Bilder / Photos

 

Bmås trafikdag den 8 september 2013

 

Det vackra sommarvädret samt att Borås Tidning skrev om vårt sista möte på Sandlid–Rustansbergs Järnväg, blev till en välbesökt trafikdag. Det var väl årets bästa besöksdag med över 700 resande.
Det var en fantastiskt underbar dag.

 

Strax efter helgen påbörjades underhållsarbeten, ett spårbyte från Brittensbro hpl och fram till tunneln.

Ett helt nödvändigt arbete, eftersom syllarna inte hade hållit för trafik länge till.

Vår grävmaskin användes och var till stor nytta med att ta bort spårbädden,
som samlades på lämpligt ställe för vidare användning vid annat tillfälle.

 

Klicka på bilderna för visning i större fönster. / Stäng fönstret för att återgå hit.
Click the pictures for a larger view in new window. / Close the window to return.

 

 

 

0778 gr w

Kön för att köpa biljetter var stundtals mycket lång, ofta från flaggstången och upp till biljettkuren. Vi beundrar verkligen den tålmodighet som visades inför tågtrafiken.

GR 

 

abcdefg

0780 gr w

Leif Utter och Britannia kommer in på Sandlid Central med ett fullastat tåg.

GR


0784 gr w

 Två utav Sällskapets grundare i samspråk på Centralstationen.

 Karl-Gustav Ryberg nuvarande ordförande till vänster och Börje Hedberg tidigare ordförande till höger.

 

GR

  

 

 

 

 

 

 

0787 gr w

En populär plats vid loket. Bengt AT Johansson låter oftast de små blivande lokförarna åka med om det finns möjlighet. De får på så sätt delta i trafiken under ett varv och på så sätt är de minst en dm längre än före åkturen. På detta sätt har även vi äldre lokförare trevligt tillsammans med de mindre!

 GR

0788 gr w

Pär Ryberg har skyfflat in en präktig laddning av "skettkôl", vilket får Britannia att ryka å det bestämdaste ur skorstenen.

GR


 

 

 

 


0790 gr w

Rolle från Rockhammar kör gärna enkel resa med sina lok i bilen för att komma ner till Borås. Han har gjort detta i många år och med samma glada humör. Han är ett "tungt ankare" i vår verksamhet. Tack Rolle!!!

Här går han igenom Sandlid C för att sedan hålla på Rustansberg för biljettkontroll och tågmöte.

GR

0001 plj w

Bengt Jansson spikar nya syllar på de gamla rälerna från sträckan Rustansberg och fram till tunneln. Bengt och Per Ljungberg skötte detta utmärkt och till slut blev hela spårlängden nyspikad med nya slipers.

PLj

 

 0005 plj w

En signaltavla är utplacerad för att avskräcka från fortsatt trafik genom tunneln från öster...

 

PLj


  

 

 0002 plj w

...eftersom spåret var upplyft för reparation från västra sidan av tunneln.

PLj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0007 plj w

Efter färdigställningen av de nya rälslängderna, transporterades de med järnväg, vad annars, upp till aktuellt banavsnitt. Bars därefter för handkraft till aktuell plats, lades ner, skruvades ihop i skarvarna samt därefter fylldes det på med ballastmaterial (makadam).

 PLj

0009 plj w

Vice ordförande kryper omkring på knä i tunneln och försöker sammankoppla rälerna på det att ingen ytterligare urspårning må ske i det tillgängliga utrymmet.

Att vår vice ordförande blev inskickad i tunneln beror på tt hans späda format passar bra för arbete i tunnlar.

 PLj

UPP

Vi tackar alla medlemmar, som har haft krafter nog för att deltaga i avrustningens sista ansträngningar, för att få vårt Sällskap att fungera även nästa år och även långt in i framtiden!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Göran Rosén (GR)
Per Ljungberg (PLj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPP