftbordets fundament med löpskenor och med ramen för skyddshuven längst fram i bild.

Elskåpet på konsoller till vänster.

Foto och konstruktionsritningar: AA

 

2020-02-03 aa lyftbord toppvy gr w
 
Toppvy av lyftbordet med skyddshuv till höger.

 

Lyftbordet kan även moteras spegelvänt mot ritningarna ovan och till höger.


Skyddshuven kommer att bevara apparaturen för åverkan av väder och vind

samt klåfingriga besökare.

 

 

2020-02-03 aa lyftbord sidovy gr w
Sidovy av lyftbordet med skyddshuv till höger.

 

Stora schaktningar pågår inför utplaceringen av lyftbordet vid lastrampen.

Anders Lööf och Bengt AT Johansson härjar med dumper och grävaggregat för att få bort de stora stenarna vid lastrampen.

Ett stort och drygt arbete!

2020-02-15 batj 003-MA w

"Grävlingen" får bekänna färg.

 

2020-02-15 batj 004-Ug w
BatJ

 

2020-02-15 batj 001-sA w

Förmodligen minst andra gången dessa stora stenblock flyttas omkring på Sandlid. 

BatJ

2020-02-15 batj 002-ow w
Stenarna kan inte lyftas,
men väl släpas till nya förvaringsplatser.
BatJ 

 

2020-02-15 batj 005-hQ w

 Förhoppningsvis är gropen tillräckligt stor för att husera den ram som Anders Augustinsson levererade till Bmås med under helgen.

Ett "plockepinn" som skall byggas ihop till ett fundament för lyftbordet, rostskyddsbehandlat och klart för montering.

BatJ

 2020-02-15 batj 007-2Q w

 AL och jag grävde för lyftbordet igår.

Inget berg men nästan.../...å massor av sten.../...vi grävde mera efter detta.

Ända tills det svartnade för ögonen. Det var solen som gick ner!

Blir spännande å se hur mycket mer vi behöver gräva och jämna ut.

/AT

  

Här kommer några bilder på den nya vändskivan som gruppen håller på att konstruera och tillverka.
Återstår nu endast en del designarbete på låsinrättningar, manövreringsspakar mm.
Jag är efter omständigheterna nöjd, den kommer nog i slutändan att
efterlikna en riktig däckad svensk vändskiva tämligen väl.

 2020-01-12 tt al 10 w AL

abc

Projekterad vändskiva
ritad i ett 3D ritprogram. 

 

 

 Vändskivans bryggkonstruktion

sedd uppifrån med trädäcket eliminerat.

Låsmekanism finns vid båda sidorna

av spåret på skivan.

 

 

 

abc

2020-01-12 tt al 11 w  AL

 

   2020-01-12 tt al 12 w  AL

abc

 

Konstruktionen sedd från undersidan
 med trädäcket på plats.
Åtta bärhjul stöder på löpringen, 
för att göra skivan stabil att beträda.
 


 

2020-01-20 aa 165055 w

Herr kassören Anders Lööf håller försiktigt i vändskivebryggan så att den inte flyger iväg. 

AA

 

2020-01-24 aa 104359 w
Här har man tvingat fast den upp och ner vid svetsbordet i Anders Augustinssons verkstad.
AA

 

 

 

 

 

Ritningar och foto: Anders Augustinsson (AA), Bengt AT Johansson (AT/BatJ),

Anders Lööf (AL) och Hans Åhsgren (HÅ).

 

UPP