Om / About / BMÅS

BMÅS – Lokomotiv / Locomotives

 

På Sandlidsbanan finns följande lokomotiv och vagnar.

 Fordonen listas utan inbördes ordning eller tidsperiod.
Vissa fordon har varit i trafik på BMÅS, men finns inte lägre på vår bana.

Andra har varit på besök hos oss en eller flera gånger.

 

Klicka på bilderna för visning i större fönster. / Stäng fönstret för att återgå hit.
Click on the pictures for a larger view in new window. / Close the window return.
 


 Vi börjar med att visa tre skönheter av pacific-typ.

Men bara lugn det kommer flera längre ner på sidan.


British Rail Class 7 — Britannia 70000

2005-05-27 bb 70t-vagnar

Byggare: Stig Claesson. Lokförare: Björn Bergman.

Ägare: Gunnar Nilsson, Leif Utter och

Hans Åhsgren.

GR

Gunnar Thane Lange, BR 70000 

Tønsberg, Norge.

2005-05-28 bb 70t gtl w

Gunnar har varit en flitig medlem vad gäller

att arbeta för att få ordning på det som måste

göras på vår bana. Han gillar också att köra Britannia och gör det med den äran!     BB

 

Brittish Rail Class 7

William Shakespeare 70004

2003-05-17 70004-1 w

Loket är nu under komplett revidering.

Byggare: Bengt Jansson.

Ägare och revidör: Hans Åhsgren.

GR

Bengt Jansson visar sitt lok vid

BMÅS 30-årsjubileum

2010-08-07 bb 70004 bj w

Fotograferat lokparaden 7 augusti 2010.

Vit skjorta och svart fluga gällde för alla lokförare som deltog i paraden.

BB

 

NS 4014 — ett trecylindrigt lok,

från Nydqvist & Holm i Trollhättan...

gvr 1790 w

George van Rooijen kommer ofta på besök till

Bmås. Loket motsvarar de H3s, snälltågslok,

som byggdes åt Bergslagernas Järnvägar.

GvR

...byggt för
N V Nederlandsche Spoorwegen
2010-08-05 bb ns-4014 w

En vackert lok framför 2 kaggar och 1 huvud.

Byggare och ägare: George van Rooijen  ,

en av våra medlemmar från Nederländerna.

BB

 

 Peter Jonsson med loket Bridget

2019-08-03 p-jons-bridget w

Byggare: Sten Lorick

Nuvarande ägare: BMÅS

GR

Loket har börjat användas igen...2019-08-03 gr bridget w

...i lättare godstrafik på linjen Sld–Rbg.

Modifierat till ny gaseldning av Göran Rosén.

GR

   

Railmotor

2014-11-04 gr gl-rm w

Gunnar Lindberg med sitt lilla

fina lok Railmotor på Sandlid C.

GR

I väntan på bättre bild...

 rm 7 line w


...visar vi här en sidovy av loket.

 

 

 

Kopierad från Reeves katalog

  

Railmotor i väntan på revision

2014-11-04 gr railmotor w

Gunnar Lindbergs lok Railmotor stod så här avklädd ett par år i Gunnars verkstad i väntan på revidering. En sådan har påbörjats, nu får vi vänta och se framtiden an med gott mod.

GR

En Railmotor, med karosseri

2020-01-11 gwr rlmr-93 01 w

En Railmotor med påbyggd resandevagn. De två

drivaxlarna med maskineri ligger under vänstra

delen på bilden ovan. Stående ångpanna är placerad

inne i lokförarhytten, "för värmens skull?". Ekipaget

kan även framföras från andra ändan med broms

och regulator. Ringsignaler styr eldaren som har

sin plats vid ångpannan och omkastaren. 

Foto och video från internätet, klicka.

 

C-19 Denver & Rio Grande Rwy

2019-07-07 haa c-19  w

Ett smalspårslok från the Wild West på Modell Dampf Bahn Club, Schackendorf i Tyskland.

Byggt i Storbritannien och importerat till Sverige.

Stort och tungt och med bra dragkraft.

C-19 # 346 på Sandlid Central

2016-08-07 bb c-19 w
Hans Åhsgren med loket #346 har verkligen fungerat utmärkt vid våra trafikdagar med så många resande som det varit i år (2019).
Ägare och lokförare: Hans Åhsgren.
BB

 

Jannes lok hade premiär på BMÅS 20192019-08-31 jb 78030 02 w

Efter över 40 års byggnation, till och från, fick vi så äntligen stifta bekantskap med detta lokomotiv.

Loket är välutrustat och med många skalenliga

reglage och synnerligen naturtroget byggt.

All heder till Janne Bragée för detta fina bygge.

JB

Mogul BR 78030

2019-08-31 gr jb-78030 w
Närbilder av detaljerna kan ses på denna hemsidas Projektsidor (se menyn ovan).
GR

 

Otto ett smalspårslok...

2017-08-05 gr otto-1 w

 Bengt Jansson har byggt detta lok och...

GR

...av typ O&K
2018-09-01 gr otto-1 w
...överlåtit körandet till "stora alvaret", PLj.
GR

 

Rimbo byggt av Jan-Håkan Nordin

2016-05-29 bb rimbo-jf w

Rimbo med Rustans resandevagnar på Sandlid.

Ägare: Jan Fagerberg Ekerö.

BB

Jan Fagerberg är ofta på besök i Borås
2012-08-04 hb rimbo-jf 01
 Ett litet fint smalspårslok modifierat av Jan  efter att han köpt det av Jan-Håkan.
HB


Våra medlemmar och besökare från Nederländerna och Tyskland samt deras lok.

Waldenburg WB 6

2019-08-03 gr waldenburg-6 w 

Natasja och Ronald Smits från Nederländerna

hade med sig två lok till våra Ångdagar 2019.

Detta är ett schweiziskt smalspårslok.

GR

Smalspårslok No 15

2019-08-04 gr gvr15 w

George van Rooijen visade upp ett lite mindre

lok vid Ångdagarna 2019. Ett lok som hans

far byggde och GvR övertog och renoverade.

GR

 

Michiel van Gremberghe...

2019-08-03 gr gvr-15 w

...hade inget eget lok som gick att köra på banan, så han turades om att hantera No 15. 

GR

 Dubbelkopplat för ökad dragkraft

2019-08-04 gr gvr15 nswb6 w

Natasja Smits med Waldenburg WB 6 dubbel-kopplat med George van Rooijen och No 15. 

GR

 

Tyska kraftpaket.

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft DRG 01

2019-08-04 gr rs01 w

Ronald Smits med sitt lok DRG 01 på besök i Borås under Ångdagarna i augusti 2019. 

GR

Dubbelkopplat var dagens tema 

2019-08-04 gr rs01 chrj38 w

Ronald och Christian drog tunga lass med 

01 och 038. I väntan på möte i Rustansberg.

GR

 

DRG Baureihe 038

2019-08-03 gr chj38 w

Någon åskådare i stilla beundran över ett så vackert lok. På lördagen trafikerade Christian Johansson och DRG 038 banan med stor framgång utan dk, vilket också gick prima. 

GR

2019-08-04 gr br38 chrj w Christian bor, trots sitt svenska namn i  närheten av Schackendorf i Tyskland.

Första besöket med loket på Bmås bana var gott och lockar till ytterligare kontakter.

GR


Tre äldre godingar — en Fristedt, en Tich och en Atlantic.

Fristedt hade från början...

2020-01-01 gr ah-fristedt w

Anders Hässler byggde sitt andra ånglok 1970–

–76 och gav det namnet Fristedt. Här ses han troligen i juni månad 1984, med sitt lok i ett mycket tidigt foto vid vändskivan på Bmås.

Foto: CA

... en egen spårvidd om 200 mm 

1998-06-28 a-haessler fristedt w

Fristedt under en körning 1981 på en bana vid SJ:s 125-årsjubileum i Gävle.

Anders åker bakom en okänd lokförare

loket Fristedt. Spåren i bakgrunden är bara dekor på en vägg jämte den lilla 7¼" banan.

Skannat från papperskopia

Läs om Anders Hässlers trädgårdsjärnväg och dessa båda lok i Bmås–Nytt nr 4, 1993

 Anders Hässler och loket Tich

2020-01-07 a-haessler-tich 1 w

Här ser vi Anders Hässler med sitt tredje

ånglok. En LBSC frilansdesign vid namn Tich,

med axelföljden 0–4–0, med fina vagnar bakom.

BB

Rangeringstävling 21 maj 1994 

2020-01-07 a-haessler-tich 2 w

Birgitta och Anders Hässler samt

Björn Bergman vid Tich efter att de vunnit den rangeringstävling som anordnades.

BB

 Bosse Örnvinge — Great Northern Railway Class C1 Atlantic

Atlantic-modell på Bmås 1987

2020-01-01 gr atlantic bew

Bo Örnvinge med sitt från England importerade Atlantic-lokomotiv i full fart mot bron.

Great Northern Railway 4–4–0, Class C1.

CA

All round-lok ritat av Henry A. Ivatt 

2008-02-01 ca 5871 gnatl w

Under Ångdagarna 1988 kör Bosse sitt lok på den yttre kurvan (L3) in till Rustansberg.

Denna infart var då helt ny till Ångdagarna.

CA

 

 Fyra bilder på numera sällsynta lok på vår bana.

Lessebo vid namngivningen —

Stationsinspektor Börje Hedberg

2009-08-01 pr b-hedb less w

Lessebo, smalspårigt Malletlokomotiv 600 mm,

byggt av Munktells Mek. Verkstad AB i Eskilstuna

år 1891. Byggare och ägare: Roland B. Pettersson

PR

 KTsJ 14

Smalspår  spårvidd 891 mm

2014-05-20 bb 3763 w

Ett väldigt fint lok och en god dragare.

Kalmar–Torsås Järnväg, lok nr 14.

Byggare och ägare: Roland Birat-Pettersson

BB 

 

Svalan — Orenstein & Koppel

2008-06-01 bb svalan w

Smalspårslok spv. 600 mm från O&K 0–4–0.

Byggare och ägare: Roland Birat-Pettersson

BB

 General

gen 5473 w

Amerikanskt lokomotiv konstruerat av 

Baldwin Locomotive Works, Philadelphia, USA.

Byggare och ägare: Roland Birat-Pettersson

RBP


 Diesel- dieselelektriska- och ackumulatorlok.

Dieselelektriskt lok från Nederländerna

2018-08-04 gr rs-railion w

Då vi var begränsade av ett eldningsförbud tog Ronald Smits med sig sitt stora diesellok.

GR

 Kan köras på förbränningsmotor och el

2018-08-04 gr railion w

Detta lok gjorde stor nytta under Ångdagar-

nas persontrafik med sin stora dragkraft. 

 GR

 

Dieselloket "ETTAN"

2019-06-29 0172 gr w

Anders Augustinsson byggare och ägare av  Södra Nerikes Järnvägs "Ettan" klar för avgång.

GR

Deutz diesellok

058 LLj w

Byggare: Roland Birat-Pettersson

Ägare: Per och Lars Ljungberg

LLj

 

Class 08 — allmänt kallad "Elförsten"...

2008-02-12 ca 6410 cl08 w

 Loket är inköpt från England och modifierat till en lämplig utväxling mellan motorer och hjul av ordförande Karl-Gustav Ryberg.  Ägare: BMÅS.

GR

...med Gunnar Lindbergs åkvagn och personvagnar modell Rustan Lange 2019-00-00 elfursten w

Här är loket försvenskat för att likna det importerade dieselelektriska loket littera V1.

Drivningen på loket sker med tre elektriska motorer under chassit och med

två batterier inne i kåpan.

GR

  08:an var nog snyggare i engelsk originalbemålning.

Lok nr 14 Pigge & 15 Gnidde...

2019-06-29 gr pigni w

 

När lokkombinationen är konfigurerad på detta sätt behöver inte ekipaget vändas på vändskivan mellan varven på banan, man vänder bara på lokföraren och körriktningen. Detta sparar tid för de åkande vid rangeringen på Sandlid C

GR

 ...eller Knallepilen

2001-08-15 gr pigni w

"Ackumulatorloken" har en drivmotor i varje

enhet och batterier och extra drivmotorer i

boggiflakvagnen. Denna är även sittplats 

för lokföraren och härstammar från tiden

innan Rustan Langes  Galtarö Järnväg.

Lokbyggare: Kalle Karlsson, Gävle.

Ägare: BMÅS som utvecklat konstuktionen. 

GR

 

 Sporadiskt besökande lokomotiv från andra länder.

Ett smalspårslok från O&K

2010-08-05 bb klorus w

Byggare: John Phielix, Nederländerna.

Loket i fullskala byggdes för 750 mm spårvidd.

BB

Klorus och Da7

2010-08-06 bb klorus-da7 w

Klorus med "Sockerbetsloket" Da7 bakom.


BB

 

Malletlok 99 633

 2010-08-05 bb raps-99633 w

Ralph Peter Stolle professionell lokbyggare från Seelzei Tyskland. Loket är ett smalspårigt malletlok, alltså med kompoundsystem.

"RAPS" har besökt BMÅS två gånger med loket .

BB

Sockerbetsloket Da7  2010-08-07 dya da7 0-8-0 w

Detta är en modell av ett lok som i Danmark trafikerade en betbana fram till sockerbruket. Loket har hjulställningen 0–8–0 och har byggts av Bo Dya från Danmark.

BB

 

Danskt besök på Bmås

2001-08-14 gr ek mallet 01

Erik Kammeyer (t.v.) tog med en god vän och sitt äkta mallet-lok till Bmås Ångdagar 2001.

GR

Little River Railroad Co #128

2001-08-04 gr ek-mallet w

Lokomotivet är av typen mallet och således med compoundsystem som fungerade bra.

GR


Våra dressiner. 

[Namnet kommer från den tyske uppfinnaren Karl Drais (1785–1851).]

 Gammal motordressin...1983-autumn dressin kgr w

 ...med en av de tidigare röjsågsmotorerna. 

KGR

Något nyare motor i dressinen

2014-06-14 0880 gr w

 Byggare: Rustan Lange.

Ägare: BMÅS.

Dressinen är användbar till det mesta och

har fått arbeta mycket och hårt.

Den är nu inne på sin sjätte motor.

 GR

 

Pumpdressin modell mindre

2014-06-14 0873 gr w

 Byggare – ägare: Bengt Pettersson, Sandared. Dressinförare: Rasmus Alfredsson.

GR

Pär Ryberg var tidigt i farten

2008-02-01 ca 5872 pr dress

När man inte kan köra ånglok får man ta till andra resurser för att imponera på damerna.

CA

 

En robust pumpdressin

2007-08-03 bb pumpdressin w Byggare o ägare: Martin Svensson.

Kontraptionen är gjord för vuxna människor.

BB 
Modern motordressin
martin-svensson-dressin w
Trevlig inspektionstur per motordressin.
Byggare & ägare: Martin Svensson, Uppsala.
GR 

 

Lokomotiv vi inte sett så mycket av på senare tid.

"Torvbaneloket" från Danmark 

2008-08-03 bb mogens w

Mogens Hansen, Danmark, är medlem i Bmås  och ägare till detta smalspårslok av O&K-typ.

I fullskala användes loket på en torvbana.

 BB

Mogens deltog i vårt stora

30-årsjubileum i augusti 2010

2010-08-07 bb mogens-0-6-0 w

 Mogens med sitt lok och vagnar i lokparaden.

Som ni ser är det dansk lokförarmössa,

vit skjorta med svart fluga som var påbjudet.

BB

 

 Artesia

alt

Loket är inköpt från England som frilans-modellen Hercules. Senare kraftigt modifierad av ägaren Staffan Engström

till ett lok från National Railways ZimbabweGR

Staffan Engström med Hercules

hercules se w

Bilden tagen 15 september 2002 innan den stora modifieringen. Som synes ett litet vackert lok i grön färg, redan som original.

GR 


Några lok sålda av medlemmar i Bmås till andra ägare i Sverige

 Stanier Class 5, 4–6–0

2008-02-08 ca 5883 b5 w

Bengt Janssons nya lokomotiv "Black Five" på den gamla vändskivan i tidig Bmås-tid. Bengt sålde så småningom loket till en bana i Östergötland.

 CA

2008-02-01 ca 5867 b5-bj w

Black Five gjorde trogen tjänst i Bmås. 

Bengt Jansson på Rustansbergs station.

CA

 

Östens Rob Roy...

2001-08-14 gr robroy ön w

Frilansloket Rob Roy var ursprungligen byggt av vår medlem Östen Nilsson från Svedala.

Östen körde loket några gånger på vår bana.

GR

...blev K-märkt lok i Borås

2004-05-22 bb robroy 3 w

Det blev duktigt modifierat av vår

medlem Thomas Berg och sonen Henrik.

 Liknar nu ett av SJ:s K-lok som funnits i

trafik på järvägslinjerna runt Borås.

Loket är nu sålt till ny ägare som prydnad.

GR

 

BR Class 2 tenderlok

Nr. 78037

78037 haa gvr w

 Byggare: Olaf Walseth

Ägare: Numera sålt utomlands.

GvR

BR Class 2 tanklok

Nr. 84028

84028 haa w

Byggare: Ingvar Eriksson, Falun

Ägare: Numera sålt utomlands.

GR

 

Läs om Sven-Åke Grönvald och hans lok och järnväg i ett

sammansatt utdrag av Bmås–Nytt från 1993 och 2003.

S 13 utan vagnar 1993

1998-06-28 gr s-groenvald s13 w

Sven-Åke Grönvald med det svenska loket S 13.

Alla hans järnvägsfordon såldes till Frövi Maskin & Bruksbanemuseum efter Sven-Åkes frånfälle.

GR

Sven-Åkes tågsätt 2003 2003-11-05 gr saag s13 w

Loket BMJ–5 med personvagnen från Brevikens Miniatyrjärnväg.

Vid besöket på Bmås fick vi njuta av Sven-

Åkes utomordentligt fina C3c pesonvagn.

GR

 

Nytt "dieselhydrauliskt" lok T4 på Bmås

Ny T4 i Borås

2019-08-03 gr tobe-t4 w

Thomas Berg har kommit igång med att bygga ett T4 dieselelektriskt lok, som under vissa år tidigare varit stationerat på Borås C.

Nu skall modellen med sin stora dragförmåga komma till Sandlid Central för trafik.

GR 

007 2019-01-29 tb w

Bygget avancerar och byggrapport publiceras på Projektsidan. Loket blir inte diesel-hydrauliskt utan närmare bensinelektriskt med två förbränningsmotorer och en elmotor i varje trehjulig boggi. 

TB


Två sadeltanklok som vi har sett mycket av tidigare om åren.

Arthur Simpson, Hedersmedlem — R.I.P. ...

Jessie – Ett sadeltanklok från England —

2008-09-05 gr arthur-par je

Byggare: Arthur Simpson, Storbritannien.

 Arthur var hedersmedlem i vårt Sällskap och 

besökte oss ofta tillsammans med sitt lok.

Många var vi som fick glädjen att köra det.

GR

— Det skiljer några år...

2003-08-08 gr a-simpson jessie w

...men Athur och hans lok Jessie är desamma.

Slaggraven är här helt ombyggd och med tre påeldningsspår till allas belåtenhet. Glada är Gunnar Thane Lange och Björn Bergman.

GR 

 

Arthur, Pär och Jessie

2008-09-05 arthur jessie w

Arthur och Pär var som ler och långhalm.

GR

Jessie med Pär Ryberg 

2008-09-05 par jessie 1 w

Pär är i alla lägen helt betrodd som lokförare.

 GR

 

2002-08-03 gr jessie w

En mycket ung Anders Lööf tränar på

att bli lokförare — då en önskedröm.

GR

 

2019-12-21 jessie line w

 Jessie 0–4–0, sadeltanklok.

 

Kopierad bild från Reeves katalog.


...och Gunnar Tellbe, också Hedersmedlem

Holmside — Sadeltanklok

2005-05-27 gr telbe w

Gunnar Tellbe, från Hyssna, är väl känd i Live Steam-kretsar runt vårt avlånga land.

Han var en av de tidigare medlemmarna i Bmås och har byggt denna lokmodell.

GR

 2019-12-21 holmside line w

Sadeltankloket Holmside, med hjulställningen 0–6–0, 

är ett frilanslok från Reeves Ltd. i Storbritannien.


Byggare och ägare: Gunnar Tellbe.Kopierad bild från Reeves katalog


Enstaka besök från andra banor.

Prins August med vagnar besökte oss år 2010.

Prins August med vagnar

2010-08-08 bb pa w

Bengt Holmer har byggt detta fina tågsätt.

Det gjorde något bejublat varv på vår bana,

då BMÅS firade sitt 30-årsjubileum 2010-08-08.

BB

Loket på lastbryggan

2010-08-05 bb pa 01 w

Bengt eldade först med ved för att vara riktigt skalaenlig, men fann senare på att det blev mycket bättre med stenkol.

BB

 Se sidan Vagnar / Railway carriages för mera info om loket Prins August.

Resandvagn 

2010-08-08 bb pa 1cl w

En vackert byggd 1:a klass resandevagn.

Tillhör loket Prins August ovan.

BB

KUNGL. POST

2010-08-08 bb pa post w

En postvagn var något självklart och pålitligt när posten skulle fram. Tillhör Prins August.

BB


U.K.-besök vid 30-årsjubileet — Richard Gommersall och Graham Dutton från Yorkshire.

Herman — godstågslok byggt i England

2010-08-11 bb db 52 w

Här är en modell av Österrikiskt Kriegslok 52. 

Loket har en Giesl Exhaust Ejector, ett blästerrör med flera munstycken och "oval" skorsten. 

Ägare, lokf. och byggare: Richard Gommersall.

BB

Godstågslok 52 3316 

2010-08-11 gvr db-523316 w Hjulställningen är 1E eller 2–10–0 enligt den engelska beteckningen. Tendern rullar på två stycken tvåaxliga boggier.

GvR

 

Graham Dutton — Yorkshire Great Britain

2010-08-07 bb g-dutton radial-tank w

Graham höll på att bygga denna loktyp,

som benämns Adams Radial Tank, 4–4–2T,

när han och Richard...

BB

London & South Western Railway

2010-08-11 gvr dutton-adams
...kom på besök till vårt 30-årsjubileum i
augusti 2010. Konstruktör av originalet i
full skala var William Adams, därav namnet. Loket kom i drift 1882 på LSWR.
 GvR

 

Ett lok 4–4–0 från Nederländerna...

2012-09-08 gr 576 4-4-0 nl w

Alexander Heijnsdik under lördagens fria trafik.

Loket med nr 41 är holländskt från privata järnvägsbolaget N.C.S., vilket står för Nederlansche Centraal Spoorweg. Detta blev senare Nederlandsche Spoorwegen (NS) 7001.

GR

...på besök den 8 september 2012 

2012-09-22 gr 577 4-4-0 nl w

Alex är på väg att koppla till några vagnar så att loket får jobba. Bengt AT Johansson ser intresserat på. Tendern är byggd för ett expresslok NCS 71 (4–4–0) som Alex

arbetar med. Detta blev senare NS 3601.

GR

  

Bengt Holmer, med en rälsbuss i tre ekipage, vid sitt besök 2001.

Rälsbuss Yo – "Hilding Carlsson"

2001-05-29 gr hilding 06 w

En mycket fin modell i tre varianter.

Framifrån i bild: Yo, UCFo1 och sist UF2.

Byggare: Bengt Holmer. Ägare: Olle Malmquist.

GR

Denna "Hildingmodell" består av

tre stycken olika varianter. 

201-05-29 gr hilding w

Tyvärr en sällsynt gäst på vår bana.

En video spelades in innifrån förarplatsen.

Filmen var mycket illusorisk och påminde om

ungdomens resor Uhn–Falköping t.o.r..

GR

  

Olles rälsbussar

2020-01-02 om yo 01 w

Här är två bilder från Olle Malmquists

egen trädgårdsbana i Skivarp, Skåne.

 Foto: Olle Malmquist

Ute i det gröna 

2020-01-02 om yo 02 w

De tre olika varianterna från vänster:

Yo, UCFo1 och UF2.

OM


Ångdagarnas besök från Tyskland år 1988

Ångdagens utländska besök

1988-08-00 ca uks w

Tyskt besök på Bmås.

Troligen är det Uwe-Karl Schulde från Holstein.

CA

Loket "Snuffi" tar vatten och kol

1988-08-00 ca uks lok1 w

Loket "Snuffi" är tvåaxligt (0–4–0) och ser ut att ha Stephenson's slidstyrning. Här får hon lite vatten i sidotankarna på lokstationen.

CA

 

"Pent" växellok på besök från Norge

2009-08-01 bb t-gjelsvik w

Torgrim Gjelsvik från Norge besökte oss 2009

och visade upp sitt fina lokomotiv.

BB

Holmside sadeltanklok 

2017-08-06 gr holmside tp w

Tommy Palycha kom ner från Stockholm

för att prova sitt lok på Bmås skenor 2017.

GR

 

En märklig skotsk kontraption...

2008-02-01 ca 5874

En stående ångpanna eldad med stenkol

försåg maskineriet med ångkraft.

Maskinen var tydligen byggd i Sverige.

CA

...av en Skotte boende i Sverige

2008-02-01 ca 5875

En encylindrig walking beam med speciell konstruktion. Koppelstänger monterade 180° mot varandra underlättar inte gången.

CA

 Kanske någon som vet mer om mannen och loket ovan?

Finner någon några felaktigheter i de publicerade uppgifterna, det gäller alla sidor,

vore jag tacksam för alla upplysningar ni har.


Göran Rosén

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

UPP