Bilder / Photos

 

 

 

Rustansbergs station — ombyggnad år 2014 och 2015

 

Rustansbergs Station blir Rustansbergs Central.

Den alltmer ökande resandetrafiken gör att vi beslutat bygga ut
Rustansbergs station med ett tredje och fjärde spår
.

Arbetet har nu påbörjats och kommer inte att påverka trafiken under kommande trafikdagar 2015.
Vi hoppas däremot att nästa års trafik skall flyta enklare med fyra spår på Rustansberg.

En byggväxel är provisoriskt lagd på plats för kommande materialtransporter.

 

Klicka på bilderna för större format i nytt fönster. / Stäng fönstret för att återgå hit.
Click the pictures for a larger view in new window. / Close the window to return.

 

byggvx al w

 

abc

3806 bb w

För att underlätta de spårbundna materialtransporterna vid den kommande utbyggnaden av Rustansbergs station har Gunnar Lindberg och Anders Lööf lagt in en provisorisk s.k. byggväxel. 

Den utgår från spåret in till vagnstallet.

AL

 

Med sällskapets grävaggregat ger sig vår mångsidige herr kassör i kast med att markbereda för det kommande tredje spåret på Rustansberg.

BB0924 gr w

0926 gr w

Ett provisoriskt arbetsspår från byggväxeln har nu lagts ut på den nyröjda marken. Spåret var till för att underlätta materialtransporterna, men det var tillslut tvunget att tas bort.

GR


Den stora tallstubben efter banverkets röjningsarbete måste bort. Ett mycket stort arbete med flera krafter inkopplade.
Här ser vi två av de mest idoga,
Martin Svensson och Gunnar Nilsson.

GR

0931 gr w

0933 gr w

Stubben har många och tjocka rötter.

Martin och Gunnar var envetna och efter dryga två dagars arbete lyckades arbetet.

GR

Med hjälp av diverse sågar från fogsvans till motorsåg lyckades man slutligen frigöra stubben och välta upp den med domkraft.

GR

3859 bb w

 

2014-10-11 0981 gr w

Utfyllnadsarbeten vid Rustansberg. Här är det Mogens och Niels-Peder från Danmark som får bekänna färg med tunga stenar.

BB

Spåren är nu borttagna från bangården och förflyttningen av jord- och fyllnadsmassor påbörjades under vecka 41.

GR

2014-10-10 1420 batj w  2014-10-11 0984 gr w

Bengt AT Johansson borrar hål i de större stenarna för att kunna spräcka dem till hanterbara storlekar vid utfyllnaden.

BatJ

Här lägger Gunnar massorna till utfyllnaden för spåret i Chryslerkurvan, förbi Vattenlösa sjön och vid infarten till Rustansbergs station.

GR

 2014-10-11 0989 gr w

 2014-10-11 0991 gr w

De gamla spåren från västra infarten till Rustansberg ligger kvar på plats, med ytterspåret kommer att ligga utanför det gula kabelröret när ombyggnaden är färdig.

GR

Vy västerut mot Göteborg visar den utfyllnad som är under vardande. Trycket från dumperhjulen packar fyllnadsmassorna rätt bra mellan de spräckta stenblocken.

GR

 2014-10-11 0995 gr w 2014-10-11 0996 gr w 

Något händer...både Anders och Gunnar far upp för att vara på alerten. Inga problem bara någon seg och elakartad rot.

GR

 Den trånga passagen in till Rustansberg passeras med lätthet av Gunnar. Trafiken underlättas av frånvaron av räls och växlar.

GR

Projektet "Spårlösa Central" har nu startat och arbetet pågår under ledning av
projektgruppen G.AT.A.  (Gunnar, AT, Anders)
. Vi hoppas att deltagandet skall visa sig vara mycket större än vad som fram till nu har visat sig.
Våren kommer troligen att vara mer intressant,
när det gäller medlemmarnas vilja att deltaga vid upprustningen av banan.

2014-10-24 1432 batj w

2014-10-24 1435 batj w

Vissa dagar förekom det sol under arbetet.
Det är en stor hög som skall bort.

BatJ

En del av massorna består av morän, men det finns även större stenar som måste spräckas.

BatJ

 2014-10-24 1441 batj w

2014-10-24 1447 batj w 

Grävande undersökning ger mycket sten,
som Bengt AT spräcker
. Hösten kommer med regn och blåst och försvårar arbetet

BatJ

 Anders lastar i dumpern och Gunnar tippar där utfyllnad behövs. Plywoodskivor skyddar rälsen från dumperns belastning.

BatJ

 2014-10-24 1454 batj w

 2015-03-17 rb-sparplan gr wRitn: GR

Den gamble med kryckan inspekterar det pågående arbetet och speciellt säkerheten vid skopföringen å de två maskinerna.

BatJ

 Schematisk spårplan över
Rustansbergs station.

BatJ

2014-10-26 1461 batj w

2014-10-26 1456 batj w
En större sten uppenbarade sig under grävandet och Bengt ger sig genast på den med stenborr. Han kommer snart att kunna spräcka den ...

BatJ

...med hjälp av kilar, viket vi ser på denna bild. På så sätt blir stenarna hanterbara för

vårt lilla grävaggregat.

BatJ

2014-10-26 1464 batj w

2014-10-26 slutfas batj w

"Sten–Bengt" AT Johansson efter fullbordat värv med hörselskydd och borrmaskin.

Nu är det snart dags att göra Helg!

BatJ

Stenen är besegrad och förmodligen är höstens arbeten på BMÅS nu avslutat.

Man må beundra dessa tre och deras arbete.

BatJ

Att höstens arbeten på BMÅS nu var avslutade visade sig emellertid vara fel!

G.AT.A. ger sig inte så lätt, utan när väderleken var så när som på gynnsam, satte de tre musketörerna igång med att sprida ut den mellanlagrade fyllnadsjorden
till dess rätta plats vid västra infarten till Rustansberg.

Ett upprop på BMÅS hemsida drog till sig uppmärksamhet och ett antal medlemmar, med och utan grävmaskiner, ställde upp och gjorde storverk av de möjligheter som förelåg.

2014-11-11 1001 gr w

GR

2014-11-11 1002 gr w

GR

2014-11-11 1004 gr w

GR

2014-11-11 1005 gr wGR

2014-11-08 04 plj w

PLj

2014-11-11 1007 gr wGR

Sex bilder (ovan) från veckoslutet den 8 och 9 november. Mera utfylland går åt för att komma upp till plan yta för spårbäddens makadam och framför allt för att slänta utfyllnaden ner mot stora banan. Så länge vädret är tjänligt kommer man att fortsätta arbetet för att senare låta allt sätta sig till dess att det blivit lämpligt med spårläggning.

Strax innan det blöta vädret gjorde ängen oframkomlig för lastbilar fick vi utfört en transport av  perfekt fyllnadsmassa, men den kom tyvärr inte längre fram än till Anders husvagn. Schaktarbetet har påbörjats i mindre skala och hjälp med mätpinnen har anlänt.

 2014-11-20 1509 batj w

BatJ

 2014-12-06 1549 batj pinnpo

BatJ

 

Året 2015 börjar i Anders verkstad i Falköping.

De fyra bilderna här nedan visar växelrenoveringen i verkstaden.

Växlarna in till vagnhallen var i ett sådant tillstånd att de inte hade kunnat fungera ytterligare ett år.

 

2015-01-15 0388 plj vx w

Växelarbete — flera växlar ligger staplade på varandra, eftersom de är av samma konstruktion och utförande. 

PLj

abc

2015-01-15 0389 plj vx w

Man byter ut vissa bärande syllar en och en för att på så sätt bibehålla kurvulaturen och växelns form under arbetet.

PLj

 

2015-01-15 0392 plj vx w

Här ser man hur pass mycket som fanns kvar av syllarna och förstår då att endast makadammen höll rälerna på plats.

PLj

abc

 

2015-01-15 0395 plj vx w

Ett antal spårviddstolkar användes naturligtvis för att få den rätta rälplaceringen vid växelns

återuppbyggnad. 

PLj

 

1576 at vxl 

Tre nyrenoverade och nyimpregnerade växlar väntar på att snön skall försvinna.

BatJ

abc

 

1574 at track
Med viss komplettering är ytterligare sex rälslängder med på banan.

 BatJ

 

2015-03-13 rb al w 

Tre nylagda växlar med provisoriskt utlagda spårlängder. Växeln på uppfarten till stora containern har bytts mot en Y-växel.

AL

abc

2015-03-17 rb gr w

Bengt och Gunnar spikar rälslängder dag efter dag så länge vädret är gott. Man har också börjat fylla på med ballast vid växlar och spår.

GR

 

 

2015-03-17 114013 at w

Redaktörn inspekterar hur Bengt och Gunnar sköter sina kafferaster i det sköna solskenet och hur arbetet fortskrider

BatJ

abc

2015-03-24 1104 gr rb

Detta är den nya infarten till Rustansbergs station från Chryslerkurvan till spår 2.

GR

 

 2015-03-24 1107 gr rb

 Här ser vi sista växeln på spår 1 med utfart till tunnelspåret samt läget för den ena av de dubbla korsningsväxlarna vid spår 2.

GR

abc

2015-03-24 1110 gr rb

Dubbel korsningsväxel som förbinder 
spår 1, 2 och 3. De svagt skymtande blåa strecken till höger visar var spåret skall gå.

GR

  

 2015-04-03 122602 at w 

Här vilar sig två trötta

bangårdsarbetare i solen.

 BatJ

abc

2015-04-03 vagnhall at w 

En hel del spår är nu lagda på

Rustansbergs nya bangård.

BatJ

 

 2015-04-17 1118 gr rbg w

Nu är alla spår utlagda på Rustansbergs nya station och här väntar de sista skarvjärnen på att bli ihopskruvade.

GR

abc

2015-04-17 1121 gr rbg-w 

Ett högtidligt arbete väntar de båda skarvarna, som fallit på knä inför den stora utmaningen.

GR

 

 

2015-04-17 1127 gr rbg w

Bartendern Bengt serverar bubbeldricka till de församlade deltagarna vid högtidligheten.

GR

abc

2015-04-17 1128 gr rbg w

Gunnar, Bengt, Jan, Anders och Leif celebrerar det nya steget framåt för Rustansberg.

GR

 

2015-04-17 1129 gr rbg w

Finsmakarna Gunnar och Bengt njuter en stilla stund av den serverade cidern.

GR

abc

 2015-04-17 1130 gr rbg w

Hjärnorna koncentrerar sig på framtiden.

Vadan och varthän?

GR

 

Foto ovan:

 BB – Björn Bergman

 BatJ – Bengt AT Johansson

PLj – Per Ljungberg

AL – Anders Lööf

GR – Göran Rosén

 

UPP