Bilder / Photos


Bilder och text från tidslinjen 2016


Här publiceras löpande bilder och kommentarer om vad som tilldragit sig under året.

 

 

Klicka på bilderna för visning i större fönster. / Stäng fönstret för att återgå hit.
Click the pictures for a larger view in new window. / Close the window to return.


 

Vi börjar med Medlemmarnas Dag den 28 maj.

 

 2016-05-29 4039 bb w

Tältet med sin stomme på väg att resas.

Bänkar och bord syns i bakgrunden.


BB

abcdefg

2016-05-29 4042 bb w

Tältet är rest och K-G Ryberg och Janne Fagerberg passade på att provdricka årets första kopp kaffe.

BB

 

2016-05-29 4043 bb w

Janne Fagerberg gör årlig översyn av vagnar som skall rulla på vår bana. Åtdragning av bultar och smörjning där så behövs.

BB

abcdefg

2016-05-29 4044 bb w

Gunnar Lindbergs spårrensare monterad på en av kinesvagnarna. Sopar undan stenar och små kvistar från rälerna.

BB

 

2016-05-29 4051 bb w

Hans Åhsgren ställer in sitt nya lok på slaggraven.

Det är en modell av en C-19 från Denver & Rio Grande Western Railroad i Colorado.

BB

abcdefg

2016-05-29 4052 bb w

Lokförarhytten är gjord av trä som på originalet. Ångpannan tar upp stor plats i hytten vilket gjorde att lokföraren står/sitter på högra sidan. 

Eldaren får således arbeta från tendern.

BB

 


2016-05-29 4058 bb w

Våra nya resandevagnar ser fina ut och har dessutom en något högre sitthöjd för ökad komfort.

BB

abcdefg

 2016-05-29 4060 bb w

Janne Fagerberg visar upp sitt lok Rimbo.

 

BB


2016-05-29 4061 bb w

Björn Bergman körde under Medlemmarnas Dag några rundor med Britannia 70000.

BB

abcdefg

2016-05-29 4067 bb w

Här har Per Ljungberg lagt vantarna på Hans Åhsgrens fina lok med ett väl fyllt vagnsätt.

BB

Trafikdagen den 12 juni 2016

2016-06-12 1141 GR w

Ett fullastat tåg färdigt för avgång från Sandlid Central till Rustansberg och vidare.

GR

abcdefg

2016-06-12 1143 GR w

Kön till toaletten var stundtals tämligen lång.

GR

 

2016-06-12 1145 GR w

Stationsskylt, klocka och svenska flaggan, precis som det skall vara på en svensk järnvägsstation.

GR

abcdefg

2016-06-12 1147 GR w

Trafikledarens (Tkl) kontor på Sandlid Central.

GR

 

2016-06-12 1150 GR w

Kia överlämnar stafettbrickan till tkl på
Sandlid C
,
vid ankomsten till stationen.

GR
abcdefg

2016-07-09 1156 gr slaggrav

Nystädad slaggrav, rent och fint överallt!

Kia har gjort ett duktigt arbete för att det skall bli trivsamt vid påeldning och urslaggning. Låt oss alla försöka hålla det sådant under och efter körningar.

GR 

 

Bilder från Ångdagarna den 6 och 7 augusti 2016

2016-08-07 0675 HK w

Helikoptervy över nya bangården på Rustansberg som snart kan kallas central.

HK

abcdefg

2016-08-07 0679-HK w

Infarten till Rustansberg från
Chryslerkurvan runt Vattenlösa sjö.

HK

  

2016-08-07 1341 LLj w


Tågmöte på Rustansbergs central.

Väntande tåget med NS 4014 som dragande lok, möter genomgående C-19 med resande.

LLj


abcdefg

2016-08-07 4153 bb w

Mellan containrarna på Container Plaza har Rolle ordnat med en toalett för medlemmar och nödiga lokförare som inte hinner vänta på sin tur vid allmänhetens toa.

BB

 

2016-08-07 4161 bb w


Ett präktigt lok från Nederländerna besökte BMÅS med ägare Ronald and Natascha, från Leek, club Nienoord.


BB

abcdefg

2016-08-07 4164 bb w

Holländska gäster från vänster, Michiel med hustru Hellen, Breda, club WTB Breda med barnen Sam och Thijs, Ronald med Natascha, Leek, club Nienoord samt vår medlem George van Roijen.

BB

 

2016-08-07 4144 gvr w


Rolle grillar hamburgare under överinseende av en av fuarna från Hollasnd, Natascha, och tre andra gentlemen Ronald, Michiel och Valdemar.

GvR

abcdefg

 2016-08-07 4164 gvr w

Gunnar Thane Lange med Britannia jämte Michiel på NS 4014 under trevlig trafik på vår anläggning.

GvR

 

2016-08-07 4174 gvr wMichiel med George van Roijens lok NS 4014 klar för avgång från Sandlid Central.

GvR

abcdefg

2016-08-07 1350 LLj w

Michiel kör in NS 4014 på Rustansbergs station med  under överinseende av Natascha och Hellen från Holland.

 GvR

 

2016-08-07 4167 bb w

Vår utställning i tältet visade sig mycket intressant. Här visades ångmaskiner...

BB

abcdefg

2016-08-07 4168 bb w

...ångbåt samt många andra otroligt intressanta kontraptioner.

BB

 

 

2016-08-07 4166 bb w

Utställningen bjöd på ett flertal alster byggda av Meccano-delar, bl a lok och vagnar.

BB

abcdefg

2016-08-07 4170 bb w

Maskinrummet i Saltsjön är väl utrustat med alla de finesser som står till buds.

BB

 

2016-08-07 4865 hasg w

Hans Åhsgren visade upp två av sina mycket fina modeller i mindre skalor än vad vi använder här på BMÅS.

BB

abcdefg

2016-08-07 4872 hasg w

Det var trevligt att se att loket Waldenberg från Holland även kördes av hustrun Natascha.

BB

 

2016-08-07 4185 bb w

Även Ronald fick tid att framföra sitt otroligt fint byggda lokomotiv på vår bana.

BB

abcdefg

2016-08-07 4884 hasg w


Tre vackra skönheter vid vår slaggrav
under Ångdagarna 2016.

Waldenberg, C-19 och NS 4014.

BB


 

2016-08-07 4157 bb w

Tre fina lok och fyra "fula" gubbar i slaggraven.

BB

abcdefg

2016-08-07 4159 bb w

Thomas Berg med sitt K-lok.

BB

 

2016-08-07 4184 bb w

George van Roijen med sitt lok NS 4014.

BB

abcdefg

2016-08-07 4187 bb w

C-19 med ägaren Hans Åhsgren på tendern.

BB

 

2016-08-07 4174 bb w

Innan kvällens supé passade vår ordförande på att dela ut två förtjänstnålar till husbyg-garna Karl-Åke Bengtsson och hans hustru.

BB

abcdefg

2016-08-07 4179 bb w


Tältet var nästan fullt med hungriga deltagare. som enligt vad som kunde ses, läto sig väl smaka av den goda maten.

BB

 

2016-08-07 4176 bb w

Vår nye medlem tillika lokbyggare från Nacka Björn Torsler, här tillsammans med Gunnar Thane Lange Norge, hade knappt tid att äta.

BB

abcdefg

2016-08-07 4178 bb w

Hungriga medlemmar vid vartenda bord.

Britta Simpson, Kalle Ryberg, Chrisina Lööf, Leif och Ing-Marie Utter närmast i bild.

BB

  

2016-09-28 PLj 2 w

Anders och Bengt AT är i full fart med att förnya Chryslerkurvans spår.

PLj

abcdefg

2016-09-28 PLj w

Trots maskinell verksamhet kommer den vanliga spaden till användning.

PLj

 

abcdefg

 

abcdefg

Foto:  Björn Bergman – BB

Hans Källquist – HK

Lars Ljungberg – LLj

Per Ljungberg – PLj

George van Roijen – GvR

Göran Rosén – GR

 

UPP