Bilder / Photos

 

   

 Ord och bild från tidslinjen 2020


Här publiceras löpande bilder och kommentarer om vad som tilldragit sig under året.

  

Klicka på bilderna för visning i större fönster. / Stäng fönstret för att återgå hit.
Click the pictures for a larger view in new window. / Close the window to return.


Ett betydelsefullt arbete har pågått under hösten och vintern.

Det börjar nu ta sådan form att vi kan visa det på årets tidslinje, trots att delar påbörjades förra året.

Det gäller alltså den nya vändskivan och vårt nya lyftbord för att lasta rullande materiel. 

Ytterligare inormation finns på Projektsidorna: Vändskiva eller Lyftbord.


De flesta bilder på tidslinjen återfinns även under
egna projekt på menyn Projektsidor/Project pages.

2019-09-27 153056 batj w

Utgångsläget vid arbetets början.

Den gamla vändskivebryggan borttagen. Löpringen och trävirket finns kvar.

Notera balken med sina båda byglar för spåren. Denna balk med sitt lod, ger centrum för

den nya bryggans svängtapp.

BatJ

 

 2019-10-03 115713 batj w

Anders Lööf syftar in centrum för

vändskivans svängtapp.        BatJ

 

2019-10-12 091605 batj w

Anders Augustinsson svetsar armeringsjärnen

till svängtappen som skall gjutas fast i mitten.

BatJ

 

2019-10-13 L1O3sXpQ al w

Bengt AT Johansson använder mursleven för lite finlir nu när gjutningarna är klara.

AL

 

2019-11-10 ring batj w

Vändskivans bärring skruvad på plats.

Allt passade utan större justeringar!

BatJ

 

2020-01-12 tt al 10 w


Anders Lööf har konstruerat denna vändskiva

i ett 3D ritprogram. Det gör det möjligt att "vrida och vända" på konstruktionen för att kunna se på den ur alla möjliga vinklar.

AL

 

2020-01-12 tt al 11 w

Trädäcket är borttaget för att visa

det underliggande ramverket.

Här syns även låsspakarna för vändskivan.

AL

2020-01-12 tt al 12 w

Vändskivans brygga med omgivande
ramverk och trädäcket ovanpå.

Notera de sex bärhjulen för roteringen och låsanordningen på båda sidorna.

AL

 

aa 002 haa w

AT förevisar en 3D-modell av bryggans uppbyggnad och låsfunktioner inför
det verkliga bygget i full skala.

2020-01-24 aa 104359 w

Vändskivans brygga liggande uppochned på arbetsbänken i Anders Augustinssons verkstad. Här finns alla möjligheter såsom svets, plåtbearbetning med utskärning

av metalldelar till vändskivan.

AA


För att göra av- och pålastning enklare för våra lokägare och besökare från utlandet, har

styrelsen beslutat att investera i ett lyftbord, som placeras bakom lokstallet vid vändskivan.

aa 006-haa w

Lyftbordet skall vara förskjutbart i sidled och höj- och sänkbart medelst hydraulik.

2020-02-03 aa lyftbord toppvy gr w

Lyftbordskonstruktionen toppvy.

Lyftbordet kan även moteras spegelvänt mot vad som visas i dessa båda ritningar.

AA

 

2020-02-01 aa 132051 w

Lyftbordets fundament med löpskenor och med ramen för skyddshuven längst fram i bild.

Elskåpet på konsoller till vänster.       AA

 

2020-02-03 aa lyftbord sidovy gr w

 

Sidovy av lyftbordet med skyddshuv inritad.

 

Foto och konstruktionsritningar: AA


För att få plats med lyftbordets fundament var vi tvugna att schakta bort mycket av

den rampuppfyllnad som tidigare lagts upp vid lastspåret bak lokstallet.

2020-02-15 batj 004-Ug w

Schaktningarna tog sin början ochsnart stötte man på tufft motstånd.

BatJ

2020-02-15 batj 001-sA w

En "dumper eller betongmoppe" några längder kätting och en grön "grävling" klarar det mesta med lite envishet bak spakarna.

BatJ

 

2020-02-15 batj 002-ow w

 Stenarna kan inte lyftas,

men väl släpas till nya förvaringsplatser.

BatJ 

2020-02-15 batj 005-hQ w

 Förhoppningsvis är gropen tillräckligt stor 

för att husera den ram, som Anders

Augustinsson levererade till Bmås.   BatJ

 

Arbete 2020-02-15

Anders Lööf och jag grävde för lyftbordet igår.

Inget berg men nästan.../...å massor av sten.../...vi grävde mera...

...ända tills det svartnade för ögonen. Det var solen som gick ner!

Blir spännande å se hur mycket mer vi behöver gräva och jämna ut.  /AT

2020-02-15 batj 007-2Q w

Ett "plockepinn" som skall byggas ihop

till ett fundament för lyftbordet.

BatJ

2020-04-07 gr 0358 w

 Varmförzinkat och klart för montering ligger löpbanor och övrig utrustning för lyftbordet bara och väntar på tjänlig väderlek för att sätta igång med arbetet.

GR


Arbete vid lokstationen på Sandlid C under påskhelgen 2020 vecka 15.

2020-03-29 batj 125013 w

BatJ

 

2020-03-29 batj 132016 w
Efter påfyllning av makadam kommer paddan till användning igen, nu för att få grundlagret i våg och i rätt höjd över havet.
Anders L kör och Gunnar L inspekterar.
BatJ

 

2020-04-07 gr 0360 w

Vy mot Sandlid Central med lyftbordets skyddshuv placerad mot anslagstavlan.
GR

2020-04-09 gr 0372 w

Balk nummer två släpas på plats.
Anders  A i ena änden och två man i andra.
GR

 

2020-04-09 gr 0378 w

 Mätning på alla håll för att få balkarna rätt.

 GR

2020-04-09 gr 0384 w

Det börjar ta form, snart dags för gjutning.
Anders drar fast bultarna för gott.
GR

  

2020-04-10 batj centrum-aa

 Anders Augustinsson borrar lämpliga hål i det i centrum gjutna betongfundamentet.

BatJ

2020-04-10 batj centum w

Gängade fästbultar kemades fast i

betongcentrum och allt fick härda med

uppstyrande centrumaxel på plats.

Bredvid ligger gamla svängaxeln.

BatJ

 

2020-04-09 gr 0388 w

Bryggan med sina båda räler. Mellan dessa ser man de båda luckorna för centralsmörjningen.

GR gm BatJ

2020-04-09 gr 0364 w

Undersidan med ena ändans bärhjul, vilkas lager är centralt smörjbara från översidan.

GR

 Ytterligare inormation finns på Projektsidorna: se Vändskiva eller Lyftbord.

2020-04-08 haa v-s 02 w

Trädäckets sidoramar färdiga för montering.

 2020-04-10 lu barhang w

Dagen avslutades, förmodligen otillåtet,
med ett gemytligt "barhäng" vid
den nya vändskivebryggan. 
Tursamt nog håller sig den lille Schmidt
rejält offside.
LU

2020-04-18 Arbetsdag vid lokstationen Sandlid.

2020-04-18 ilu 112507 w

Gunnar Lindberg, Roger Schmidt och Anders Augustinsson gjuter för grunden till lyftbordet.

IMU

2020-04-18 ilu 153412 w

 Vändskivans spårbrygga lyftes på plats av vårt lilla grävaggregat och flitiga händer.

IMU

2020-05-05 Personalkuren färdig vid Rustansberg

ritat 2013-05-01 av Staffan Engström.

2020-05-16 pk sk 03 w


 2020-05-16 pk sk 01 w

 

 

2020-05-16 batj pk 01 w

Den efterlängtade personalkuren...

BatJ

2020-05-16 batj pk 02 w

...har äntligen kommit på plats!

BatJ

 

Nyligen anlände med en blixtrande snabb digitalpost följande 

upplysningar om två nyligen påbörjade lokbyggen. 

2020-05-06 Roger Schmidts motorlok

2020-05-07 182315 rs w

Vår medlem från Åmmeberg, Roger Schmidt,

har konstruerat och bygger ett tvåaxligt motorlok. Så snart vi kan kommer mer info

på Projektsidan.

RS

2020-05-07 182335 rs w

Ännu har vi inte fått alla uppgifter, men det ser ut som en förbränningsmotor, två ackumulatorer och en elektrisk motor.

RS

 2020-05-06 Anders Augustinssons lok LOTTA

2020-05-06 201639 aa w

Anders Augustinsson har med bravur övertagit bygget av loket LOTTA från vår kassör.

Vi har blivit lovade flera tidigare bilder från bygget, så vi ber att få återkomma i sinom tid.

AA

2020-05-06 201700 aa w

Lotta är inte färdig men kommer troligen på banan under ånga i sommar enligt Anders.

Bygget verkar ha gått med "raketfart".

Mer info snarast på Projektsidan.

AA 

2020-05-09 Arbetet med lyftbordet fortskrider.

2020-05-08 0415 gr lb w

Grundbalkarna med rälsen är fastgjutna i gjutbädden. Senare kommer allt att fyllas upp med makadam så det blir stabilt och säkert.

GR

2020-05-08 0419 gr lb w

Anders A och Bengt AT J vid manöverskåpet.

GR


Thomas Svenske, från Vänge i Uppsalatrakten, bygger ett ånglok för 7¼" – Adams tank B4 class.

adams-b4 w

7¼" modell av Adams LSWR B4 class.

Tanklok 0–4–0 från London South Western Rwy.

Bild från internet

2020-05-11 018 ts w

 Gjutgodset har anlänt från Reeves i England.

Bygginformation och flera fotografier:

 Projektsidan.                 TS

2020-05-21–23. Fortsatt arbete med lyftbordet.

2020-05-20 003 batj w

Med vänligt bistånd från främmande makt,

blev lyftbordet placerad på sina räler.

BatJ

2020-05-20 005 batj w

Stomme med tak är redan uppsatta för det,

 som skall härbärgera vårt fina lyftbord.

 BatJ

 

2020-05-21 0440 gr w

Flinka fingrar såg snabbt till att...

GR

2020-05-22 0485 gr w

...få färdigt hela det skyddande huset.

 GR

 

2020-05-22 0490 gr w

En skyddande mur byggdes upp...

GR

2020-05-23 001 al lb w

...runt den "räliga" makadamgropen.

Flera bilder finns på: Projektsidan     GR

2020-06-01 Ett landsvägsskepp kommer lastat.

2020-06-02 001 batj korpal w

På styrelsens uppmaning kom det en lastbil...

BatJ

2020-06-07 gr 503 koco w

...lastad med det nya Korvpalatset.

GR

 

2020-06-07 0508 gr w

Lyftbordet har kommit upp sig, helt säkert har "någon" passat på att få ett lyft i tillvaron.

GR

2020-06-07 0507 gr w

Det börjar ordna sig, flaggstången har kom-mit på plats och rabatten prunkar snart av

blommor, inhägnad av kantsten.      GR

 

2020-06-07 batj via w

Janne Ovling har varit farten

med sin grävmaskin och breddat

och rensat vår framfartsväg.

Blev jättebra!       BatJ

2020-06-07 batj gottis w

 Som vanligt efter en ansträngande arbetshelg...

Ordförandeklubban synes vara i full sving över bordet.

Undra sa flundra va' som bestämdes?

BatJ

 

2020-06-27 105528 rs w

 Bengt AT Johansson och Anders Augustinsson knäböjer inför arbetet med anslutningen av det nya spåret från lyftbordet till vändskivan.

RS

2020-06-27 173402 rs w

AA provkör nya spåret efter att lyft på loket med nya lyftbordet. Elliot tycker att det dånar och håller för öronen.

 RS

 

2020-06-28 093016 aa w

Elliot kör tillsammans med pappa Roger ett av flera tåg med murstenar till nya muren vid lyftbordet. Här håller han inte för öronen.

AA

2020-07-01 002 batj w

Vändskivan skall förses med trädäck. 

Halkskydd kan säkert behövas. 

Andra sidan blir färdig när låsmekanismen

är installerad av Anders Lööf.      BatJ

Arbetshelgen 2020-07-16--21, då mycket blev gjort.

Allt blev också mycket bra och alla inblandade skall ha stor heder av detta arbete!

2020-07-08 090317 aa w2

Ogräståget är laddat och klart, blåsaggregat fram och spridare bak. Hela banan rensad och preparerad i förra veckan (v. 28).

AA

2020-07-17 batj badger w

Ny elektrisk matarledning för 3-fas, lite högre säkrad än de tidigare 10 A. Skall räcka för korvkok, lyftbord och campare utan avbrott.

BatJ

 

2020-07-21 009 batj w

Kopplingsskåpet på plats med inkommande ledning skymtande uppe till vänster om skåpet.

Övriga utgående två går till lyftbord och korvkok.

BatJ

2020-07-18 002 batj w

Intensiva aktiviteter under helgen, på olika nivåer, notera ledighetskommittén vid bordet.

BatJ

 

2020-07-21 003 batj w

Detta blev fantastiskt bra!

Muren med utfyllnad ersätter den buskiga slänten, som inte var till glädje eller prydnad.

BatJ

 

2020-07-21 004 batj w

Markytan framför pålastningen är helt utjämnad som ett salsgolv, tack vare "Græven" med sin eminenta grävmaskin.

BatJ

 

2020-07-21 005 batj w

Med två morgontidiga närkebor färdigställdes en packad grusbädd för att senare på dagen belastas

med Korvpalats2 (pallä'dö). Ett lyft på tio minuter.

"August" drar lite i containern för säkerhets skull.

BatJ

2020-07-21 006 batj w            BatJ

 

2020-07-21 007 batj w

Det är visserligen ingen trafik, med vissa prov med ny linjedragning försiggår i liten skala.

   BatJ

2020-07-21 010 batj w

En stillsam undran från "en isolerad medlem" resulterade i denna bild "von oben". En i Sällskapet hemligt verkande "svartflygare" – vars namn s.m.s. är något annat – är fotograf till ovanstående bild.

 

2020-07-26 001 viatoa batj w

BatJ

Vårt hemlighus kommer inte längre att hållas så hemligt som tidigare, när den nya "via ad cultus" invigs under hösten.


Den, alltså den nya anfarten, kommer dock inte att vara tvåfilig. Trafikanterna tvingas därför ta hänsyn till varandra, så att olycksrisken minskas till acceptabel nivå.

 

Dessutom kommer en sandfålla att anläggas vid "uppfartens" början, på det att min rullande stol ej skenar ut på spåret

vid isigt eller halt före.     Sir G. OBV

Måndagen 2020-07-31

2020-07-31 0510 gr w

Lastningsområdet vid lyftbordet. En trappa från det stora centrallagret kom till god användning. Den placerades till vänster om lyftbordsgraven.

GR

2020-07-31 0512 gr w

Lyftbordet på väg in i förvaringsboden med sina uppfällda luckor. Mellan bordet och spår-rampen placeras en skyddsplatta för att

förhindra klämmolyckor.           GR

 

2020-07-31 0513 gr w

Luckorna är nere och låsta och de käcka lampet-terna lyser upp området vackert på kvällskvisten.

GR

2020-07-31 0515 gr w

Anders A och Bengt AT arbetar med åter-stående trädäckningen på vändskivan.

GR

 

2020-07-31 0517 gr w

Montageskruv med borrspets används

för att fästa trädäcket.

GR

2020-08-03 v-skiva batj w

Efter att trädäcket är placerat på båda sidor av spårbryggan ser det ut så här. Prydligt!

Nu fattas bara den utlovade låsmekanismen, så kan vi börja ta emot lok för vändning.

BatJ

 

2020-07-31 0519 gr w

Den nyaste containern står på plats och väntar på inredningen.

GR

 20201111 075404

Inspelning av ett Engelsk tv-program vid Borås C, några engelskspråkiga fick delta i hedersuppdraget.

IMU

 

 

Foto: 

Anders Augustinsson

Bengt AT Johansson

Anders Lööf

Göran Rosén

Roger Schmidt

(AA)

(BatJ)

(AL)

(GR)

 (RS)

 


 

 

 

 

Tomas Svenske

Ing-Marie Utter

Leif Utter

Hans Åhsgren


(TS)

(IMU)

(LU)

(HÅ)


  

UPP