Bilder / Photos

 
 Ord och bild från tidslinjen 2020


Här publiceras löpande bilder och kommentarer om vad som tilldragit sig under året.

  

Klicka på bilderna för visning i större fönster. / Stäng fönstret för att återgå hit.
Click the pictures for a larger view in new window. / Close the window to return.


Ett betydelsefullt arbete har pågått under hösten och vintern.

Det börjar nu ta sådan form att vi kan visa det på årets tidslinje, trots att delar påbörjades förra året.

Det gäller alltså den nya vändskivan och vårt nya lyftbord för att lasta rullande materiel. 

2019-09-27 153056 batj w

Utgångsläget vid arbetets början.

Den gamla vändskivebryggan borttagen. Löpringen och trävirket finns kvar.

Notera balken med sina båda byglar för spåren. Denna balk med sitt lod, ger centrum för

den nya bryggans svängtapp.

BatJ

 

 2019-10-03 115713 batj w

Anders Lööf syftar in centrum för vändskivans svängtapp.

 BatJ

 

2019-10-12 091605 batj w

Anders Augustinsson svetsar armeringsjärnen

till svängtappen som skall gjutas fast i mitten.

BatJ

 

2019-10-13 L1O3sXpQ al w

Bengt AT Johansson använder mursleven för lite finlir nu när gjutningarna är klara.

AL

 

2019-11-10 ring batj w

Vändskivans bärring skruvad på plats.

Allt passade utan större justeringar!

BatJ

 

2020-01-12 tt al 10 w


Anders Lööf har konstruerat denna vändskiva

i ett 3D ritprogram. Det gör det möjligt att "vrida och vända" på konstruktionen för att kunna se på den ur alla möjliga vinklar.

AL

 

2020-01-12 tt al 11 w

Trädäcket är borttaget för att visa

det underliggande ramverket.

Här syns även låsspakarna för vändskivan.

AL

2020-01-12 tt al 12 w

Vändskivans brygga med omgivande
ramverk och trädäcket ovanpå.

Notera de sex bärhjulen för roteringen och låsanordningen på båda sidorna.

AL

 

aa 002 haa w

AT förevisar en 3D-modell av bryggans uppbyggnad och låsfunktioner inför
det verkliga bygget i full skala.

2020-01-24 aa 104359 w

Vändskivans brygga liggande uppochned på arbetsbänken i Anders Augustinssons verkstad. Här finns alla möjligheter såsom svets, plåtbearbetning med utskärning

av metalldelar till vändskivan.

AA


För att göra av- och pålastning enklare för våra lokägare och besökare från utlandet, har

styrelsen beslutat att investera i ett lyftbord, som placeras bakom lokstallet vid vändskivan.

aa 006-haa w

Lyftbordet skall vara förskjutbart i sidled och höj- och sänkbart medelst hydraulik.

2020-02-03 aa lyftbord toppvy gr w

Lyftbordskonstruktionen toppvy.

Lyftbordet kan även moteras spegelvänt mot vad som visas i dessa båda ritningar.

AA

 

2020-02-01 aa 132051 w

Lyftbordets fundament med löpskenor och med ramen för skyddshuven längst fram i bild.

Elskåpet på konsoller till vänster.       AA

 

2020-02-03 aa lyftbord sidovy gr w

 

Sidovy av lyftbordet med skyddshuv inritad.

 

Foto och konstruktionsritningar: AA


För att få plats med lyftbordets fundament var vi tvugna att schakta bort mycket av

den rampuppfyllnad som tidigare lagts upp vid lastspåret bak lokstallet.

2020-02-15 batj 004-Ug w

Schaktningarna tog sin början ochsnart stötte man på tufft motstånd.

BatJ

2020-02-15 batj 001-sA w

En "dumper eller betongmoppe" några längder kätting och en grön "grävling" klarar det mesta med lite envishet bak spakarna.

BatJ

 

2020-02-15 batj 002-ow w

 Stenarna kan inte lyftas,

men väl släpas till nya förvaringsplatser.

BatJ 

2020-02-15 batj 005-hQ w

 Förhoppningsvis är gropen tillräckligt stor 

för att husera den ram, som Anders

Augustinsson levererade till Bmås.   BatJ

 

Anders Lööf och jag grävde för lyftbordet igår.

Inget berg men nästan.../...å massor av sten.../...vi grävde mera...

...ända tills det svartnade för ögonen. Det var solen som gick ner!

Blir spännande å se hur mycket mer vi behöver gräva och jämna ut.  /AT

2020-02-15 batj 007-2Q w

Ett "plockepinn" som skall byggas ihop

till ett fundament för lyftbordet.

Rostskyddsbehandlat och klart för montering.

BatJ

Fortsättning följer så småningom. 


 

 

 

UPP