Bilder / Photos

 

Bilder från tidslinjen 2019


Här publiceras löpande bilder och kommentarer om vad som tilldragit sig under året.


Klicka på bilderna för visning i större fönster. / Stäng fönstret för att återgå hit.
Click the picture for a larger view in new window. / Close the window to return.

Övriga länkar öppnas i detta fönster. Bakåtpilen leder tillbaka hit.

 

Medlemmarnas Dag 2019-05-25

2019-05-25 0153 gr w

Leif Utter, Karl-Gustav Ryberg och Gunnar Nilsson ser till att vagnarna är smorda och färdiga för trafiksäsongen.

GR

abc

2019-05-25 0154 w 

Jan Ovling kopplar in batterierna på Elförsten med hjälp av ordförande K-G Ryberg. 

Class 08 hetter loket i engelskt utförande. 

GR

 

2019-05-29 071558 aan w

Anders Augustinsson visar här sitt nya fina motorlok ETTAN som fick debutera på årets första trafikdag i maj månad. Det var mycket lyckat och han är synnerligen välkommen
åter till Sandlid.

AAn

abc

2019-05-25 0149 w 

Smålands-Gunnar jobbar hårt som vanligt.

GR

 

2018-08-05 045 gr w

Björn Karlsson – lokförare på Knallepilen,

eller "Pigge & Gnidde", en lokkonstellation som gick i trafik tillsammans med tre andra lok. 

GR

abc

2019-05-25 0157 w

Kanske är det "Gnidde" som väntar på rundsmörjning inför kommande trafikdag. Dessa båda ackumulatorlok är mycket användbara. 

GR

 

2019-05-25 0159 gr w

Brandbekämpning behövdes som tur var inte
tas i anspråk under söndagens trafik.

GR

abc

 2019-05-25 0160 w

Bengt Jansson och Rolle Birat-Pettersson
tillsammans med spår- och vallhunden Atlas.

GR

 

deutz 144 gr w

På trafikdagen användes detta motorlok

av märket Deutz. Modellen tillverkades av

Rolle, men ägs nu av Per och Lars Ljungberg.

GR

abc

2014-06-14 0877 gr w

Även Elförsten gick i trafik på söndagen.

Kanthi (Kia), dottern Fatima kör här 

loket vid ett annat tillfälle på vår bana.

GR

 

Littera V1 nr 3. Bild från Dannemora gruva.

Loket är modifierat för svenskt bruk med bl.a. en bredare hytt. (Jfr bilder nedan.)

De två växelloken V1 köptes av SJ direkt från English Electric. Denna lokserie byggdes från början för LMS. Totalt 138 lok byggdes: 14 gick till War Department (av vilka 10 skickades direkt till Holland som NS litt. 500), 16 till Australien (som Victoria Railways Class F), 106 för LMS som senare blev BR Class 11 och 2 till SJ (som littera V1, litt 3 och 4).

 GR

abc

2019-06-02 V1-nr-3 w 

 

2019-06-03 V1 lev w

Loket vid leveransen till SJ. Grundmålat och med originalhytten. 

Fotograf okänd, JvgHF

abc

2019-06-03 12099 BR-11 w 

Växelloket i den senare varianten, bevarad på

Severn Valley Railway i form av BR 11. 

Geof SheppardUPP