Bilder / Photos


Bilder och ord från tidslinjen 2015


Här publiceras löpande bilder och kommentarer om vad som tilldragit sig under året.

 

 

Klicka på bilderna för visning i större fönster. / Stäng fönstret för att återgå hit.
Click the pictures for a larger view in new window. / Close the window to return.

 

 

Vi börjar med Medlemmarnas Dag den 23 maj.

 

1692 2015-05-23-batj w

Anton med morfar framför ett av de två tågsetten upp till Rustansberg inför klippande av det blågula bandet inför invigningen av Rustansbergs Station.

BatJ

abcdefg

1040620 2015-05-23 plj w

Arbete fortgår in i det sista med underhåll av våra järnvägsfordon. Gunnar Lindberg och smålandsgunnar utför underhåll.

PLj

 

 

0513 2015-05-23 gtl w

Här har båda tågen kommit in på Rustansbergs (numera) central inför invigningen.


GTL

abcdefg

7672 2015-05-23 lu w

Klippningen av det blågula bandet var snabbt överstökad, lille Anton var otroligt glisk med saxen och både Börje och Kia kom försent.

LU

 

Vi fortsätter med Trafikdagen den 24 maj.

Det anlände stora skaror besökare och på 45 minuter var kön lång,

redan från flaggstången och fram till biljettexpeditionen.


1040634 2015-05-24 plj w

Kön av hugade resenärer ringlade sig långsamt fram mot biljettexpeditionen och perongen.


PLj

abcdefg

0526 2015-05-24 gtl w 

Här visar lokföraren att han är klar för avgång och inväntar Kalles viftande med signalstaven.

 GTL

 

1040627 2015-05-24 plj w

Gunnar Utter har lämnat Rustansberg och är på väg ner till Sandlid Central med ett fullsatt tåg efter Britannia 70000.

PLj

abcdefg

2015-05-24 1040639 PLj w

En lokförare, Gunnar, lämnar över loket till sin kollega, Gunnar, inne på lokstationen.

 

PLj


 

Vi har nu kommit fram till arbets- och trafikhelgen 04–05 juli 2015.

 

2015-07-05 0605 LLj w

Det är torrt i markerna och vi behöver sätta ut brandredskap och vatten för att vara beredda.

LLj

abcdefg

2015-07-05 0623 LLj w

 En präktig grusbädd behövs under tältet om himmelens portar skulle öppna sig.

LLj

 

2015-07-05 0627 LLj w

In i det sista arbetas det med att göra bangården på Rustansberg provisoriskt trafikerbar.


LLj

abcdefg

2015-07-05 0630 LLj w

Många knäfall blir det och här jobbar Per Ljungberg och Anders Lööf för att få ordning på skarvarna på tunnelspåret.

LLj

 

2015-07-05 0634 LLj w

Till slut kommenderas emellertid RAST–VILA och man samlas i tältet för att prata om kommande trafikdag.

LLj

abcdefgÅngdagarna 2015 redovisas på
egen sida under menyn Bilder.

LänkFoto:

Bengt AT Johansson
Gunnar Thane Lange

Per Ljungberg

Lars Ljungberg
Leif Utter

 

 

UPP