Startsida / Home

 

Välkommen till BMÅS och vår hemsida.

Borås Miniatyrånglokssällskap


Senast uppdaterad / Last update   2020-07-31.

 

Click HERE for text in English, close window to return.

Viktigt meddelande att observera angående BMÅS verksamhet.

På grund av den oroande situationen med Covid 19, har styrelsen beslutat att 
ställa in all verksamhet, som vänder sig till allmänheten, under hela säsongen.

 

 Följande gäller innevarande år och är viktigt att notera: 

Eftersom banan inte är besiktigad och vi inte har sökt något tillstånd enligt ordningslagen 
får endast medlemmar köra eller åka med på tågen av försäkringsskäl.

 Informationen finns även på vår Facebook-sida.
För övrigt förekommer ofta arbete vid banan med det som måste utföras,
byggas nytt, byggas om, repareras och underhållas.


OBS!

Årsmötet 2020 är preliminärt bestämt till lördagen den 12 september.
Det kommer preliminärt att hållas i tältet vid Sandlid Central klockan 13.00.

Kallelse kommer att meddelas skriftligt till samtliga medlemmar i god tid före mötet.

BMÅS styrelse. 


 OBS! — Vi vill gärna ha medlemmarnas hjälp!

Uppmaning till alla medlemmar som har möjlighet att hjälpa till med vårt arbete på järnvägen.
Har du möjlighet och tid och du inte är förhindrad av sjukdom eller dylikt i dessa svåra tider,
finns det många sysslor att ägna sig åt på BMÅS. De flesta arbetsuppgifter kan genomföras med stort 
avstånd till de övriga kamraterna och närkontakt är inte alls nödvändig och skall inte förekomma.

Vi har gott om arbetsuppgifter och gott om redskap — kom gärna för trevliga stunder på banan.
Men!
Du skall naturligtvis vara helt frisk och inte känna något av den svåra corona-influensan!

Välkommen till trevligt arbete på Sandlid — tillsammans men ändå med vederbörligt avstånd!


 Du som besöker BMÅS arrangemang, kan hamna på bild, som kan publiceras på BMÅS webbplats och/eller sociala medier.

Om du har något att invända mot publicerad bild där du är med, ta kontakt med Bmås via E-post till:
 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller genom ett telefonsamtal till: 076 – 851 40 68. OBS — Ej SMS på detta nummer!

Besökare som fotograferar eller filmar ombedes undvika att ta närgångna bilder på obekanta personer.


    BMÅS finns nu även på Facebook Här kan du se aktuella händelser och bilder.


 Klicka på bilderna för visning i större fönster. / Stäng fönstret för att återgå hit.

Click on picture for a larger view in a new window. / Close the window to return.


BMÅS bulletin nr 2 – 2020 finns tillgänglig för medlemmar, på sedvanlig plats här på hemsidan.
(Medlemsinloggning erfordras.)2020-07-29. Ännu ett nytt 7¼" lok hos en lycklig lokägare.

2020-07-29 Hudson 4-4-0 w

New York Cental & Hudson River Railroad.

Fina detaljer i hytten att gotta sig åt.

Ytterligare information förväntas inom kort.     HÅ

abc

2020-07-29 Hudson hytt w          


Bilder från helgen 16–21 juli 2020. 

2020-07-17 batj badger w

BatJ

abc

Ledningen hade kallat till arbete under helgen.
Försökte mig på ett "besök" under dagen, men möttes av en stor vägpärr vid klubbhuset.
Först då drog jag mig till minnes att jag läst, att viss medlem fått meddelande om att han inte kunde lossa sitt lok, eftersom man skulle gräva ett dike i vägen för elförsörjningen upp till banan. – Nog var det grävt alltid! – Kanske kan man anlägga en tunnelbana som en ny verksamhet vid Bmås. London började ju köra sin underjordiska järnväg 1863 och då med ånglok, så då kan väl vi i Bmås.
Ett lovvärt och nödvändigt arbete!
Kommer att säkra driften vid banan för vår
trafik, korvkokning och loklastningar.

Nu är grävningen och ledningsdragningen färdig – vägen är åter farbar.

Då kunde arbetet uppe på Sandlid ta fart igen.

2020-07-21 009 batj w

Kopplingsskåpet på plats med inkommande ledning skymtande till vänster om skåpet. 

Övriga utgående går till lyftbord och korvkok.

BatJ

abc

2020-07-18 002 batj w
Intensiva aktiviteter under helgen, på olika nivåer, notera ledighetskommitén vid bordet.
BatJ

 

2020-07-21 008 batj w

Det blir som synes allvarliga tillbud vid "enkel-

spårtrafiken", när Tkl d.ä. är så långt borta.

Myrorna har ockuperat spåren när

trafiken nu ligger nere.               BatJ

abc

2020-07-21 004 batj w
Planen framför lyftbordet blev väldigt fin.
Blir enkelt att köra fram med släpkärra eller bil.
"Græven" har gjort ett gott jobb!
BatJ

 

2020-07-21 003 batj w

Detta blev fantastiskt bra!

Muren med utfyllnad ersätter den buskiga

slänten, som inte var till glädje eller prydnad.

BatJ

abc

2020-07-21 005 batj w
Med två morgontidiga närkebor färdigställdes
en packad grusbädd, för att senare på dagen belastas med Korvpalats2 (pallä'dö).
Ett lyft på tio minuter.             BatJ

 

Tidigare bilder från sent år 2019 samt 2020. 

Projektet NS 4713 del 13, 2020-06-05.

Nya bilder på loket som George van...

2020-06-01 13 2 w

 ...Rooijen och Michiel van Gremberge bygger.

CNC-fräst ramsida på magnetbord i fräsen.

 ———

CNC milled frame side on the magnetic table.

abc

Se länken Projektsida med de

nya bilderna av GvR och MvG.

2020-06-01 13 8 w

 Överföring av de färdiga delarna från prov-ramen till den nyfrästa stålramen.

———

Transfering the parts to the steel frame.


Nytt lok i sällskapet meddelar Hans Åhsgren. 

2020-02-06 haa shay 04 w

 Ett nytt lok på vår stjärnhimmel.

Loktypen heter Shay efter sin konstruktör Ephraim Shay, som patenterade konstruktionen. (https://en.wikipedia.org/wiki/Shay_locomotive)

Foto: 

abc

2020-02-06 haa shay 02 w

 En fin arbetsplats i stället för den, att med häst och släde köra ut timmer från skogen.

Loket var i bruk på Pinos Altos & Mogollon

Railroad, Silver City i New Mexico.

Foto: 

   

Vi är tacksamma för alla fotografiska bidrag vi fått från Claes Andersson.

 5864 ca rgb-saw

Vi minns med glädje Nils Grafströms fina ångsåg vid Rustansbergs station.

Foto: Claes Andersson

abc

 5869 ca rbg-saw

Lokomotorn drev cirkelsågen och timmret levererades med den lilla skogsbanan 

Foto: CA 

 

Stationsinspektor Börje Hedberg till Minne.

2016-05-29 4072 hedberga bb w

Sorkebo hållplats är nu omdöpt till Hedberga.
Det är en hyllning till vår Hedersmedlem, 
Stationsinspektor
 Börje Hedberg
,
som förförra året tagit sista tåget ut.
 

Foto: BB 

abc

2018-05-26 3490 haa w

Den nya hållplatsskylten visar klart och tydligt på vilken plats man befinner sig längs linje 3 
mellan Sandlid och Rustansberg

Hedberga – en plats att minnas vår gode vän.

Foto: HÅ


Efter förra årets trafikdagar började ett viktigt arbet vid vår bana. Vändskivan har ju varit med i

över 50 års trafik och behöver tyvärr ersättas med en ny. Samtidigt installerades ett lyftbord

vid av- och pålastningen. Arbetet har fortskridit under våren och är nu inne på upploppet.

2020-06-27 105528 rs w

Nytt spår läggs mellan vändskivan och lyfybordet. Bengt AT Johansson och Anders Augustinsson knäböjer inför arbetet med spåranslutningen till vändskivan.

RS

abc

2020-07-01 001 batj w

Spårförlängningen ut mot lyftbordet, svetsat av Anders Augustinsson, är satt på plats. Spåret från vändskivan är nu lagt och inpassat även till sidan mot lyftbordet. Provkörning fungerade helt OK.

BatJ

Fler bilder finns på Projektsidan Vändskivan.

2020-06-27 154856 rs w

Spårläget justeras av banpersonalen, som tur är iklädd varselbyxor, då tåg väntas inom kort.

RS

abc

2020-07-01 002 batj w
Vändskivan förses med trädäck. Halkskydd kan nog behövas. Andra sidan blir färdig när låsmekanismen är installerad av Anders Lööf.
BatJ

Lyftbordet tages i bruk för första gången. Fler bilder på Projektsidan: Lyftbord.

2020-06-27 172701 aa w

Anders Augustinssons lok "Ettan" rullar ut

på lyftbordet för ett första försök.

Elliot Schmidt ser intresserat på premiärturen.

AA

2020-06-27 173402 rs w

AA provkör nya spåret efter lyftbordet. 

Elliot tycker att det dånar och håller för öronen, tacka vet jag ellok!

RS

 

2020-05-21 0449 gr w

 Elliot hjälper till att lasta det som skall bort.

GR

abc

2020-07-01 003 batj w

Det blir en fin fortsättning av befintlig mur.

BatJ 

 

2020-05-23 002 al lb w

Nästan färdig lyftbordsanläggning.
AL

abc

2020-05-21 0454 gr w
Tårtkalas under kaffetåren – ett måste!
GR


Fler bilder och byggrapport för T4 på Projektsidan.

006 del2 2019-07-02 tb-t4 w

Thomas Bergs nya lokomotiv T4 i verkstaden. 

Foto: TB

abc

007 del2 2019-08-01 tb-t4 w
Loket på Bmås vid provkörningen hösten 2019.

Foto: TB 


Gamla bilder från utställningen Tåg 62 i Göteborg, inskickade av Stig och Peter Andrén.

tag-62-stig-andren-02 w

Duchess of Buccleuch vid ett uppehåll på stationsområdet på Tåg 62. Läs mer på Bmås Historia om detta banbrytande lokomotiv.

Stig Andrén med sonen Peter, då sex år gammal, bild 3) röd markering, besökte utställningen.
Bilderna ägs av Stig och Peter Andrén © och har ställts till Bmås förfogan för visning på vår hemsida. Peter kanske har fler bilder att visa.

 

tag-62-stig-andren-01 w

Vändskiva, lokstall och personvagnar

känner vi igen från vår bana i Borås.

tag-62-stig-andren-03 w

Samtliga foto: Stig och Peter Andrén 

  

 

abc

 


Detta gäller dock inte innevarande år!

(Vi håller vår bana öppen för besök vissa dagar under sommarhalvåret.)

(På trafikdagarna finns det möjligheter att resa med våra tåg runt Sandlid–Rustansbergs Järnväg.)

(Servering av varmkorv med bröd, dricka samt kaffe med kaka finns för den som så önskar.)

(Tågbiljetter och servering kan nu även betalas med bankkort eller swish.)


 

Borås MiniatyrÅngloksSällskap och järnvägen Sandlid–Rustansberg.

 

Med spårvidden 7¼" eller 184 mm kan lokföraren sitta på loket för att köra
och resenärerna kan färdas säkert i
vagnarna.

 

Både fordon och bana går att bygga på ett för en järnväg riktigt sätt och signalanläggningar
kan använda
den spårledningsteknik som används på normalspåriga järnvägar.

 

De flesta fordon är byggda i skala 1:8, men även andra fordon i större skalor går att använda,
så länge de håller vår spårvidd.

 

Föreningen bildades hösten 1980, med syftet att fullfölja, förvalta och utveckla Rustan Langes idé: 

"Att på en föreningsägd bana genomföra riktig tågtrafik med enskilda medlemmars privatägda lok."

 

Sandlid–Rustansbergs Järnväg är föreningens bana och var 1986 färdig
för trafik i sin hela längd över 1 km.

 

En del av de saker, som än i dag används, har varit i bruk ända sedan 1956
och ingick i den anläggning som Rustan Lange hade på utställningen "TÅG 62" i Göteborg.

 

Du kan nå föreningen med e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

eller webmaster:  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 


 

UPP