Borås MiniatyrÅngloksSällskap.
En järnväg med 7¼" spårvidd, 184 mm.

Med den spårvidden kan lokföraren sitta på loket och köra samt resenärerna åka säkert i vagnarna. Både fordon och bana går att bygga på ett för järnväg riktigt sätt och signalanläggningen kan använda den spårledningsteknik som används på normalspåriga järnvägar.

Föreningen bildades hösten 1980, med syftet att fullfölja, förvalta och utveckla idén; Att på en föreningsägd bana genomföra riktig tågtrafik med enskilda medlemmars privatägda lok. Sandlidsbanan är föreningens bana som var färdig för trafik i sin hela längd, närmare 1 km, 1986. En del av de saker som än i dag används har varit i bruk ända sedan 1956 och ingick i den anläggning som Rustan Lange hade på utställningen "TÅG 62" i Göteborg.

Du kan nå föreningen med e-post: info@bmas.se


Vill du diskutera livesteam på internet, gör det på HTJforum