Bilder / Photos

 

Ny container

 

Bland de verksamma på Bmås har man under en tid diskuterat att införskaffa
en ny erforderlig förvaringsplats för vår materiel. 

Förslag har framförts om ytterligare en 12 meters container att ställa parallellt
med den gamla. Med ett visst avstånd emellan containrarna,
skulle detta område
kunna inhägnas med staket och bli en låst innegård.

Genom Karl-Gustav och Pär Ryberg kom vi så över en begagnad container,
vilken transporterades upp till Bmås.
Den placerades tillfälligtvis på ängen framför stationen.

Nu i maj 2014 var emellertid tiden inne för att flytta upp den till "Container Plaza"
och Rolle ledde vant arbetet. Med hjälp av övriga medlemmar förflyttades den
till ytterligare en tillfällig plats tills dess att markberedning och grund iordningställs.
 

I containerflytten idogt arbetande medlemmar befunnos  vara, utan inbördes rangordning:
Roland Birat-Pettersson, Gunnar Lindberg, Staffan Persson,
Jan Ovling med dotter Kanthi, Anders Lööf och Bengt AT Johansson.


Klicka på bilderna för större format i nytt fönster. / Stäng fönstret för att återgå hit.
Click the pictures for a larger view in new window. / Close the window to return.

 

cont 1167 rbp w

 

abc

 cont 1170 rbp w

Makadam för att justera vägen för containern upp till dess kommande placering. Kurvan mitt på containervägen behövde rätas och jämnas ut för att flytten skulle vara möjlig.

 

Staffan Persson fixade makadamen för ändamålet och såg till att den hamnade rätt.

Janne Ovling med sin grävskopa justerade underlaget i kurvan upp till "Container Plaza".

  

cont 1168 rbp w

 

abc

cont 1173 rbp w

Så börjar förflyttningen medelst spel och vinsch med stor utväxling. Diverse träd fick agera ankarpunkter vid vinschningen.

 

Först skulle containern vridas 90° för att komma i rätt riktning för vidare transport.

 

 

cont 1178 rbp w

 

abc

cont 1182 rbp w

 

 

 

Här är schabraket på god väg fram till containervägen. Rolles spel och elvinsch fick bekänna färg och visade sig vara ovärderliga.

 

Fortfarande blockeras all trafik på vår framfartsväg, men snart skall containern komma något längre fram och parkeras.

 

cont 1186 rbp w

 

abc

cont 1189 rbp w

Containern går galant över makadamkurvan. Mycket utfyllnad behövdes som synes.

 

Sista uppförsbacken upp till "Container Plaza".

 

 

cont 1194 rbp w

 

abc

Containern på tillfällig plats i väntan på att fundamentet skall bli klart.

Därefter skall den vridas 90° medsols för att kunna ställas på rätt plats, vilket kommer att ske längre fram i sommar. 

Total transportväg var runt 100 meter.

Varje omtag med block och talja gav
1,1 meters förflyttning på knappt
2 minuter, så det tog sin tid att få containern på plats.

Ovanstående foto: Roland B Pettersson

 


 

Slutligen vreds containern 90° motsols och flyttdes därefter till sin förutbestämda plats.

cont 0895 gr w

 

abc

 cont 0899 gr w

Som vanligt gällde det att få rullar på plats för att kunna vrida containern ca 90°.

Här kommer våra präktiga domkrafter till
god nytta.


Foto: Göran Rosén

 

Wirespelet visade sin förträfflighet och Rolle ser ut att njuta av det "påfrestande" arbetet, eller så spelar han bara teater för fotografen. Utomfördentligt gott arbete har han emellertid utfört i denna gigantiska arbetsinsats.

Foto: Göran Rosén

 

 cont 0910 gr w

 

abc

 cont 0929 gr w

Men, vad vore Rolles styrka utan en fast förankring? Denna fixade han snabbt med ett par järnbitar som bultades fast i "urberget". Vilket, som bekant, icke låter flytta på sig i första taget.

Foto: Göran Rosén

 

Tre stadiga grabbar framför containern, som kommit på plats. De två drængerne från Danmark övertalades att posera med ansvarig arbetsledare och möjliggjorde en fin bild.

 Foto: Göran Rosén

 

cont 3858 bb w

 

abc

Containern är placerad på rätt plats och höjd.

Nu gäller det att fästa den till den gamla så att allt förblir stationärt i framtiden.

Foto: Björn Bergman

 


 

UPP