Projektsidor

Projekt vändskiva — NY SIDA

 

Projekt vändskiva

 

En projektgrupp har tillsatts med uppdrag att tillverka en ny vändskiva inför nästa säsong. 

Gruppen består av:

Karl-Gustav Ryberg (KGR, sammankallande), Anders Augustinsson (AA), 

Bengt AT Johansson (AT / BatJ) och Hans Åhsgren (HÅ).

 

Den modellenliga vändskiva, som Rustan Lange lät tillverka inför utställningen ”Tåg 62”,

har påverkats av drygt 50 års flitigt bruk, den har fått ett flertal skavanker och behöver nu ersättas.


Ersättningskivan kommer inte att vara lika modellenlig.

Konstruktionsarbetet har börjat och ritningarna ska vara klara sista november.


Arbeten i vändskivegropen är påbörjade och kommer att fortgå under hösten.

Vändskivan måste vara klar till våren. Gruppen har haft möte och diskuterat tidsplanen.

 


 Klicka på bilderna för visning i större fönster. / Stäng fönstret för att återgå hit.

Click the picture for a larger view in new window. / Close the window to return.


 

 Sammanfattning från gropen.

Utförda arbeten och uppmätning för nivelering av

anslutningsspåren 2019-10-03 –– 13.

Utgångsläget vid arbetets början!

2019-09-27 153056 batj w

Utgångsläget med gamla vändskivebryggan borttagen. Löpringen och trävirket finns kvar.

Notera balken med sina båda byglar för spåren. Denna balk med sitt lod, ger centrum för

den nya bryggans svängtapp.

BatJ

abc

2019-10-03 115713 batj w

Utgrävningen har börjat och Anders Lööf [AL]

kikar efter kineserna i centrumhålet, eller  möjligen så skådar han jordens navel.

BatJ


Fredag 11 oktober.

AA hade rullat 5 st 3 mm plåtsektorer som svetsades ihop.

Perfekt passform gjorde att vi helt plötsligt stod med en exakt placerad ring som gjutform.

Bara någon mm variation i höjd. Nivån är sänkt med 30 mm från tidigare.

2019-10-03 175550 batj w

Vändskivegraven är "djup" och allt trä borttaget. 

Centrumröret är nedgrävt på plats. 
Det är ett 65 cm långt rör med hål runt om i mantelytan, 
så att betongen kan fästa i omgivande jordmassor vid gjutningen.

BatJ

abc

2019-10-11 134709 batj w

 AA arbetar i gropen medan AL styr höjden från sin upphöjda position. Här ser man ringen av 3 mm bandjärnssektioner som gjutform.

[Förkortningar såsom AA, se ovan.]       BatJ 

 

2019-10-12 091605 batj w

AA svetsar ihop armering till centrumpelaren, 
som skall gjutas i det nedgrävda plaströret
för centrumtappen.
 

BatJ

abc

2019-10-11 175348 2 batj w 

Första varvet med armeringsjärn placeras på stödbrickor mellan gjutformen och den gamla murade ringen. Ytterligare armering formas och läggs på plats. Stödjärn svetsades mellan armeringsjärn och gjutformsring.

BatJ


Lördag 12 oktober.

Dags för gjutning. 28 säckar färdig grovbetong gick det åt.

Vibrerad och avslätad med en bräda diagonalt över formkanterna och sedan ytslätad.

2019-10-12 144011 batj w

Ett partytält införskaffades för att skydda betongen. Det var tur det, för det kom några rejäla skurar när vi var nästan färdiga.

BatJ

abc

2019-10-11 180043 batj w

Dagen avslutades, som i alla såpor,

med ett utslagslotteri — AT fick åka hem. 

BatJ 


Söndag 13 oktober.

Ytterformen har lagts lägre än den gamla. Det beslutades på stående fot att spara gamla löpringen

och rulla en ny med 3030 mm fyrkantprofil (enligt förslag).

Gamla skivan kommer att sparas i nuvarande skick efter diskussion mellan AA, AL, HÅ och AT.

Vi sänkte ytan ytterligare 20 mm för att ge god plats för bärhjulen på bryggan.

Nya mått angivna under RÖK (rälens övre kant): Betongring 260 mm, centrum 353 mm.

2019-10-13 L1O3sXpQ al w

Bengt AT Johansson finlirar med mursleven.

AL

abc

2019-10-13 HVsx6SIw al w

Dagen ägnades åt att fylla betong i den springa som uppstod, eftersom vi sänkte löpringens nivå.

AL

abc

Efter tre dagars gott arbete avslutades delprojektet traditionsenligt.

2019-10-13 n6lJx5EA al w

De i "vändskivans krets" arbetande bröderna

njuter sitt otium efter dagens slut.

ALabc

2019-10-13 122117 batj w

2019-10-13 131828 batj wGropen är täckt,

betongen får hårdna.


Det blir väl 

en pool till våren.


Men dock med

absolut dykförbud!!

 

 


 

Rapportör och fotograf

där ej annat anges: BatJ

 

  

 

 

abc

    

UPP