Bilder / Photos

 

Ord och bild från tidslinjen 2024


Här publiceras löpande bilder och kommentarer om vad som tilldragit sig under året.

  

Klicka på bilderna för visning i större fönster. / Stäng fönstret för att återgå hit.
Click the pictures for a larger view in new window. / Close the window to return.


 

 


Med start hösten 2023 tas ca 200m spår upp för underhåll

 

arbete1

   arbete2
 Tömning av grusvagnar (AS)  

 Mer grus på gång (AS)

arbete3    
Stoppningsarbete är tidskrävande (AS)     

 

 

 
Foto: 

Anders Augustinsson

Anders Schälin

Bengt AT Johansson

Anders Lööf

Roger Schmidt

(AA)

(AS)

(BatJ)

(AL)

 (RS)

 


 

 

 

 

Tomas Svenske

Ing-Marie Utter

Leif Utter

Hans Åhsgren

(TS)

(IMU)

(LU)

(HÅ)

  

UPP