Om / About / BMÅS

Rullande materiel

 
På Sandlidsbanan finns följande lokomotiv och vagnar.

 Fordonen listas utan inbördes ordning eller tidsperiod.
(Fler upplysningar om loken kommer så småningom.)

 

Klicka på bilderna för visning i större fönster. / Stäng fönstret för att återgå hit.
Click the pictures for a larger view in new window. / Close the window return.


Brittish Rail Class 7

Britannia 70000 

sept 597

Byggare: Stig Claesson

Ägare: Gunnar Lindberg, Göran Rosén,
Leif Utter och Hans Åhsgren

Lokförare: Pär Ryberg


abcdefg

KTsJ 14

Kalmar–Torsås Järnväg lok nr 14 

2014-05-20 bb 3763 w

Byggare och ägare:

Roland Birat-Pettersson

 

Rolle och Lessebo vid påeldningen.

Malletlokomotiv

RBP Lessebo 1-1

Originalet byggt av Munktell Eskilstuna 1891.

Byggare och ägare:

Roland Birat-Pettersson

abcdefg

 Svalan
Orenstein & Koppel

 div 815 LLj w

Byggare och ägare:

Roland Birat-Pettersson


 

BR Class 2 tenderlok

Nr. 78037

78037 0314 gvr w

 Byggare: Olaf Walseth

Ägare: Hans Åhsgren

abcdefg

BR Class 2 tanklok

Nr. 84028

H 84028

Byggare: Ingvar Eriksson, Falun

Ägare: Hans Åhsgren

 

H3s No 4014

gvr 1790 w

Byggare och ägare: George van Roijen

En av våra medlemmar från Holland.

abcdefg

General

Amerikanskt lokomotiv konstruerat av
Baldwin Locomotives Works i Pennnsylvania.

gen 5473 w

Byggare och ägare: Roland Birat-Pettersson


 

Bridget

(närmast i bild)

3409 bb w

Byggare: Sten Lorick

Modifierat till gaseldning.

Ägare: BMÅS

abcdefg

Deutz diesellok

058 LLj w

Byggare: Roland Birat-Pettersson

Ägare: Per och Lars Ljungberg


 

Artesia

alt


Loket är inköpt från England som freelance-modellen Hercules. Senare modifierat av
nuvarande ägare:
Staffan Engström

abcdefg

Knallepilen — Pigge & Gnidde

 pi gni

 

Knalle-Pilen, ackumulatorlok nr 14 och 15.

Byggare: Kalle Karlsson

Modifierade av BMÅS.

Ägare: BMÅS och Karl Karlssons d:b. Gävle

 

Class 08

2014-06-14 0877 gr w

 Loket är inköpt från England och modifierat av
föreningens ordförande K-G Ryberg.

Förare: Kanthi Ovling med dotter Fatima.

Ägare: BMÅS

abcdefg

Motordressin

2014-06-14 0880 gr w

 Byggare: Rustan Lange

Ägare: BMÅS

(Sigurd Wennerstens Special)

Dressinen har arbetat mycket och är för närvarande inne på sin sjätte motor.

 

 

Pumpdressin

2014-06-14 0873 gr w

  

 Byggare och ägare: Bengt Pettersson Sandared. Dressinförare: Rasmus

abcdefg

Resgodsfinka


  2014-06-14 0882 gr w


Byggare: Karl Karlsson,
ägare
: Karl Karlssons d:b, Gävle.

Brukas av BMÅS

 

abcdefg

Kylvagn

2014-06-14 0881 gr w

 Byggare och ägare: Gunnar Lindberg

 

Kinavagnar (bild kommer*)

abcdefg

Flakvagn*

 

Personvagn (Bengt Anderssons C3)*

abcdefg

 Personvagn (Rustan Lange)*

 

abcdefg

 

UPP