Bilder / Photos

 

Klubbhusets renovering med mera


Under en tidigare arbetsperiod hade Roland planerat för en påbjuden ny toalettbyggnad. Husets grund tillverkades av en del gamla navplank vi hade liggande. Rolle svetsade och några grävde hål att placera ramen i. Golv och två sidoväggar snickrades, allt sattes på plats och de båda sidorna restes.

Under vecka 30 gjordes hemlighuset helt färdigt och är nu klart för att användas (efter byggmästarens invigning).

En stillsam taklagsfest försiggick med tårta providerad av Thomas Berg. Därefter kunde vi börja med klubbstugans ytterväggar.

 

Klubbhuset.

Att vårt klubbhus behövde få en fasadrenovering inom snar framtid har vi vetat ett bra tag. Det blev en gång ommålat med en sk plastfärg vid ett tidigare tillfälle, vilket naturligtvis förvärrade tillståndet istället för att förbättra det.
Små röda stugor skall målas med Falu Rödfärg och inget annat.

Vi började med de värsta sidorna, bägge gavlarna samt baksidan av huset och lät framsidan vara kvar till ett senare tillfälle.
Huset är nu helt avklätt in till det liggande timmer, av vilket väggarna består. Gammal läkt och väggbrädor är bortkörda
tillsammans med tjärpapp och gamla spikar. Ingen isolering fanns någonstans på väggarna.

 Rötade delar av timret är utbytta mot nya delar. Fönstren är nu drevade med lämpligt material och därefter kläddes hela huset med speciell plastduk lämplig för ändamålet. Fönsterytorna skars ut ur plasten, som häftades väl mot underlaget.

Under vecka, 31, arbetades det med att rikta upp väggarna samt att regla dem inför den nya väggbeklädnaden.
Ett nog så styvt och noggrant arbete.

Här nedan ser du bilder från olika tillfällen under byggarbete och renovering.

  

Klicka på bilderna för större format i nytt fönster. / Stäng fönstret för att återgå hit.
Click the pictures for a larger view in new window. / Close the window to return.
 

 

Vecka 30 började vi med att färdigställa toalettbyggnaden.

 toa 392 w

Byggnaden på sin lite undanskymda
plats  i skogsbrynet.

 

 

toa 393 w


toa 398 w 

Två bilder, dels på taket med underliggande fönster och dels på själva toalett-behållaren, vilken ställs i våg av Gunnar.

toa 397 w

Rolle hade ett litet pyssel med plåttaket,
men lyckades som vanligt utföra under,
med små medel

abcdefg

toa 401 w

Inbjudande eller hur?

När huset blir målat i grön färg kommer det
inte att bli så framträdande i naturen.

Därpå följde arbetet med huset.

hus 404 w

Västra gaveln avskalad.

 

hus 406 w

Bakre sidorna likaså.

 hus 418 w

Drevkarlen...

 

hus 420 w 

...och hans fötter.

 hus 412 w

Ytliga rötskador som tack och lov
inte gick så djupt.

 

hus 408 w 

Även här ovanför grunden fanns det några
ytliga rötskador.

 

 hus 413 w

Inläggning av nytt trä
på vissa utsatta platser.

 

hus 416 w

Plastinklädnaden av huset ger en bra fuktspärr under brädpanelen.

hus 424 w

Huset i väntan på fortsatt arbete.

 

 

 

hus 414 w

Äntligen färdiga med plastinklädnaden.

 ----------------

Rast Vila!

Foto ovan: Göran Rosén

 Tisdagen till och med fredagen veckan därpå gjordes följande.

hus 3239 bb w

Björn Bergman ägnar sig åt att måla de brädor som senare i torrt tillstånd skall spikas upp.

Falu Rödfärg – Det här blir bra.

 

 hus 3244 bb w

Baksidorna på huset är nästan färdiga.

Gunnar fra Norge målar för glatta livet.

 

hus 3245 bb w

Västra gaveln får sina målade brädor uppsatta.

 

hus 3248 bb w

Östra gaveln är färdig och målade brädor finns tillgängliga för den västra gaveln.

hus 3249 bb w

Björn sågar till mindre brädor för inpassning runt fönster och Gunnar Lindberg slipar bort färg från fönsterramarna.

 

 

hus 3242 bb w

Mat måste man ha om man skall kunna arbeta så duktigt som dessa båda.
Gunnar Thane Lange och Roland B. Pettersson symboliserar m
atmästarna i lektagen.

hus 3251 bb w

Brädor för renovering av framsidan.

 

 

hus 500 w

Bengt Jansson och Gunnar Lindberg målar
läkt med riktig rödfärg.

Foto ovan: Björn Bergman

 

Tidigt i april månad 2013 påbörjas sista delen av huset renovering.
SP:s byggenteprenör byter ut brädfodringen på framsidan.

 

 hus 747 gr

Brädfodringen är borttagen och
fuktspärren uppsatt.

 

hus 749 gr

Västra gaveln har ännu inte fått
några fönster insatta.

 hus 752 gr

Nyckelhålsingången skall också renoveras.

 

 haeck 748 gr

Häckarna på båda sidor av huset ut mot vägen är nu nedtagna till markhöjd. Men de kommer att växa upp igen och då är det lämpligt att hålla dem i rätt storlek varje år.

 virke 753 gr

Trädsäkringen längs göteborgsbanan gav detta resultat. Ett bra antal roggar av varierande klass.

 

 ved 754 gr

Resultatet blev även en mängd björkved.

 cont-inf 755 gr

Detta är infartsvägen till den stora containern.

Foto ovan: Göran Rosén

 

Tack vare vår medlem Jan Ovling, med sin lilla grävmaskin, fick vi vägarna upp till stora containern upprensade från den skallteknabb som kan ses på bilden till vänster.

Sådant lägger man ut för att broa under så att marken inte skadas vid uttransport av timmer från avverkningsområden som ni ser ovan.

 

 

 

 

 3388 bb w

 

Tegelläggning i full fart.

Foto: Björn Bergman

 

3390 bb w

 

SP ansåg att man skulle lägga nytt tak på vårt klubbhus och bestämde att rikta upp det hela samt lägga ett enkelkupligt nytt tegeltak.

Man har även renoverat alla fönster samt klätt framsidan med ny panel och läkt.

Foto: Björn Bergman

   


 

UPP