Bilder / Photos

 

Bilder från tidslinjen 2017


Här publiceras löpande bilder och kommentarer om vad som tilldragit sig under året.


Klicka på bilderna för visning i större fönster. / Stäng fönstret för att återgå hit.
Click the pictures for a larger view in new window. / Close the window to return.


Bilder från första trafikmötet i maj månad samt en del andra.

 

bild 2 ut w

Tidigare bild på livet runt lokstationen.

UT

abcdefg

2017-05-27 4447 bb w

Tältet är uppsatt och bord med bänkar inställda så att resande och övriga gäster kan vila sina ben efter åkturen runt banan.

BB

 

2017-05-27 4450 bb w

Gunnar från Norge fixar ny spårövergång.

BB

abcdefg

2017-05-27 4466 bb w

Hans Åhsgren pysslar med sitt lok C-19.

BB

 

2017-05-27 4467 bb w

Korvpalatset var välbesökt hela dagen.

BB

abcdefg

2017-05-27 4469 bb w

Kön växer sig lång när det är fint väder.

BB

 

2017-05-27 4471 bb w

Peter Jonsson — en glad lokförare från Jönköping.

BB

abcdefg

2017-04-04 704582EA batj w

Familjen Utter, Leif, Gunnar och Ing-Marie har avverkat en stor gran som påverkade spårläget förbi Vattenlösa Sjö hållplats.

BatJ


2017-05-27 110658 lu w

Leif Utter med en presumtiv lokförare.

LU

abcdefg

2017-05-30 105407 lu w


Så här välbesökt kan tältet vara när besökare som vanligt kommer till vår bana.

LU


Bilder från Ångdagarna den 5 och 6 augusti 2017.

 2017-08-06 1293 gr w

En av de utställda modellstridsvagnarna. Radiostyrd och i stort fungerande som originalet. Byggare: Anders Persson Skara.

GR

abcdefg

2017-08-06 1294 gr w

Ytterligare ett bandburet fordon med ett topphemligt granatskydd i fronten.

Byggare: Sten Engström Härryda.

GR


2017-08-05 utst w

Utställning i tältet vid Ångdagarna 2017.

Foto: ???

abcdefg

2017-08-05 otto w

O&K-loket OTTO väntar på vändskivan.

Foto: ???

 

2017-08-06 1297 gr w

En förtjusande liten parvel larvade ikapp med bandfordonet. Lillkillen vann och hann upp på rampen först. Med Göran Ljungek "Ironbill" till far kan man förstå intresset för tunga järn.

GR

abcdefg

2017-08-06 1298 gr w

Rolle håller debriefing efter lördagens körningar under Öppet Hus.

GR


2017-08-05 0925 haa w

Hungriga medlemmar och besökare vid Ångdagarna samlades vid borden inför supén.


abcdefg

2017-08-05 0924 haa w 

Detta är det läckra som serverades. 2017-08-06 1299 gr w

Rolle, Gunnar och Janne grävde undan fylladsmassorna och lade in tre nya växlar samt fyllde upp och stoppade ballast-materialet. Det blev 4 spår in i containern.

GR

abcdefg

2017-08-06 1301 gr w

Lars Heydecke visar upp sitt nyainköpta lok Holmside för Jan Ovling och Bengt Jansson.

GR


2017-08-06 1302 gr w 

Vår ordförande lyckades få sig en liten vilostund för benen under allt arbete som tågklarerare på Sandlid Central. Helgens begivenheter gav över åttahundra resande med tågen.

GR

abcdefg

2017-08-06 1312 gr w

Kalle under debriefingen efter söndagens myckna trafik

GR


2017-09-05 0032 rbp w


Under tiden före Ångdagarna påbörjades arbetet med nya spår in till containrarna.
Rolle B Pettersson, Gunnar Lindberg och Janne Ovling med sin grävskopa utförde allt arbete på kort tid så att allt blev fardigt i tid.

RBP

abcdefg

2017-09-05 0026 rbp w

De gamla spåren upptagna inför utgrävningen med Jannes grävmaskin.

RBP

 

2017-09-05 0035 rbp w

 

Här är det färdiggrävt och en del nya växlar provisoriskt utlagda för överblick på plats.
Återstår återfyllning av fyllnadsjord och makadam samt justering av spårläget.

 Det femte spåret går in mellan containrarna.

RBP

abcdefg

2017-09-05 0046 rbp w

RBP


 dk-switch rb w

Den dubbla korsningsväxeln inlagd i spårsystemet på Rustansbergs station.

GR

abcdefg

2017-08-24 996 plj w

Arbetet fortgår med manövreringsdetaljer till den andra dubbelkorsningsväxeln som skall placeras på Rustansbergs station. Här fräses spår i ena halvan av ett växelklot.

PLj

 

2017-08-24 997 plj w

Utfrästa detaljer för växelmekanismens manövrering.

PLj

abcdefg

2017-08-24 998 plj w

CNC-fräsning av detaljer för dubbelkorsningsväxeln.

PLj

 

Bilder från avrustningen 30 september 2017.

2017-09-30 1354 gr w

Karl-Gustav Ryberg, Hans Åhsgren och
Gunnar Lindberg vid vagnstallet.

GR

abcdefg

2017-09-30 1357 gr wGrunden är lagd för ställverksbyggnaden
vid Rustansbergs station.

GR

 

2017-09-30 1358 gr w

Dubbel korsningsväxel. Med tiden kommer också en växellykta att anslutas.

GR

abcdefg

2017-09-30 1360 gr w

 

Här kommer nästa korsningsväxel att ligga när den har blivit renoverad (nybyggd) vid växelverkstaden i Falköping.

GR

 

2017-09-30 1362 gr w

Tillkapade syllar i väntan på oljebehandling.

GR

abcdefg

2017-09-30 1366 gr wHjärntrusten i arbete vid vändskivan.

GR

 

2017-09-30 1367 gr w

Korvpalatset är nu stängt och tillbommat.

GR

abcdefg

2017-09-30 1364 gr wEn ensam vagn väntar i lövhavet.

GR

 

2017-09-30 1374 gr w

Problemlösning vid inverterad Elförsten.

GR

abcdefg

2017-09-30 1375 gr wUnderhåll av vändskivan.

GR

 

2017-10-08 1381 w

Avrustningen är genomförd, stugan tillsedd
och säkrad inför vintern.

GR

abcdefg

2017-10-08 1379 w

Grinden är stängd och låst. Vår bana har gått i ide och väntar på ny säsong 1918.

GR

 abcdefg

Foto: Björn Bergman – BB
Bengt Johansson – BatJ

Per Ljungberg – PLj

Roland Birat Pettersson – RBP
Göran Rosén – GR
Ulf Thorén – UT
Leif Utter – LU

Hans Åhsgren – HÅ

UPP