Om / About / BMÅS

BMÅS – Byggnader runt banan


Byggnader runt Sandlid – Rustansbergs Järnväg


Vårt sällskap har även medlemmar som intresserar sig för byggnader vilket visar sig med tydlighet.

 

Klicka på bilderna för visning i större fönster. / Stäng fönstret för att återgå hit.
Click the pictures for a larger view in new window. / Close the window return.

 

Här visar vi bilder från våra små underbara modellhus som har sin givna plats runt järnvägen.

Ingen speciell tidsålder på husen förekommer men årtal för foto och byggmästare skall vi försöka notera under varje bild tillsammans med fotograf. Bilderna presenteras utan inbördes kronologisk orning.

 

rb stn

Rustansbergs stationshus, efter renovering av Geoff Smith, Gällstad. Foto från 2002.

Stationsbyggnaden blev tyvärr med åren mycket påverkad av väder och vind.

Karl-Åke Bengtsson fann för gott att riva

och bygga helt nytt.

GR

a

rb stv

Den av Gunnar Lindberg nyrenoverade ställverksbyggnaden på Rustansbergs bangård. Foto från 2002.

Byggare: Kent Andersson

GR

rb kvarn

En vattendriven kvarn i Rustansberg.

Foto taget under år 2002.

Denna byggnad är tillverkad av

Nils Grafström liksom de tre följande.

GR

 

rb saag

Rustansbergs Ångsågsaktiebolag. Drivenheten finns för närvarande på Nordkrokens Mekaniska Verkstad för översyn. Foto taget under år 2002.

GR

nils g rustansb pr

Nils Grafström tillsammans med Pär Ryberg inspekterar verksamheten vid Rustansbergs Ångsågs AB. Patron Aschaniusson i egen hög person syns framför lokomobilen som driver sågen. Foto från 2002.

 

nils g rb steamsaw

Underhåll av drivenheten såsom smörjning utförs under gång av "Hyvel-Olle".

 Verksamheten i Rustansberg var en gång mycket livlig och kunde då liknas vid guldruschen i Klondike. Foto från 2002.

0059 hus antor w

Rustansbergs stationshus och ställverks-byggnaden fick strax efter senaste renoveringen av husspecialisten Karl-Åke Bengtsson flyttas till en säker plats pga utbyggnaden av "Spårlösa Central".

Antor

0130 hus antor w

Ångareds hållplats påverkas ej av den nya utbyggnaden, utan här planerar man att bygga en vederbörlig perong för båda spåren. På så sätt får vi en säkrare av- och påstigning till resenärernas fromma.

Byggare: Bengt Andersson.

Antor

 0861 gr w

Vattentornet på lokstationen vid Sandlid C. Byggt av Hans Andrén och renoverat av Karl-Åke Bengtsson. Det är fullt fungerande med vattenleverans till behövande lok via vattenhästen vid kolförrådet strax intill.

GR

 0928 hus gr w

Strax öster om Ångared hållplats finner vi en superhemlig elektrisk kraftcentral som förser hela Rustanberg med elektricitet.

Byggare: K-Å Bengtsson

GR

0927 hus gr w


Vår eminente huskonstruktör, Karl-Åke Bengtsson, har byggt en kopia av Bmås klubbstuga. Men för att närmare anknyta till verkligheten anpassade han den som en kort statarlänga. Huset har en historia som jag hoppas kunna återkomma till senare.


GR

0019 hus kb w

Som ett bevis på Karl-Åkes känsla för delaljer visar vi här ett fönster från stations-inspektorens sovrum på andra våningen av Rustansbergs stationsbyggnad. Rummet ligger väl placerat över expeditionen så att inspektörn kan höra telegrafens korta och långa di-di-da utan att det stör middagvilan.

KB

1008 hus gr w

Ett delvis förfallet ödehus längs järnvägen.

Kanske fick det evinnerliga visslandet från ångloken och brölandet från de övriga loken nybyggarna att tröttna och flytta sin väg?

GR

2016-05-29 4071 kapell bb w

Brofästets kapell, stort nog för fem personer, är byggt av Karl-Åke Bengtsson. Efter en förebild belägen på Betelhöjden, Finneviken mellan Koberg och Upphärad

i Västergötland.

BB

Minnesplats för vårt sällskaps grundare 

stationsinspektor Börje Hedberg.

Stationshuset vid hållplatsen HEDBERGA.


2016-05-29 4072 hpl bb w

HEDBERGA hållplats.

Byggd av Bengt Andersson efter förebild från ?? och restaurerad av Karl-Åke Bengtsson

BB

2016-06-12 1152 GR w

Fyrvaktarstuga vid Vattenlösa sjö och fyren Herman.

GR

Rustansberg — Personalkur

Behovet av ett permanent väderskydd för tjänstgörande personal i Rustansberg har funnits på agendan sedan länge. På våren 2013, överlämnar vår medlem, arkitekten Staffan Engström de skisser han gjort på en ”Personalkur” med svenskt utseende, faluröd med vita snickerier. Projektet låg länge i träda, men 2017 gjordes förberedelser med att ta fram en materiallista med ledning av dessa skisser. Under året kom uppförandet av grundmuren igång efter att ombyggnaden av ban-

gården blivit klar. Nu syns resultatet av det idoga arbetet med den efterlängtade byggnaden. / KGR

Staffan Engströms skiss...

pk rbg 1-3 w

...av en framtida personalkur.

pk rbg 3-3 w

Så här blev kuren...

2020-05-16 batj pk 01 w

BatJ

...när den nu är nästan färdig.

2020-05-16 batj pk 02 w

BatJ

 

När tid gives kommer ytterligare bilder

med historia att presenteras.

Jag tar gärna emot uppgifter om

hus och byggare.

GR

webmäDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Foto: Anton Torstensson – Antor
Karl-Åke Bengtsswon – KB

Björn Bergman – BB

Bengt AT Johansson – BatJ

Göran Rosén – GR


 

UPP