Om / About / BMÅS

Spårplan / Track layout – 2018

 

Karta över Sandlid—Rustansbergs Järnväg

 

Rustansbergs station är under ombyggnad och spårplanen här nedan visar den nya stationen.

Vi behöver en längre bangård och fler uppställningsspår.

 

 

karta 2016-06-10


Infartskarta


Framfartsvägar – karta